Raport de activitate al primarului Orașului Curtici pe anul 2020

DESCARCĂ ÎN FORMAT PDF 


RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020

BOGDAN BAN – PRIMARUL ORAȘULUI CURTICI

În primele trei luni ale fiecărui an, primarul, viceprimarul, membrii Consiliului local și toți angajații din sistemul bugetar de stat, sunt obligați, prin lege să prezinte raportul de activitate pentru munca desfășurată pe parcursul anului precedent, pentru ca dumnevoastră, dragi curticeni să puteți evalua eforturile depuse de fiecare dintre noi, cei pe care ne-ați ales ca reprezentanți ai comunității și colegii noștri, funcționarii din cadrul Primăriei Orașului Curtici, cei care zilnic sunt în slujba dumneavoastră a cetățenilor orașului Curtici.

Începând cu elaborarea studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare ale lucrărilor de intervenție, a proiectelor derulate din fonduri europene sau fonduri proprii, a execuției lucrărilor de investiții și reparații până la emiterea unei simple adeverințe, toate acestea sunt posibile datorită echipei din cadrul primăriei orașului Curtici, a colegilor mei, cărora țin să le mulțumesc și pe această cale pentru munca depusă pentru ca noi, toți cetățenii orașului Curtici să beneficiem de condiții cât mai bune, să ne bucurăm împreună de o viață frumoasă și sănătoasă în orașul nostru.

După cum v-am obișnuit și în anii anteriori, în continuare am să vă prezint Situația studiilor, a proiectelor și a lucrărilor de investiții și reparații începute și finalizate pe parcursul anului 2020 și a celor care vor continua pe parcursul anului 2021:

 1. Construirea Centurii ocolitoare Nord-Sud a orașului Curtici – 7,3 km

 2. Amenajarea parcului de copii de pe strada Cloșca

 3. Reamenajarea Casei de Cultură a orașului Curtici conform normelor de avizare ISU, avizare bucătărie conform normelor DSV și DSP și montarea unui sistem de climatizare profesional

 4. Construirea unui garaj pentru deservirea a patru autoutilitare ISU, vestiare, băi, grupuri sanitare, spațiu dezinfecție aparatură SMURD

 5. Reabilitarea și extinderea sistemului de apă și canalizare menajeră și branșamente pentru: Liceul Tehnologic “Ion Creangă”, sala de sport, „Grădinița Veseliei” și viitoarea creșă

 6. Asfaltare str. Cloșca (între str. Revoluției și str. Ion Creangă)

 7. Extinderea rețelei de iluminat public în cartierul de case de lângă fosta barieră CFR

 8. Extindere rețea apă: str.1 Decembrie–centură nord, str. Vasile Goldiș–410m (7 branșamente)

 9. Achiziționare și montare transformator (str.Revoluției – lângă Casa de cultură) pentru depășirea puterii aprobate anterior și deservirea Casei de cultură, Piața agroalimentară și Centrul de zi pentru vârstnici

 10. Extindere rețelei de canalizare – 1.7 km

(străzile: Bucegi, Grănicerilor, Mețianu, Bisericii, Albina, Mureșul, Cloșca, Liniștii, Iosif Vulcan, 1 Decembrie 1918)

 1. WiFi4Eu – proiect european – 15.000 euro

 2. COMSPORT – împreună pentru crearea unui grup social activ – proiect european transfrontalier – 40.000 euro

 3. Execuția lucrărilor privind Protejarea conductei de transport gaze naturale, la intersecția cu centura ocolitoare a orașului Curtici

 4. Construirea unui Centru de zi pentru vârstnici

(proiect depus pe programul POR/2018/13/13.1 – Îmbunătățirea calității vieții în orașele mici și mijlocii din România – proiect contractat, aflat în faza de licitație publică pentru întocmirea proiectului tehnic)

 1. Construirea unei creșe

(proiect depus pe programul POR/2018/13/13.1 – Îmbunătățirea calității vieții în orașele mici și mijlocii din România; proiect contractat, aflat în faza de licitație publică pentru execuția lucrărilor)

 1. DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) asfaltare străzi în orașul Curtici

(străzile: Mărășești, I.L.Caragiale, T.Vladimirescu, Ghioceilor, I.R.Șirianu, Eminescu, G.Coșbuc, Vasile Goldiș, Aurel Vlaicu, Ștefan cel Mare, Ciocârliei, Revoluției, Privighetorilor, Timișului, Târnavelor)

(documentația a fost depusă la CNI – Compania Națională de Investiții, în vederea obținerii finanțării pentru punerea în operă a acestei lucrări)

 1. Proiect tehnic – Amenajare parcare str.Revoluției – intrare secundară Piața Agroalimentară
 2. Proiect tehnic – Amenajare parcare str. Horea – de la intersecția cu str. Revoluției până la Piața Agroalimentară

 3. Proiect tehnic – Extindere sediu primărie –viitoarea sală de ședințe a Consiliului local

 4. Proiect tehnic – Extindere rețea canalizare: str.1 Decembrie–centură nord, str.Alba Iulia, str. Zorilor – 1,24 km (17 branșamente)

 5. Studiu de fezabilitate – Amenajarea unei platforme pentru deșeuri vegetale și deșeuri din construcții, conform reglementărilor Agenției de mediu

Pe parcursul anului 2020 am executat lucrări de deratizare, dezimfecție și dezinsecție pe raza localității, servicii de toaletare și tăiere arbori bolnavi sau care au constituit pericol pentru cetățeni, servicii de ridicare a câinilor fără stăpân, refacere marcaje rutiere, reparații la sistemul de iluminat public și amplasarea de containere în locații bine stabilite pentru întrajutorarea cetățenilor la efectuarea curățeniei de primăvară și toamnă. În primăvară și în toamnă am organizat câte o sesiune de colectare a deșeurilor vegetale de la populație, acțiuni care au avut un rol foarte important în vederea prevenirii de rampe neautorizate de deșeuri pe raza localității noastre.

În același timp, am continuat identificarea, măsurarea și emiterea de cărți funciare pentru întabularea terenurilor din extravilanul orașului Curtici, prin accesarea de fonduri din partea ANCPI, în colaborare cu OCPI Arad. La finele anului 2020 s-a recepționat de la OCPI Arad, prin “Programul Național de Cadastru și Carte FunciarăLucrări de înregistrare sistematică – finanțare 3”, documente doveditoare ale proprietății pentru un număr de 1260 parcele care s-au înscris în Cartea funciară în baza acestor documente. În momentul de față suntem în curs de derulare cu Programul Național de Cadastru și Carte Funciară –Lucrări de înregistrare sistematică – finanțare 5”, contract semnat în cursul anului 2019 și prelungit prin act adițional datorită condițiilor pandemiei.

