Formular solicitare informații

 

Denumirea autorității sau instituției publice Adresa:
Data:

Stimate domnule/Stimată doamnă

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.


 


 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: /prin poștă la adresa /prin fax la numărul


 


Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

(semnătura petentului)

Numele și prenumele petentului
Adresa/e-mail:
Telefon/fax (opțional)