ANUNȚ – Confirmare focar gripa aviară la 10 km de România!

Nr. 1335/ 20.01.2023

 ANUNȚ

    Urmare confirmării unui focar primar de INFLUENTĂ AVIARĂ  înalt patogenă, subtipul H5N1, la mai puțin de 10 km de granița de vest a României, precum și

numărul mare de  cazuri de gripă aviară  depistată la păsările sălbatice  care străbat teritoriul României se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările  domestice și sălbatice,  după cum urmează;

– Separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

– Se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute obligatoriu în spații de cazare special amenajate iar atunci când acest lucru nu este posibil , hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot  avea  acces păsările salbatice;

– Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice ;

– Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, accesul limitându-se la o singură persoană ( proprietarul exploatației );

– Se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere;

– Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii / diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferite în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau amenajarea unui dezinfector pentru încăltăminte;

– Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările  sălbatice vii ( în

special cele de apă ) și  păsările domestice, în special rațele și gâștele.

Astfel , va  trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsări  sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și  orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

O atenție  deosebită se va acorda instituțiilor sau unităților care dețin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările  sălbatice;

Se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și  diseminării

bolii de către vânători, care pot  transmite virusul de la sălbatic la domestic prin  păsări vânate și prelucrate în  exploatațiile  nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare  cât și în  cele comerciale care nu dețin  măsuri stricte de  biosecuritate , inclusiv exploatații  de tip A.

 

Primar                                                               Registrul agricol

Ban Ioan Bogdan

mai mult

ANUNȚ – APIA

Nr. 939 / 13.01.2023

ANUNȚ

Primăria Orașului Curtici  informează producătorii agricoli  că începând cu 1 MARTIE 2023 se poate  depune la Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură – APIA – Centrul Județean Arad – Cererea Unica de Plată pentru sectorul vegetal si zootehnic urmare eliberării adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol, fără condiționarea de plata impozitelor sau taxelor locale de către fermier.

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet a Primăriei orașului Curtici  www.primariacurtici.ro și la biroul agricol al orașului Curtici.

 

 

PRIMAR                                                                                            REGISTRUL AGRICOL

BAN IOAN BOGDAN


anunt – APIA- dep. cererea unica de plata 2023.pdf

mai mult

Anunț privind pesta porcină africană – plan de măsuri

Nr. 29307    din 12.12.2022

ANUNȚ

    Urmare  analizei  evoluției  recente  a situației  focarelor de boală  produse de virusul pestei porcine africane ( PPA ) pe teritoriul României și a prognozelor formulate  de autoritățile responsabile s-a dispus implementarea la nivelul județului Arad a măsurilor stabilite prin Planul pentru controlul și combaterea pestei porcine africane în România. 

 

PRIMAR                                                                                  REGISTRUL AGRICOL

BAN IOAN BOGDAN


plan de masuri privind pesta p orcină africană – jud. Arad.pdf

mai mult

Anunț – Măsuri aplicate pentru prevenirea apariției influenței aviare la păsările domestice

Nr. 29053/ 05.12.2022

ANUNȚ

Primăria Orașului Curtici aduce la cunoștință cetățenilor următoarele :

În vederea prevenirii introducerii în România a gripei aviare prin intermediul păsărilor ce provin din state membre U.E., vă precizăm că este interzisă orice intrare pe teritoriul României a transporturilor de păsări ce provin din zone unde evoluează gripa aviară înalt patogenă, chiar și în vederea sacrificării pe teritoriulul României.

Având în vedere numărul mare de cazuri de gripă aviară depistată la păsările sălbatice se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează;

– Separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

– Se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber,

acestea fiind ținute obligatoriu în spații de cazare special amenajate iar

atunci când acest lucru nu este posibil , hrănirea și adăparea păsărilor se va

realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările salbatice;

– Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice ;

– Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor

domestice, accesul limitându-se la o singură persoană ( proprietarul

exploatației );

– Se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere;

– Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii / diseminării unei

eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferite în spațiul de

exploatare a păsărilor domestice sau amenajarea unui dezinfector pentru

încăltăminte;

– Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii ( în

special cele de apă ) și păsările domestice, în special rațele și gâștele.

Astfel , va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice

și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă

amenajare hidrologică artificială sau naturală.

mai mult

Anunț privind H.G. nr. 1032 din 18.08.2022

Nr. 20585 / 24.08.2022

ANUNȚ

Urmare H.G. nr. 1032/ 18.08.2022 – privind acordarea unor ajutoare pentru producătorii agricoli care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/ sau cu arbuști fructiferi și/ sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, potrivit cererii unice de plata 2022, de minimum 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv – facem precizarea că cererile în baza cărora se acordă acest ajutor , se vor depune la sediul A.P.I.A. Arad în perioada 18.08.2022 – 02.09.2022, inclusiv.

Informații suplimentare sunt disponibile la compartiment Registrul Agricol din cadrul Primăriei orașului Curtici.