Din punct de vedere al relațiilor inter-instituționale, am participat activ la toate ședințele și evenimentele organizate de către Prefectura Județului Arad, Consiliul Județean Arad, ISU Arad, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, Episcopia Aradului, OCPI Arad, Agenția de Mediu Arad, Compania de Apă Arad și alte instituții cu care Primăria Orașului Curtici are legături de colaborare.

Fiind membru în Consiliul director al Asociației Orașelor din România, din partea Regiunii V – Vest (reprezentând județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara), am participat activ și în solidar cu colegii mei din țară la aproape toate întrunirile organizate pe diferite teme privind administrația publică locală.

În ceea ce privește relația cu cultele religioase din orașul nostru, am răspuns prompt la aproape orice solicitare venită din partea acestora, atât prin prezența la diferite evenimente organizate, cât și prin sprijin financiar din partea Primăriei Orașului Curtici și a Consiliului Local Curtici.

Activitățile culturale și sportive joacă un rol important în viața noastră, deoarece copiii noștri trebuie să fie sănătoși prin practicarea diferitelor sporturi de care se pot bucura în cadrul clubului nostru de suflet, CS Frontiera 2004-Curtici, iar cultura și tradițiile le pot dobândi și practica la Casa de Cultură a Orașului Curtici, prin intermediul instructorilor de dansuri și a evenimentelor organizate în cursul anului. De aceea, și în anul 2020 am susținut și finanțat o largă gamă de evenimente sportive, culturale și artistice, pentru ca, atât noi cât și copiii noștri să putem să ne bucurăm de ceea ce înaintașii ne-au lăsat drept moștenire.

În continuare, am să vă prezint situația rapoartelor de activitate pentru anul 2019, pentru fiecare departament, în parte, din cadrul Primăriei Orașului Curtici.

Raport de activitate al Viceprimarului Oraşului Curtici – Dan Doba

Obiectivul principal al activităţi pe care o desfăşoară reprezentanţii administraţiei locale, este obţinerea unor rezultate bune şi cât mai avantajoase în cele mai importante ramuri care influenţează bunăstarea oraşului şi a locuitorilor săi.

Conducerea Primăriei Oraşului Curtici, va interveni continuu în dezvoltarea oraşului, pentru a sporii bunăstarea și confortul cetățenilor.

Prezentul raport se doreşte a fi atât o sinteză a activităţii viceprimarului în perioada menţionată, un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a punerii în aplicare a hotărârilor Consiliului Local al Oraşului Curtici.

Consiliul Local Curtici s-a întrunit într-un numar total de 36 şedinţe (ordinare, extraordinare sau de îndată), în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020, o mare parte dintre ele vizând administrarea domeniului public şi privat al oraşului Curtici, activitatea de buget finanţe a oraşului precum şi evenimentele cultural-sportive.

Prezenţa mea la şedinţele de consiliu pe parcursul perioadei anterior specificate, în calitate de viceprimar al oraşului o apreciez ca fiind una bună.

În cadrul şedinţelor din perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020, au fost adoptate un număr de 259 hotărâri.

În perioada la care facem referire în prezentul raport de activitate, în calitate de viceprimar al oraşului Curtici, am avut în subordinea mea directă următoarele servicii şi compartimente care fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Curtici:

-Compartimentul Piața Agroalimentară

-Compartimentul Bibliotecă

-Serviciul Casa de Cultură

-Compartiment Transport Local

-Clubul Sportiv Frontiera 2004 Curtici

Piața Agroalimentară

În anul 2020 Piața Agroalimentară a desfășurat activitatea specifică în condiții speciale având în vedere restricțiile legislative cu privire la prevenirea și combaterea epidemiei de COVID-19, încercând să ofere condiții optime de valorificare a produselor comercianților.

Au fost organizate un număr de 2 licitații în vederea închirierii spațiilor din hala nouă, la 31.12.2020 din totalul de 27 de spații 18 sunt ocupate.

În decursul anului 2020 în cele 153 de zile de piață au fost vândute 9489 bilete în valoare de 29148 lei, au fost întocmite 622 dispoziții de încasare în sumă de 20740 lei.

Compartimentul Piața Agroalimentară Curtici are, conform Organigramei aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 1 angajat cu normă întragă de lucru.

Biblioteca Curtici

Pe rafturile bibliotecii din orașul Curtici se regăsesc aproximativ 26683 de cărți, anul 2020 a aducând un număr de 115 de cărți noi.

În anul 2020, Biblioteca Curtici avea 711 de persoane încrise, 2021 persoane trecând pragul acesteia, 25 persoane noi s-au înscris în evidențele bibliotecii.

Compartimentul Bibliotecă are, conform Organigramei aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 1 angajat cu normă întragă de lucru.

Casa de Cultură

Datorită restricțiilor impuse de pandemia COVID-19 întreaga activitate s-a mutat în mediul online, astfel în decursul anului 2020, Casa de Cultură a orașului Curtici a desfăşurat activităţi specifice în mediul online (youtube și facebook).

S-au derulat un număr de 10 de acţiuni culturale, la care Casa de Cultură a orașului Curtici a luat parte în diverse ipostaze, ca organizator sau colaborator.

Spectacol dansant 8 martie

Spectacol realizat în fiecare an pentru mămici și bunici împreună cu copiii de la dansuri sportive și dansuri populare.

Suport tehnic – slujba Sfintei Învieri online

Casa de Cultură a oferit suport tehnic pentru Biserica sfinții apostoli ”Petru și Pavel”. Transmisia a fost live pe facebook în perioada 17 – 19 aprilie

Video 1 iunie

Copiii de la dansurile populare au pregătit un material video cu ocazia zilei internaționale a copiilor.

Floare din câmpie online

Concursul oferă posibilitatea de a reliefa creativitatea şi imaginaţia elevilor, promovarea culturii şi tradiţiilor locale, dar şi a spiritului critic în corectarea diverselor defecte umane prin umor popular. Au participat un număr de 78 copii din Vaslui, Sibiu, Bistrița-Năsăud, Brăila, București, Buzău, Olt, Prahova, Iași, Hunedoara, Botoșani, Maramureș, Timișoara, Arad, Caraș – Severin

Teatru de păpuși – fata babei și fata moșului 6 august

Spectacolul a avut loc în incinta ștrandului termal și fost oferit de către CCJA

Promovare campanie “selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” 31 august

O parte din voluntarii Casei de Cultură a orașului Curtici s-au alăturat campaniei inițiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, campania are ca scop conştientizarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de necunoaşterea sau ignorarea pericolului reprezentat de intrarea în câmpul electric existent între acoperişul unui tren şi linia de înaltă tensiune.

Proiecția filmului ,,Călătoria fantastică a Maronei” 10 septembrie

Proiecția a avut loc în incinta ștrandului termal și a fost oferită de către CCJA

Realizare clip video pentru proiectul “împreună pentru crearea unui grup social activ” 6 noiembrie

A fost realizat un videoclip rezumat al activităților din cadrul proiectului ”împreună pentru crearea unui grup social activ” pentru concursul #ROHUcreativetogether la categoria #neighbourcohesion.

