COMUNICAT DE PRESĂ AJUTOARE DE ADAPTARE EXCEPTIONALE DESTINATE PRODUCATORILOR DE LAPTE

Prin Hotărârea de Guvern nr 211/05.04.2017 a fost aprobată o schemă de ajutor de adaptare excepţională destinată producătorilor de lapte.

Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, personae juridice (PJ), personae fizice (PF), personae fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), şi intreprinderi familial (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. Deţin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 şi maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii;

 2. Au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;

 3. Să deţină Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA;

 4. Produc şi livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii.

Pentru obţinerea ajutorului financiar, producătorii de lapte depun cerere tip la APIA Centru Judeţean din Arad, str. Fraţii Neumann, nr. 10, până la data de 2 mai 2017, inclusiv, însoţită de următoarele documente:

 1. Copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică;

 2. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;

 3. Copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;

 4. Copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depunerii cererii;

 5. Extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii;

 6. După caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

 7. După caz:

 • copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;

 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea direct datată în anul 2017,

 • copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat în anul 2017,

 • copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ.

 1. Dovadă cont bancar activ bancă/trezorerie;

Toate documentele menţionate se prezintă şi în original.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support