Informare membrii asociați cu privire la declanșarea procedurii de transparenta decizionala asupra proiectului de REGULAMENT AL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE JUDETUL ARAD

Către,

U.A.T.-urile. membre ale A.D.I.A.C.J.A,

 

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Pe această cale ținem a vă informa ca începând cu data de  3 mai 2018,  a fost supus dezbaterii publice,  potrivit dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, proiectul de REGULAMENT AL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN ARIA DE COMPETENŢĂ A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE “ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ – CANALIZARE JUDEŢUL ARAD”.

Proiectul de Regulament poate fi consultat, de toți cei interesați, prin accesarea site-ul Asociației: www.adiac-arad.com, în secțiunea: Proiecte şi Hotărâri.

Anuntul privind inițierea procedurii de transparență decizională și motivele ce au stat la baza elaborării acestui Proiect, pot fi descărcate tot de pe site-ul Asociației: www.adiac-arad.com, din secțiunea: Informații utile.

Locuitorilor Județului Arad le-a fost adus la cunoștință acest demers al Asociației prin anunțul publicat în data de 04.05.2018, în cotidianul local: Glasul Aradului. Dovada publicării acestui anunț se află în atasament.

În aplicarea dispozițiilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, termenul în care toți cei interesați pot face in scris propuneri, sugestii sau prezenta opinii cu privire la proiectul de Regulament, este de 15 zile de la data publicării anunțului in presa scrisă și pe site-ul Asociației.

Propunerile, sugestile sau opiniile la proiectul de Regulament, supus dezbaterii publice, se vor transmite la adresa de e-mail: contact@adiac-arad.com, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de Regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

După definitivarea proiectului de Regulament, pe baza observațiilor și propunerilor formulate potrivit celor de mai sus, documentul se va transmite spre analiza și aprobarea autorităților publice locale, membre ale Asociației.

În scopul informării a cât mai mulți locuitori din Județul Arad , cu privire la acest demers inițiat de Asociație, avem rugămintea de a face public conținutul Proiectului de Regulament, aflat în atașament, pe site-ul propriu și intr-un spațiu accesibil publicului.

Vă mulțumim!

Cu stimă,

APARATUL TEHNIC al

ADIACJA


ATAȘAMENTE

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support