Videoclip 1 decembrie

A fost realizat un videoclip cu tema ”1 decembrie” împreună cu asociația ”Micii învățăcei”

Concurs online de desen și pictură ”Stăm acasă desenăm semne de circulație învățăm” 7 decembrie

Concursul a fost organizat împreună cu Poliția locală Curtici, tema concursului a fost “semnele de circulație”.

Mugurașii Curtici mesaj de Crăciun – video – 22 decembrie

Curtici în imagini – S-a continuat documentarea albumului Curtici în imagini de ieri de azi – 14 imagini noi

Articole publicate în mediul online – curticiblog.wordpress.com – 8 articole

Comunicate și informări în social media – facebook – 168 postări

Video upload youtube – 114 clipuri video

Pe parcursul anului 2020, Casa de Cultură a orașului Curtici, s-a aflat într-un amplu proces de modernizare și extindere pentru a se respecta normele legale de funcționare din punct de vedere ISU și DSV, la finalul lunii decembrie 2020 având loc recepția la terminarea lucrărilor.

Serviciul Casa de Cultură Curtici are, conform Organigramei aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 2 angajați cu normă întragă de lucru.

În subordinea Serviciului Casa de Cultură își desfașoară activitatea Sala de sport a orașului Curtici, locație în care au fost organizare activități doar in lunile ianuarie și februarie 2020, din martie 2020 datorită pandemiei de COVID-19, sala fiind închisă.

Încasările din inchirierea sălii, în anul 2020 au în sumă totală de 6300,00 lei.

Compartiment Transport Local

Acest compartiment are în atribuțiile sale transportul, în fiecare dimineață, al elevilor la Liceul Tehnologic Ion Creangă. Pe lângă aceasta, microbuzul școlar a transportat în anul 2020, elevii Liceului Tehnologic Ion Creangă, la 3 competiții sportive.

Compartimentul Transport Local are, conform Organigramei aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 1 angajat cu normă întragă de lucru.

Clubul Sportiv Frontiera 2004 Curtici

Clubul Sportiv a avut în anul 2020 urmatoarele secții:

-secție fotbal seniori

-secție fotbal copii și juniori – 4 echipe

-secție handbal fete – 2 echipe

-secție arte marțiale (karate)

-secție tenis de câmp

Clubul Sportiv Frontiera 2004 Curtici are, conform Organigramei aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 1 angajat cu normă întragă de lucru.

Pandemia de COVID-19 a afectat toate ramurile sportive din cadrul clubului suspendând toate întrecerile sportive la nivel de județ.

Bugetul alocat clubului spotiv în anul 2020 a fost de 500000 lei.

Alte activități desfășurate in cursul anului 2020

Pe lângă responsabilitățile zilnice, obișnuite, am participat și m-am implicat și în rezolvarea altor activități cum ar fi:

– achiziționare material pentru combaterea poleiului și gheții pe drumurile din orașul Curtici

– servicii de capturare câini fără stăpâni – în anul 2020 am achiziționat și coordonat 3 astfel de acțiuni

– servicii de dezinsecție și dezinfecție – am coordonat și efectuat 6 acțiuni, 3 de dezinsecție ambientală împotriva țânțarilor, muștelor, căpușelor și omizilor și 3 de dezinfecție împotriva virusului Sars-Cov-2

– reabilitarea clădirii Casei de Cultură

– întreținere și reparații la iluminatul public

– achiziționare flori

– extindere rețea apă și canalizare pe raza orașului Curtici

– lucrări de marcaje rutiere și de semnalizare rutieră

– amenajare parc de joacă pentru copii situat în zona Bisericii Catolice din Curtici

– servicii de marcare și tăieri arbori – am coordonat tăierile de arbori bătrâni pe raza UAT Curtici

– reparații străzi în orașul Curtici

– lucrări de construire a garajului destinat autoutilitarelor de pompieri

– extinderea și realizarea rețelei de iluminat public în cartierul nou

– racordarea stadionului Frontiera la rețeaua electrică

– completarea sistemului de supraveghere din orașul Curtici

– servicii de toaletări arbori

– curățenie pe domeniul public și combaterea poleiului pe arterele rutiere din oraș

– achiziționare 2 atomizoare pentru serviciul SVSU Curtici

– reparație poartă de acces piață și canalizare interioară piață

– achiziționare mixtură asfaltică pentru mici reparații la drumuri

– achiziționare rastele pentru biciclete

– monitorizarea fostului depozit de deșeuri din Curtici (analize apă și măsurători topografice)

– acțiune de combatere PPA în cooperare cu DSV Arad

– achiziționare și montare parapeți rutieri și limitatoare de viteză pe străzile 6 Vânători, Horia, Cloșca și Crișan

– amenajare secții de votare, dotarea acestora cu materialele necesare

– depunere documentație în vederea autorizării cu privire la gospodărirea apelor baltă Limboasa și foraj parc copii strada Cloșca

– achiziționare piatră în vederea efectuării de reparații la drumuri

Mi-am adus aportul la completarea documentațiilor aferente lucrărilor care au demarat în cursul anului 2019 sau ce urmează să demareze în perioada urmatoare:

-documentație privind realizarea proiectului tehnic în vederea construirii unei creșe în orașul Curtici

-documentația pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Curtici

-documentația pentru extinderea rețelei de apă și canalizare pe strada 1 Decembrie 1918 – centura nord

– documentație pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a UAT

– documentația pentru asfaltarea străzilor din orașul Curtici

– documentația privind construirea unui garaj pentru autoutilitarele de pompieri

– documentația pentru amenajarea unui parc de joacă pentru copii situat în zona Bisericii Catolice din Curtici

-documentația pentru refacerea și modernizarea străzii Cloșca (tronsonul cuprins între străzile Revoluției și Ion Creangă)

– documentația pentru extinderea sediului primăriei

– documentația pentru extinderea cu tribună și vestiare a sălii de sport

– documentația pentru realizarea unei creșe în orașul Curtici

– documentația privind modernizarea iluminatului public în orașul Curtici

– documentația pentru realizarea unei parcări în zona pieței agroalimentare

– documentație privind executarea lucrării de manșonare a magistralei de gaz pe zona centurii ocolitoare

– documentație privind executarea lucrării de extindere rețea electrică și iluminat public în cartierul nou

– documentație privind implementarea proiectului Wifi4EU

– organizarea unei locații de carantinare a persoanelor în perioada stării de urgență

– racordarea Casei de Cultură a orașului Curtici la rețeaua electrică

– documentație privind executarea lucrării de reabilitare și extindere rețea de apă și canalizare la liceu, sala de sport, grădiniță

– documentație privind proiectul tehnic amenajare parcare strada Revoluției intrare secundară piață

– documentație privind concesionarea serviciului de iluminat public

– documentație privind racordarea la energie electrica a parcului de copii de pe strada Closca

În afara acestor activități am participat la o mulțime de ședinte, întâlniri, conferințe, rapoarte și alte evenimente organizate de către Consiliul Județean Arad, Instituția Prefectului – Județul Arad, ISU Arad, APM Arad, Garda de Mediu Arad, Compania de Apa-Canal Arad, SGA Arad, IPJ Arad, ADISIGD Arad, ADIAC Arad, ADITP Arad, ISJ Arad, Liceul Tehnologic Ion Creangă Curtici.

