Regulamentul de organizare și funcționare al primăriei orașului Curtici

Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei orașului Curtici in vigoare a fost adoptat prin HCL nr. 64 / 27.03.2018 (ANEXA nr. 1)