Direcția de Asistenţă Socială Curtici

Direcția de Asistenţă Socială este serviciul public de interes local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului local al oraşului Curtici, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Curtici nr. 30/27.02.2007, ca Birou de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, reorganizat, ca Serviciul Public de Asistenţă Socială, prin Hotărârea Consiliului Local Curtici nr. 90/29.07.2013, ca direcție sub aceeași denumire prin Hotărârea Consiliului Local Curtici nr. 76/22.05.2015 și redenumit ca Direcția de Asistență Socială prin Hotărârea Consiliului Local Curtici nr. 219/17.11.2017, fiind o instituţie publică de interes local fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al oraşului Curtici

Obiectivul direcției îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializate, precum și beneficii sociale, menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CURTICI

BENEFICII SOCIALE

COPII SI FAMILII :

  • VENIT MINIM GARANTAT 

Cerere-VMG-ASF-INCALZIRE

VENIT MINIM GARANTAT

  • ALOCATII DE STAT

Cerere

Conditii de acordare

  • INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI 

INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI SI STIMULENTUL DE REINSERTIE

Cerere-tip-ICC

  • STIMULENTUL DE REINSERTIE 

Adeverinta-tip-angajator -ICC

  • TICHETE GRADINITA

TICHETE DE GRADINITA.docx

Cerere stimulent educational

ADULȚI:

  • AJUTOR ÎNCALZIRE

Ajutor încălzire locuință 2018

Cerere-AJUTOR INCALZIRE

PERSOANE CU HANDICAP:

  • INDEMNIZAȚIA DE ÎNSOȚITOR