Anunț referitor la performanța energetică a clădirilor

 

ANUNȚ

La data de 9 iulie 2018 a intrat în vigoare Directiva 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică („Directiva”). Scopul acestei Directive este de a crea un cadru mai clar și mai sigur spre atingerea obiectivelor Uniunii Europene de a avea până în anul 2050 un sistem energetic sustenabil, competitiv, sigur și decarbonizat, favorizând conversia către un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică.

Astfel la Art.9 din Directiva 2010/31/UE ,,Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (1) Statele membre se asigură că:

-(a) până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

– (b) după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Ca etapa intermediara a celor prezentate mai sus , ORDINUL nr. 2.641 din 4 aprilie 2017

privind modificarea şi completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul a performanţei energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, prin Anexa 15 sau stabilit cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elemente de anvelopă ale acestora.

Avînd in vedere si prevederile legii LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (actualizată)

privind performanţa energetică a clădirilor intrată in vigoare incepând cu data de 30.09.2016 coroborată cu primele doua acte legislative prezentate mai sus Primaria Orasului Curtici prin Biroul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului prin Certificatele de Urbanism emise va urmări respectarea acestor acte normative.

In ceea ce privește recepția la terminare a lucrărilor a căror execuție se va realiza in baza unei Autorizații de construire emise conform celor prezentate mai sus se va face conform HOTĂRÂRII nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Dacă pînă acum procesul-verbal de recepţie parţială – act prin care se atesta stadiul fizic de execuţie a construcţiei, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, se identifica în fapt cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, în sensul Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, iar Cerificatul energetic era un act întocmit doar in baza documentației tehnice de autorizare și care nu reflecta realitatea

Recepția la terminarea lucrărilor cladirilor atât a celor rezidențiale (case de locuit) cât si a celor nerezidentiale se va face în baza Certificatului energetic întocmit conform lucrărilor real executate,cu respectarea documentației tehnice de autorizare .

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support