Urmare a ceea ce am prezentat mai sus, prin toate acţiunile şi activităţile la care am participat, consider că m-am preocupat cu seriozitate în îndeplinirea obiectivelor stabilite şi sper că se poate observa dorinţa de reuşită în privinţa tuturor proiectelor în curs de realizare, precum şi a celor pe care le-am propus, împreună cu domnul Primar Ban Ioan Bogdan şi în colaborare cu Consiliul Local al orașului Curtici.

Vreau să mulţumesc tuturor persoanelor care se implică în bunul mers al lucrurilor din orașul Curtici, pentru sprijinul dumneavoastră, asigurându-vă că şi în viitor veţi găsi în mine un partener de dialog benefic pentru oraşul nostru.

Raport de activitate al Administratorului public al Orașului Curtici –

Paul Lazarov

Perioada vizată pentru curentul raport de activitate: 02 Decembrie 2020 – 29 Decembrie 2020

Principalele activități derulate:

 • Contribuție la asigurarea vizibilității proiectului ” Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Curtici prin investiții in înființarea unei creșe si a unui centru social pentru persoane vârstnice, precum si prin modernizarea unei străzi urbane” – cod 124120, prin contact consultant extern în vederea obținerii avizului de vizibilitate pentru anunțul pe website, privind lansarea proiectului ;

 • Contribuție la verificarea raportului de progres nr.1 și a anexelor acestuia pentru proiectul ” Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Curtici prin investiții in înființarea unei creșe si a unui centru social pentru persoane vârstnice, precum si prin modernizarea unei străzi urbane” – cod 124120, după primirea acestuia de la consultantul extern;

 • Contact permanent cu consultantul extern, pe diverse aspecte, pentru proiectul ”Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Curtici prin investiții in înființarea unei creșe si a unui centru social pentru persoane vârstnice, precum si prin modernizarea unei străzi urbane” – cod 124120;

 • Contribuție la elaborarea raportului tehnic final pentru proiectul cu codul ROHU 315;

 • Contribuție la completarea chestionarului privind serviciile publice locale, solicitat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru a fi introduse în platforma www.salt.gov.ro;

 • Contribuție la elaborarea adresei privind propunerile asupra documentului programului ”Planul Național de Redresare și Reziliență”;

 • Participare la întâlnirea online cu ADR Vest, având ca subiect Programul POR 2021-2027;

 • Verificarea permanentă a potențialelor surse de finanțare, actuale sau viitoare, disponibile în cadrul Programelor cu finanțare nerambursabilă, asigurate prin REGIO, POC, AFM, POR, CNI, Granturile SEE si Norvegiene și studiu document program, respectiv ghidul aplicantului în vederea determinării eligibilității aplicantului, a activităților și a costurilor aferente;

 • Deplasare în teren, cu scopul identificării nevoilor, pentru potențiale viitoare obiective de investiții: Liceul Tehnologic ”Ion Creangă” Curtici, Școala Generala ”Ion Creangă”, nr.1 și Școala Generala nr.2.

 • Rata de răspuns la adrese/solicitări MLPDA, PNDL, POR:100%.

Raportul de activitate al Secretarului General al Orașului Curtici – Ioan Nagy

În conformitate cu prevederile art.62^3, lit.e, din Legea nr.188/1999 LEGE (**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*), Primarul unităţii administrativ-teritoriale are calitatea de evaluator a performanţelor profesionale, individuale ale Secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, pe baza propunerii Consiliului Local.

Primăria orașului Curtici, formată din primar, viceprimar, secretar general împreună cu aparatul de specialitate al primarului se organizează şi funcţionează ca o structură funcţională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului judeţean şi legislaţia în vigoare, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a acesteia prin compartimentele aparatului de specialitate ale Primarului şi serviciile aflate în subordine, având ca unic scop bunăstarea colectivităţii locale.

Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2020 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar.

BIROUL SECRETAR

În anul 2020 s-a urmărit ducerea la îndeplinire a atribuţiilor autorităţilor deliberative şi executive rezultate din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ, precum şi cele din actele normative apărute în cursul acestui an, prin care s-au stabilit sarcini pentru consiliul local şi primar.

Conform atribuţiilor prevăzute de O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ, republicată şi actualizată), Secretarul general al orașului Curtici, în cursul anului 2020 a avizat pentru legalitate dispoziţiile Primarului, a contrasemnat hotărârile Consiliului Local, a participat la şedinţele Consiliului Local, a asigurat gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi între acesta şi Prefect.

A comunicat hotărârile Consiliului local Primarului şi Prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării (comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate se face în scris şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop). A asigurat arhivarea şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local asigurând afişarea acestora pe site-ul Primăriei orașului Curtici.

Secretarul general orașului Curtici a organizat arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului, cu sprijinul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local şi al Direcţiei de Administraţie Publică Locală, a asigurat transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute de lege, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea a asigurat procedurile de convocare a Consiliului Local şi a efectuat lucrările de secretariat. A acordat sprijin şi asistenţă de specialitate împreună cu Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local la redactarea proiectelor de hotărâre, în conformitate cu normele de tehnică legislativă, reglementate prin Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

A acordat asistenţă juridică pentru toate serviciile şi compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local.

A comunicat ordinea de zi, a întocmit procesul-verbal al şedinţelor Consiliului Local cu sprijinul Aparatului permanent de lucru al Consiliului şi a redactat hotărârile Consiliului Local.

Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către Prefect conform art.196, art.197 și art.198 din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ.

Secretarul general a mai exercitat şi alte competenţe care au vizat organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local în bune condiţii.