PRIMAR

 

REGISTRUL AGRICOL

mai mult

SECETA PEDOLOGICA 2022

ANUNȚ

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență, generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, informăm deținătorii de terenuri agricole ale căror suprafete de culturi agricole de primăvară au fost afectate în procent de peste 30% urmare fenomenului meteorologic de secetă pedologică, că pot depune înștiințări privind pagubele produse, la sediul Primăriei orașului Curtici, de luni până joi între orele 08.30 15,30 și vineri între orele 08.30 13,30.

Telefon 0257464004, fax 0257646130.

Înștiințările scrise cuprind datele de identificare ale deținătorilor de teren agricol, suprafața declarată la APIA Arad cu blocurile fizice aferente suprafețelor calamitate estimativ.

Înștiințările se depun începând cu data de 01.08.2022.

Compartiment Registrul Agricol

mai mult

Anunț privind Programul de susținere a producției de legume ciclu II- 2022 spații protejate

Nr. 2745 / 19.07.2022

ANUNȚ

Având în vedere H.G. nr. 148/ 2022, respectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, vă informăm că beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad în perioada 25 iulie – 31 august 2022 inclusiv, pentru ciclul II de producție.Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele necesare poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant, la e-mail:secretariat@dadrarad.ro, poștă/ curierat (fax nr. 0257 256 511).

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet a Primăriei orașului Curtici www.primariacurtici.ro și la biroul agricol al orașului Curtici.

PRIMAR 

BAN IOAN BOGDAN

 

REGISTRUL AGRICOL


anunț privind Programul de susținere a producției de legume ciclu II – spații protejate.pdf

mai mult

Anunț – Ghidul solicitantului pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol prin submăsura 9.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Nr. 16905 / 07.07.2022

ANUNȚ

 

Ghidul solicitantului pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol prin submăsura 9.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 a fost publicat pe pagina de internet Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR ), pentru pregătirea proiectelor care vor fi depuse în cadrul sesiunii de primire a cererilor de finanțare din acest an.

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet a Primăriei orașului Curtici www.primariacurtici.ro

PRIMAR 

BAN IOAN BOGDAN

 

REGISTRUL AGRICOL


anunt AFIR – submăsura 9.1.pdf

mai mult

ANUNȚ: Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de struguri de masa

Nr. 16831 / 05.07.2022

ANUNȚ

Primăria Orașului Curtici aduce la cunoștință cetățenilor următoarele :

Referitor la accesarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de struguri de masa ‘’, data limită pentru depunere a cererilor pentru aprobarea schemei este 15 IULIE 2022 inclusiv.

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet al Primăriei orașului Curtici www.primariacurtici.ro și la biroul agricol al orașului Curtici.

 

PRIMAR 

BAN IOAN BOGDAN

 

REGISTRUL AGRICOL

mai mult

ANUNȚ: Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum

Nr. 16832 / 05.07.2022

ANUNȚ

Primăria Orașului Curtici aduce la cunoștință cetățenilor următoarele :

Referitor la accesarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum ‘’, data limită pentru depunere a cererilor pentru aprobarea schemei este 15 IULIE 2022 inclusiv.

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet al Primăriei orașului Curtici www.primariacurtici.ro și la biroul agricol al orașului Curtici.

PRIMAR 

BAN IOAN BOGDAN

 

REGISTRUL AGRICOL

anunt privind schema ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum.pdf

mai mult

Plan de masuri privind gripa aviară

Nr.11268 / 15.04.2022

ANUNȚ

Urmare apariției a noi focare de gripă aviară , subtipul H5N1, recent confirmate pe teritoriului național și având în vedere numărul mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă depistate la păsările sălbatice, precum și faptul că un număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul României, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad aprobă Planul general de măsuri ce trebuie aplicat imediat și care implică toate autoritățile județene cu responsabilități în domeniu.

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet a Primăriei orașului Curtici www.primariacurtici.ro și la biroul agricol al orașului Curtici.

PRIMAR REGISTRUL AGRICOL

BAN IOAN BOGDAN


plan de masuri privind gripa aviara.pdf

mai mult

Anunț – ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, anul 2022

Nr. 3856 / 08.02.2022

ANUNȚ

Referitor la accesarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi ‘’, data limită pentru depunere a cererilor pentru aprobarea schemei este 16 MAI 2022 inclusiv.Cererile însoțite de documentele necesare, pot fi transmise la D.A.J. Arad și prin mijloace electronice,iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant,la e-mail : secretariat@dadrarad.ro, poștă/ curierat (fax nr. 0257 256 511).

mai mult

Anunț – sprijin financiar pentru susținerea producției de legume in spații protejate anul 2022

Nr. 2745 / 08.02.2022

ANUNȚ

Având în vedere H.G. nr. 148/ 2022, respectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, vă informăm că beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 1 martie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție.Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele necesare poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant, la e-mail:secretariat@dadrarad.ro, poștă/ curierat (fax nr. 0257 256 511).

mai mult

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support