ANUNŢ privind selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. Regio Integral S.A.

ANUNŢ

Privind selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. Regio Integral S.A. (5 poziţii), conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Unitatea Administrativ Teritorială Curtici, în calitate de acționar unic pentru SC Regio Integral SA, organizează concurs pentru selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaţilor. Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

Condiţii obligatorii de participare:

1. Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. Experiență de minim 1 an în administrarea/managementul societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat

3. Experienta generala în muncă de minim 3 ani;

4. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

5. Cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;

6. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

7. Respectarea prevederilor articolelor 6, 7 şi 28 din OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de participare va conţine în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

4. Documente care atestă experienţa în administrarea/managementul societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverinţă, după caz);

5. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau alte unități sanitare abilitate;

6. Cazier judiciar;

7. Cazier fiscal;

8. Declaraţie pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de administrator într-o societate comercială pe acţiuni, conf. prev. L 31/1990 privind societăţile comerciale şi a prev. OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Declaraţia se obţine şi se completează la depunerea dosarului).

Criterii de evaluare/selecţie:

1. Competenţe specifice sectorului de activitate;

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică;

3. Cunoştinţe de Guvernanţă corporativă;

4. Competenţe sociale şi personale;

5. Alinierea cu Scrisoarea de aşteptări a acţionarilor.

Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele pentru candidatură se prezintă la Serviciul Resurse Umane (camera 10) din cadrul Primăriei Curtici, str. Primăriei, nr. 47, cu documentele în copie şi original pentru conformitate şi pentru a primi număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0760788883 – Chindris Irina

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31.08.2017, ora 14:00.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support