În virtutea obligaţiei sale principale de a participa la derularea lucrărilor din plenul Consiliului, Secretarul general a exercitat următoarele atribuţii: a asigurat îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea Primarului sau cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, a asigurat efectuarea lucrărilor de secretariat, a efectuat apelul nominal şi a ţinut evidenţa participării la şedinţe a consilierilor, a numărat voturile şi a consemnat rezultatul votării, pe care-l prezintă preşedintelui de şedinţă, a informat preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, a asigurat întocmirea procesului-verbal, pe care l-a pus la dispoziţia consilierilor, solicitând acestora acordul asupra conţinutului acestor operaţiuni administrative, a asigurat întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea şi numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora cu ajutorul Aparatului permanent al Consiliului Local, a urmărit ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local să nu ia parte consilieri care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor, informându-l pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi a făcut cunoscute, totodată, sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri, a prezentat în faţa Consiliului punctul său de vedere cu privire legalitatea unor proiecte de hotărâri sau ale altor măsuri supuse deliberării refuzând contrasemnarea hotărârilor pe care le-a considerat ilegale. În acest caz a expus Consiliului Local opinia sa motivată care a fost consemnată în procesul-verbal al şedinţei, a contrasemnat în condiţiile legii şi ale regulamentului, hotărârile Consiliului Local, pe care le-a considerat legale, a propus Primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local, a acordat membrilor Consiliului Local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Activitatea Secretarul generalui orașului Curtici şi a Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local cu privire la:

A). Situaţia Hotărârilor Consiliului Local Curtici pe anul 2020.

În anul 2020 au avut loc un număr de 29 şedinţe ale consiliului local, fiind adoptate un total de 259 hotărâri clasificate după obiectul reglementat, după cum urmează:

Hotărâri privind bugetul local

– aprobarea bugetului local al Orașului Curtici şi a listei de investiţii, precum şi a listelor de investiţii pentru instituţiile şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local Curtici de interes local.

– aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare al Orașului Curtici pe anul 2020.

– aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Curtici pe anul 2020.

– suplimentarea bugetului local al Orașului Curtici pe anul 2020.

alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2020 cultelor religioase.

Hotărâri privind patrimoniul:

dezmembrarea unor imobile.

exercitarea dreptului de preemţiune asupra unor imobile.

reglementarea situaţiei tehnico-juridice a unor imobile.

închirierea prin licitaţie publică a unor imobile.

darea în administrare sau atribuirea în folosinţă gratuită a unor imobile.

trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Orașului Curtici

aprobarea rapoartelor de evaluare şi a caietelor de sarcini şi stabilirea modalităţii de valorificare a imobilelor.

repartizarea unor spaţii asociaţiilor non-profit, partide politice.

prelungirea termenului de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit şi a terenurilor aferente construcţiilor.

atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor între 18-35 ani.

Hotărâri privind Direcţia de Asistenţă Socială:

– privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social,

– privind aprobarea PLANULUI DE ACȚIUNE 2020 privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistență Socială –Primăria Curtici.

– privind aprobarea Convenției de colaborare încheiată între Direcția de Asistență Socială Curtici și Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala Arad.

– privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Curtici prin investiții în înființarea unei creșe și a unui centru social pentru persoane

repartizarea de locuinţe sociale.

Hotărâri privind Direcţia Fiscală Locală:

stabilirea taxelor şi impozitelor pe anul 2020

declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili.

Hotărâri privind Direcţia Urbanism:

aprobări PUD sau PUZ în Orașul Curtici.

Hotărâri privind Direcţia pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret:

aprobarea Calendarului Cultural – Sportiv al Orașului Curtici pe anul 2020.

– Hotărâri privind aprobarea, modificarea sau completarea unor Regulamente ale Direcţiilor şi serviciilor aflate în Aparatul de specialitate al Primarului orașului Curtici precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din orașul Curtici.

– privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: “INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN,

– privind însușirea documentației de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent proiectului ’’Construire parcare Tir-uri,hală și clădire birouri’’-intravilan Curtici, jud Arad.

– privind aprobarea ridicării interdicției temporare de construire prin reglementarea din punct de vedere urbanistic,cu păstrarea funcțiunii zonei propuse prin PUG Curtici, pentru terenul în suprafață de 20.400mp identificat în CF.nr.306097 Curtici pentru întocmirea PUZ-Construire zonă pentru servicii.

– privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unor imobile situate în orașul Curtici din domeniul public al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate CFR S.A., în domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local al orașului Curtici, județul Arad.

– privind dezlipirea imobilului situat în extravilanul orașului Curtici, înscris în CF nr. 305238 Curtici în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar.

– privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Curtici a unui imobil – construcţie situat în localitatea Curtici.

– privind aprobarea rectificării prin diminuare a suprafețelor imobilelor înscrise în C.F. nr.304979 Curtici și C.F. nr.305318 Curtici.

– privind rectificarea prin diminuare a suprafeței imobilului înscris în C.F. nr.303437 Curtici, de la 19.988 mp la 18.080 mp.

– privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 309490 în suprafață de 4.544 mp, categoria de folosință arabil în extravilanul orașului Curtici, în două loturi, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar.-Ranta

– privind rectificarea prin diminuare a suprafeței imobilului înscris în CF.nr.302671 Curtici top.2461-2461/1, de la 2572mp la 2335mp.

Verificarea şi semnarea pentru legalitate a documentelor:

Au fost verificate şi semnate pentru legalitate documentele elaborate de:

Serviciul APLJ:

Activitățile Compartimentului Juridic, Compartimentului Registrul Agricol, Compartimentului Administrație Publică sunt prevăzute în Raportul de activitate pe anul 2020 nr._________/_____________, anexă la prezentul raport.

funcţional subordonat Secretarului general al orașului, având în subordine:

Compartimentele: Comapartiment Registrul Agricol, Compartiment Juridic; Compartiment Administrație publică.

Serviciul Resurse Umane, M Proiect Relații Publice.

Activitățile Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Curtici, în domeniul beneficiilor sociale sunt prevăzute în Raportul de activitate pe anul 2020 nr.__________/_____________, anexă la prezentul raport.

funcţional subordonat Secretarului general al orașului, având în subordine Compartimentele:Compartimentul Resurse Umane, Compartiment salarizare, Compartimentul Proiecte, Compartimentul Informare și Relații Publice.

În anul 2020 au fost emise un total de 646 dispoziții ale primarului.

În exercitarea controlului de legalitate Instituţia Prefectului nu a atacat în instanţă nici o dispoziţie.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

Activitățile Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Curtici, în domeniul beneficiilor sociale sunt prevăzute în Raportul de activitate pe anul 2020 nr.______________/________________, anexă la prezentul raport.

SERVICIUL A.P.L.J.

Secretarul general orașului conform fişei postului a condus şi a răspuns de buna desfăşurare a activităţilor din cadrul acestuia. Nu au fost înregistrate acţiuni în instanţă privind nesoluţionarea în termen a petiţiilor şi reclamaţilor.

SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ CURTICI:

Activitățile Poliției Locale Curtici sunt prevăzute în Raportul de activitate pe anul 2020 nr._____________/_________________, anexă la prezentul raport.

Compartiment Managementul Calităţii:

În îndeplinirea atribuţiilor Secretarul general al orașului a coordonat managementul pentru calitate a asigurat elaborarea judicioasă a procedurilor specific SMC (Sistemul de Management al Calităţii), documentarea procesului coordonat, implementarea documentelor SMC elaborate, implementarea corecţilor/ acţiunilor colective/ acţiunilor preventive pentru neconformităţile apărute. Acest sistem de management al calităţii este în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă şi cu obiectivele stabilite în cadrul tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

S.V.S.U. Curtici constituit prin Dispoziţia Primarului orașului Curtici nr. 1.049/2008.

