Centralizator achiziții sub 5000 EUR

Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrială.
Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achizitiție publică, conform H.G. 901/2015.
Titlu contract Nr. contract și data atribuirii Obiect contract Procedura aplicată Număr ofertanți Furnizor / Prestator / Executant Parteneri (asociați/subcontractanți/terți/susținători) Valoarea prevăzută în contract (RON) Sursa finanțării Data de început Data de finalizare prevăzută în contract Modificare a cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia. Executarea contractului Preț final Status (finalizat / în execuție) Valoare plătită (cu TVA) Data efectuării plăţii 15.000 01.01.2016 25.000 10.000 01.02.2016