HCL nr. 70/20.05.2008

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE STABILITE ÎN SUME FIXE

Procedura de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice în condiţiile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Anexa nr. 3 la HCL nr. 70/20.05.2008

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ANEXA NR. 5