În baza H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, a fost constituit Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Curtici .

Activitățile SVSU Curtici sunt prevăzute în Raportul de activitate pe anul 2020 nr.24590/09.11.2020 anexă la prezentul raport.

În anul 2020 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Curtici a

avut în principal următoarele activităţi la care Secretarul general al orașului a participat:

ANALIZA PE ANUL 2020 A CAPACITAȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCEDIILOR A UNITAȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE CURTICI PE ANUL 2020

Îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă şi aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, la nivelul comunei, se realizează potrivit următoarelor legi:

 • LEGEA Nr.481 din 8 noiembrie 2004 (completată şi modificată de Legea 212/2006) privind protecţia civilă;

 • LEGEA Nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • ORDINUL Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (modificat si completat de OMIRA-195/2007);

 • ORDINUL Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

 • ORDINUL Nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

 • HOTĂRÂREA Nr.1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.

Serviciul Voluntar pentru situaţii de Urgenţă – S.V.S.U., a desfăşurat, în perioada 01.01.2020- 31.12.2020, următoarele activităţi în zona de competenţă:

1. Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri.

Prin risc se înţelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în victime, proprietăţi distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului datorită manifestării unui hazard într-o anumita zonă si cu referire la o anumita perioadă de timp.

S.V.S.U. Curtici a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 211/29.11.2005 ca și serviciu de categoria a- IV- a.

În anul 2020 la nivelul orașului Curtici s-au manifestat următoarele tipuri de riscuri:

a) Riscurile naturale.

Pe parcursul perioadei mai sus menţionate, s-au primit de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, atenţionări meteorologice cu privire la:

– vreme caniculară.

– ploi torenţiale, descărcări electrice și grindină.

– intensificări de vânt, răcire, ninsori, viscol.

– ploi abundente însoțite de intensificări ale vântului, inclusiv atenționări de cod roșu și cod portocaliu în intevalul 17.06.2020 – 22.06.2020 pe raza UAT Curtici.

– ceață densă + burniță.

Având în vedere efectele acestor riscuri naturale, menționăm că au produ pagube însemnate, fiind distruse(ăndoire, crăpare, spargere) a unui număr de aproximativ 2294 pubele galbene de 240 litri și a unui număr de 3034 pubele maro de 120 litri, acestea fiind depozitate în curtea primăriei orașului Curtici.

b) Riscurile de incendiu.

În anul 2020, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale s-au înregistrat un număr de 12 incendii la gospodariile cetațenești si autovehicule au fost înregistrate 0 pierderi de vieţi omeneşti si doar pagube materiale.

Nr. Crt.

Tipul intervenției

Adresa

Nr. voluntari care au participat

Observații

1

INCEDIU COȘ DE FUM

STR. TIMIȘULUI NR.15

6

18.01.2020

2

INCENDIU ANEXA

STR. HORIA NR.41

6

05.03.2020

3

INCEDIU VEGETAȚIE USCATĂ

3

17.04.2020

4

INCEDIU BALOȚI

CAI CURTICI

7

19.04.2020

5

INUNDAȚIE

STR.CRIȘAN

6

14.06.2020

6

INCENDIU

PEPINIERA DOROBANTI

4

26.06.2020

7

INCEDIU ANEXA

STR. CRIȘAN NR.116

6

30.07.2020

8

INCENDIU

STR.FILIPESCU NR. 16

7

07.08.2020

9

INCENDIU AUTOTORISM

STR.1 DECEMBRIE

GUZ TRANS

7

12.08.2020

10

INCENDIU VEGETAȚIE

STR.V.ALEXANDRI

3

23.09.2020

11

INCENDIU GROAPĂ GUNOI

4

25.09.2020

12

INCENDIU GARAJ

STR.1DECEMBRIE

7

14.12.2020

Serviciul Voluntar al orașului Curtici a efecutat prezentat mașina de intervenție si echipamentul din dotare cu prilejul ”Săptămâni Altfel”.

2. Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă.

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciul voluntar reprezintă totalitatea acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor.

Compartimentul pentru prevenire, prin cei 6 specialişti la gospodariile populatiei și Șeful SVSU la instituțiile publice, a întreprins acţiuni de control privind respectarea legislaţiei şi informare privind modul de comportare şi de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă, în sectorul de competenţă, astfel:

a) Planificate şi executate de S.V.S.U. al orașului Curtici: 100 la gospodăriile populației.

1. La gospodăriile populaţiei

– acţiuni de control şi informare preventivă la 150 de gospodării;

2. La unităţile de învăţământ

– câte o acţiune de control şi informare preventivă la Liceul Tehnologic Ion Creangă și la Grădinița Veseliei ;

– s-a pus la dispoziție material documentar pentru îmbunătățirea activitatii de pregatire, informare si prevenire a situatiilor de urgenta.

3. La unităţile de cult

câte o acţiune de control şi informare preventivă la cele 2 biserici;

– serviciul voluntar a predat la fiecare biserica o gazeta de perete cu materiale de informare.

4. La unităţile de cultură

– două acţiuni de control şi informare preventivă la biblioteca orașului și la Căminul Cultural.

Având în vedere activitatea bună desfășurată de acest compartiment, a avut ca rezultat un numar mic de evenimente grave care s-au produs la nivelul localității.

3. Pregatirea, instruirea si perfectionarea personalului Serviciului Voluntar.

Șeful SVSU, a avut planificate de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” instruiri metodice la care a participat.

4. Înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă.

Înştiinţarea reprezintă activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale ori locale.

Alarmarea populaţiei reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian şi se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale ori locale, după caz, prin mijloacele de alarmare prevăzute, pe baza înştiinţării de la structurile abilitate.

Înştiinţarea se realizează astfel:

a) Inspectoratul General înştiinţează centrele operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene;

b) Inspectoratele judeţene înştiinţează comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene, locale şi operatorii economici sursă de risc din zona de responsabilitate;

La nivelul orașului Curtici, pentru realizarea alarmării şi înştiinţării personalului din C.O.A.T, S.V.S.U. şi C.L.S.U., se foloseste:

– sistemul de telecomunicaţii fix 0257/464.130;

– sistemul de telecomunicaţii mobil 0733.552.494;

Pentru realizarea alarmării populaţiei şi operatorilor economici din comună se pot folosi:

– sirena electrică -3 buc, amplasată la sediul Primăriei orașului Curtici, Școla Gimnazială Nr.1 și la Depoul C.F.R.;

– Clopote – 2 buc.,amplasatela bisericile din orașul Curtici;

Începând cu luna Martie și până în luna Decembrie 2020, SVSU Curtici a efectuat prevenire împotrica COVID-19.

