Invitație depunere proiecte în condițiile legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Nr.10155/25.03.2024

Anunț de participare

Orașul Curtici cu sediul în Curtici, str.Primăriei, nr.47, județul Arad, telefon: 0257-464004, fax: 0257-464130, e-mail: secretariat@primariacurtici.ro, cod fiscal 3519402.

Invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul social-comunitar si invatamant.

Procedura aplicabilă pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă este cea prevăzută de art.6 din Legea 350/2005 și de Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al orașului Curtici alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Sursa de finanțare a contractelor este bugetul local, în sumă totală de 60.000 lei, defalcate pe domenii de activitate astfel: domeniul social-comunitar – 50.000 lei, domeniul învățământ – 10.000 lei.

Durata proiectelor va fi până la data de 31.12.2024.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile va conține informațiile prevăzute de Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Orașului Curtici aprobat prin HCL nr.119/ 28.06.2022.

Depunerea propunerilor de proiecte: documentația de solicitare a finanțării se va transmite în format electronic pe adresa de email a Orașului Curtici, secretariat@primariacurtici.ro sau la sediul primăriei orașului Curtici, str.Primăriei nr.47, Oraș Curtici.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.04.2024, ora 12.00.

Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 29.04.2023, ora 12.00 – 07.05.2024, ora 12.00.

Primar, 

Ban Ioan-Bogdan

Director executiv,

Cucu Ana

mai mult

Anunț – organizare concurs funcție publică de execuție

Având în vedere prevederile art.VII alin.(7) din din Ordonanța de Urgență nr.121 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.89 din ANEXA 10 la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  se comunică urmtoarele:

01 ANUNT CONCURS POST VACANT FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE

02 BIBLIOGRAFIA TEMATICA SI PRINCIPALELE ATRIBUTII

03 REZULTATUL VERIFICARII EL IGIBILITĂȚII CANDIDAȚILOR

mai mult

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Nr.9421/18.03.2024

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială CURTICI, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.31, tarlalele 110, 166, 167, 192, 194, 195, 200 și 204 începând cu data de 25.03.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei CURTICI, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

Ioan Bogdan BAN

mai mult

Anunț – concurs funcții contractuale

Având în vedere prevederile art.18 din HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se comunică următoarele:

01 ANUNT SEDIU SI PAGINA INTERNET

02 BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS INGRIJITOR LA DOMICILIU UID

03 FORMULAR INSCRIERE LA CONCURS_ANEXA 2

04 MODEL ADEVERINTA VECHIME_ANEXA 3

 

mai mult

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Nr.9421/18.03.2024

Unitatea administrativ-teritorială CURTICI, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.31 începând cu data de 25.03.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei CURTICI, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

Ioan Bogdan BAN

Descărcare document original in format PDF

mai mult

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support