ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE / debitor PANTANELLA ANTONINO

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA

DE BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

Anul 2018, luna iulie, ziua 20

UAT Orașul Curtici, prin Direcția Economică, Serviciul Impozite și Taxe Locale, organizează, în temeiul prevederilor art. 46 și 250 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului PANTANELLA ANTONINO, cu domiciliul neidentificat:

 • GRAJD – situat în localitatea Curtici, înscris în CF nr.302832, nr.top 2386/1/8/2/1/1/3; 2386/1/8/2/1/3-5; 2386/1/8/2/2/5 – preț de pornire licitație 15.797,43 lei

 • GRAJD – situat în localitatea Curtici, înscris în CF nr.302833, nr.top 2386/1/8/2/1/1/3; 2386/1/8/2/1/3-5; 2386/1/8/2/2/7 – preț de pornire licitație 14.305,67 lei

 • GRAJD – situat în localitatea Curtici, înscris în CF nr.302833, nr.top 2386/1/8/2/1/1/3; 2386/1/8/2/1/3-5; 2386/1/8/2/2/7– preț de pornire licitație 14.496,92 lei

 • GRAJD – situat în localitatea Curtici, înscris în CF nr.302833, nr.top 2386/1/8/2/1/1/3; 2386/1/8/2/1/3-5; 2386/1/8/2/2/7– preț de pornire licitație 14.305,67 lei

 • MOARĂ – situată în localitatea Curtici, înscrisă în CF nr.302834, nr.top 2386/1/8/2/1/1/3; 2386/1/8/2/1/3-5; 2386/1/8/2/2/8 – preț de pornire licitație 12.046,22 lei

 • DISPENSAR – situat în localitatea Curtici, înscris în CF nr.302834, nr.top 2386/1/8/2/1/1/3; 2386/1/8/2/1/3-5; 2386/1/8/2/2/8 – preț de pornire licitație 2.803,49 lei.

Toate informațiile referitoare la bunurile imobile mai sus prezentate sunt relatate în Raportul de evaluare nr.910/16.10.2017, întocmit de evaluator autorizat Beatrice Iunona Puican și poate fi consultat la sediul Primăriei orașului Curtici, Serviciul Impozite și Taxe Locale, din str.Primăriei, nr.47.

Bunurile mai sus menționate sunt grevate de următoarele:

UAT Oraș Curtici, cu sediul în județul Arad, localitatea Curtici, str.Primăriei, nr.47, cod fiscal 3519402, cu drept de ipotecă legală prin actele administrative: proces-verbal de sechestru nr. 17400/23.12.2013, proces-verbal nr.2715/17.02.2017, aditional la procesul-verbal de sechestru nr. 17400/23.12.2013, proces-verbal nr.7564/15.03.2018, aditional la procesul- verbal nr.17400/23.12.2013, înscrise în CF nr.302832, CF nr.302833 și CF nr.302834, din dosarul de executare silită nr.562/27.11.2012.

Licitația va avea loc în data de 22.08.2018, orele 12, în localitatea Curtici, str. Primăriei, nr.47.

Persoanele interesate în cumpărarea bunurilor sunt invitate să prezinte următoarele documente, până în ziua precedentă termenului vânzării, respectiv 21.08.2018, ora 12:

 • Oferta de cumpărare;

 • Dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul RO33TREZ0215006XXX018435, deschis la Trezoreria Arad, beneficiar Oraș Curtici, cod fiscal 3519402;

 • Împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

 • Pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

 • Pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limba română;

 • Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

 • Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport;

 • Dovada emisă de organele fiscale că nu au obligații restante (certificat fiscal emis de A.N.A.F, cât și de bugetul local).

Invităm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul instituției noastre sau la telefon 0257.464.004.

PRIMAR, ȘEF SERVICIU ITL,

jr.Ban Ioan Bogdan ec.Barbu Diana

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support