4. Executarea intervenţiei operative alături de structurile profesioniste de intervenţie ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Serviciul de Urgenţă Voluntar al orașului Curtici colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad;

Pe parcursul anului 2020 s-a intervenit operativ, de către Serviciul voluntar la 12 de incendii;

ALTE APRECIERI PRIVIND ACTIVITATEA S.V.S.U. :

Activitatea de funcţionare a acestui serviciu s-a derulat, parţial, conform graficelor stabilite. Există o suficientă implicare a primarului şi a celorlalte compartimente din cadrul primăriei, în desfăşurarea activităţilor.

2. Dotarea S.V.S.U. Curtici este una foarte bună;

Compartimentul Informare și Relații Publice:

Audienţele au fost acordate în prezenţa unui angajat din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice, care a asigurat şi secretariatul acestora, însărcinat de asemenea cu urmărirea punerii în aplicare a soluţiilor identificate în audienţe prin colaborare cu celelalte servicii și instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi informarea Secretarului general cu privire la soluţionarea acestora.

Dezbateri publice

Potrivit dispoziţiilor legale care prin dispoziţiile lor asigură participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative precum şi în vederea respectării principiului transparenţei în administraţia publică, în cursul anului 2020 a fost organizată dezbaterea publică privind proiectul de buget pe anul 2020.

În anul 2020, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Starea Civilă, au fost înregistrate un număr de 206 acte de stare civilă după cum urmează:

 • Acte de naștere 51, reprezentând 50 transrieri și 1 înregistrare adopție.

 • Acte de căsătorie 38, reprezentând 38 căsătorii și 0 transcrieri.

 • Acte de deces 88, reprezentând 84 decese și 4 transcrieri, toate actele au fost întocmite în baza certificatelor medicale constatarea de deces.

 • Actele transcrise au fost înregistrate cu avizul DJEP Arad și a aprobării Primarului orașului Curtici.

– S-au eliberat un număr 382 certificate de stare civilă, după cum urmează :

– Certificate de naștere – 123,

– Certificate de căsătorie – 87

– Certificate de deces – 172

S-au eliberat 11 extrase multilingve, din care de naștere 7 , 2 de căsătorie și 2 deces.

Au fost anulate în timpul completării un nr. de 45 de certificate.

S-au operat 27 sentințe de divorț.

S-au întocmit și operat 2 certificate de divorț pe cale administrativă și s-au operat 8 certificate de divorț primate de la notarii publici.

S-au operat și s-au trimis spre operare în exemplarul II al registrelor de stare civilă un număr de 527 mențiuni, respective s-au trimis spre operare în exemplarul I al registrelor de stare civilă un număr de 403 mențiuni.

Întrucât au fost suspendate controalele la unitățile sociale, nu s-au verificat cele 2 (două) unități socoale care sunt înregistrate în aria de competență.

În cursul anului 2020, activitatea de evidenţă a persoanelor desfăşurată la S.P.C.L.E.P.Curtici a acoperit ca volum de muncă principalii indicatori după cum urmează:

S-au preluat si verificat cererilor cetăţenilor care solicită schimbarea actelor de identitate, urmărind să fie anexate toate documentele prevăzute de actele normative în vigoare, confruntarea copiilor cu originalul şi certificarea pentru conformitate, semnarea cererii de către solicitant şi după caz, de reprezentantul legal şi/sau de găzduitor etc. Preluarea de imagini pentru cetăţenii care solicită eliberarea actelor de identitate și/sau, după caz, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

S-au pus în legalitate un număr de persoane 2239 , dintre care 1157 cu buletine de identitate expirate, 133 pierdute, 8 deteriorate , 521 la schimbare de domiciliu , 2 furt , schimbarea domiciliului din străinatate in România 8 persoane, la împlinirea varstei de 14 ani – 177 persoane şi 4 persoane majore, preschimbare BI 12 persoane și schimbare nume 125 persoane, 185 persoane în urma stabilirii reședinței, 35 procură specială și 38 alte cazuri.

S-au întocmit un număr de 130 cărţi de identitate provizorii ca urmare a pierderii actelor de identitate, a lipsei actelor de stare civilă, a lipsei actelor doveditoare a spaţiului de locuit si pentru cetateni romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania.

În ceea ce priveşte activitatea pe linie informatică , pe lângă cele 2239 de cereri de cărţi de identitate şi 185 cereri pentru stabilirea reşedinţei primite la ghişeu, pentru care s-au făcut actualizările pe RNEP, s-au actualizat 501 comunicări de naştere şi comunicări de modificare , s-au operat 185 menţiuni de deces, s-au efectuat 143 menţiuni privind căsătoria sau divorţul .

S-au genarat și trimis 850 de invitații ,efectuarea activităților prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237-95835/2010 și de Dispoziția D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3409220-23/2014 în ceea ce privește persoanele care în trimestrul anterior/anii anteriori au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate și nu au solicitat punerea în legalitate (editarea invitaţiilor, efectuarea verificărilor și a menţiunilor în R.N.E.P.) și s-au trimis către posturile de poliție a orș. Curtici, com. Macea, Com. Dorobanți și com. Iratoșu, dintre care 65 invitații s-au transmis către Poliția Locală Curtici, în urma cărora s-au primit procesele verbale de verificare în teren.

S-au efectuat activități cu camera mobilă din dotare la Posturile de poliție a com. Macea și com. Iratoșu , cât și la unitățile sanitare din com. Dorobanți.

Furnizarea datelor din R.N.E.P., în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 în condiţiile legii, la solicitarea persoanelor fizice și juridice .

Vericări Registrul agricol în vederea prevederea art.3, alin.5, ordinul nr.25 din 2020 privind modul de coplectare a registrului agricol , în vederea înscrierii informațiilor proprietarilor orș. Curtici, pentru complectarea registrului agricol – 2300 persoane

Prelucrarea unui număr de 92 radiograme și însușirea temeinică a radiogramelor, instrucțiunilor, metodologiilor D.E.P.A.B.D. Monitorizarea lucrărilor transmise prin FTP, listarea, înregistrarea, prezentarea şefului serviciului pentru înscrierea rezoluţiei şi repartizarea pe funcţionari a lucrărilor.

Întocmirea situațiilor lunare/trimestriale/anuale pe linie de evidență a persoanelor și transmiterea acestora la D.J.E.P. Arad.

Arhivarea documenelor SPCLEP pe anul 2019.

De asemenea s-a asigurat actualizarea permanentă a panourilor de afişaj din incinta instituţiei, s-a asigurat, informarea directă a persoanelor interesate, informarea internă a personalului.

Asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică:

În cursul anului 2020 nu s-au primit de la cetățeni recomandări în vederea promovării de proiecte de hotărâri.

Autoritatea publică nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Nu au fost cazuri în care şedinţele nu au fost publice.

În cursul anului 2020 au fost operate 28.468 înregistrări în Registrul de intrare-ieşire a documentelor.

Secretarul general a realizat totodată şi redactarea tuturor hotărârilor Consiliului local, a proceselor verbale şi întocmirea exactă minutelor şedinţelor şi înregistrarea acestora în registrele speciale asigurându-se si comunicarea acestor acte către instituţia Prefectului judeţului Arad în termenul prevăzut de lege, fiind distribuite şi către compartimentele de specialitate ale aparatului primarului, dar şi persoanelor fizice şi juridice interesate.

Fiecare dosar de şedinţă a fost închis în termenul prevăzut de lege, operaţie ce constă în numerotarea, sigilarea şi parafarea dosarului respectiv.

Raportul de activitate al Direcției economice – Director executiv – ec. Ana Cucu

Direcția Economică funcționează în subordinea directă a Primarului Orașului Curtici având ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, inclusiv a accesoriilor acestora, urmărirea și încasarea veniturilor nefiscale rezultate din contractele de închiriere/concesiune, executarea silită a creanțelor bugetare, activitate realizată prin Serviciul Impozite și Taxe Locale, precum și activitățile de întocmire și urmarire a bugetului local și de evidență contabilă în conformitate cu prevederile legale, activități realizate de Serviciul Buget Contabilitate.

Managementul financiar al bugetului local este construit pe cei doi piloni, ai veniturilor și cheltuielilor publice. Asigurarea echilibrului bugetar între resursele de care dispune Orașul Curtici și nevoile comunității a implicat un control riguros al veniturilor bugetului local prin urmărirea atingerii unui grad bun de încasare și gestionarea eficientă a resurselor prin diminuarea cheltuielilor publice. Reducerea cheltuielilor de funcționare a aparatului propriu și a instituțiilor publice din subordine a fost obiectivul principal în această perioadă urmărindu-se asigurarea de fonduri pentru investiții.

Având în vedere că anul 2020 a fost un an neobișnuit prin prisma faptului că activitatea de încasare a veniturilor la bugetul local a fost afectată de măsurile luate la nivel central pentru combaterea epidemiei de coronavirus, gradul de colectare a veniturilor la bugetul local a fost de 77%, activitatea de executare silită fiind suspendată începand cu luna martie până la finalul anului.

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE – Diana Barbu

Serviciul Impozite si Taxe Locale există și funcționează în cadrul Direcției economice și se ocupă de stabilirea, colectarea, administrarea și executarea obligațiilor bugetare datorate de persoanele fizice și juridice, obligații constând în impozite (impozit pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, pe spectacole), taxe ( taxa pe clădiri, pe teren, pentru servicii de reclamă și publicitate, pentru afișaj, alte taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Curtici) și amenzi datorate bugetului local Curtici.

Serviciul, prin personalul care își desfășoară activitatea în cadrul său, are ca atribuții specifice, stabilite în fișele de post, următoarele:

 • efectueaza impunerea contribuabililor, persoane fizice si juridice, conform declaraţiilor acestora date pe proprie răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare si emite decizii de impunere

 • identifica materia impozabila si participa la inventarierea materiei impozabile

 • întocmeste şi elibereaza certificate fiscale, contribuabililor persoane fizice si juridice

 • înlătura deficienţele constatate prin recalcularea impozitelor şi taxelor locale în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca urmare a modificării masei impozabile în urma declaratiilor rectificative depuse de contribuabili

 • analizeaza şi soluţioneaza cererile contribuabililor persoane fizice, precum şi a solicitărilor altor persoane- instituţii financiare, banci, primării ,instanţe judecătoreşti,etc., cu privire la impozitele şi taxele locale

 • preia, analizeaza si intocmeste dosarele de scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, conform legislatiei in vigoare si opereaza scutirea in programul informatic, dupa aprobarea referatului intocmit

 • transmite dosarele fiscale ale contribuabililor care şi-au schimbat sediul sau domiciliul către alte organe fiscale;

 • confirma debitele transmise de către alte organe fiscale

 • intocmeste borderourile de debite si scaderi

 • furnizeaza publicului informatii cu privire la modul de calcul al impozitelor şi taxelor locale

 • emite şi comunica somaţii de plata contribuabililor, prin modalităţile prevăzute de lege

 • urmareste si raspunde de realizarea creantelor fiscale in termenul de prescriptie

 • examineaza starea fiscala a contribuabililor in conditiile in care nu s a reusit recuperarea creantelor fiscale restante, aplicand masurile de executare silita

 • efectueaza activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice si juridice

 • gestioneaza dosarele fiscale ale contribuabililor si pregateste arhivarea documentelor

 • emite şi comunica somaţii de plata contribuabililor, prin modalităţile prevăzute de lege

 • întocmeste şi transmite adresele de înfiinţare a popririi asupra veniturilor banesti ale debitorilor, precum si efectueaza instiintarea acestora asupra faptului ca li s-a efectuat poprire asupra conturilor bancare, salariilor sau pensiilor, dupa caz;

 • întocmeste procesele verbale de sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor care nu şi-au onorat obligatiile catre bugetul local;

 • transmite adresele de inscriere a inscriptiilor ipotecare catre OCPI si adresele de inscriere a gajului mobiliar la Arhiva Electronica de garantii reale;

 • întocmeste anunţul de vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate şi publicarea acestuia într-un cotidian local şi naţional de largă circulaţie

 • comunica adresele de suspendare temporara sau incetare a popririlor precum si cele de radiere a ipotecilor si a garantiilor mobiliare

 • întocmeste dosarele de insolvabilitate si opereaza trecerea in evidenta separata a persoanelor declarate insolvabile, conform legii; intocmeste si transmite serviciului buget-contabilitate situatia privind persoanele insolvabile, celor aflate in insolventa si celor pentru care au fost aplicate masuri de sechestru

 • efectueaza verificarea periodica a contribuabililor declarati insolvabili si raspunde de evidenta intocmita, in ceea ce ii priveste pe acestia

 • transmite dosarele de executare silita catre alte organe fiscale care au competenta de executare, conform prevederilor legale in vigoare

 • efectueaza verificarea contribuabililor in aplicatia PATRIMVEN

 • transmite situatiile privind inmatricularea si radierea autovehiculelor DRPCIV

 • întocmește referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale, achitate și nedatorate

 • întocmește referate și decizii de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale

 • identifică contribuabilii împotriva cărora s a dispus deschiderea procedurii insolvenței, prin utilizarea instrumentelor existente la nivelul instituției sau ca urmare a notificărilor administratorilor judiciari sau lichidatorilor desemnați

 • selectează, ordonează, îndosariază și păstrează documentele la dosarele fiscale

 • examinează și soluționează petițiile, cererile și reclamațiile contribuabililor în legătură cu domeniul propriu de activitate

 • aplică, execută și studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele și taxele locale

 • recalculează impozitul, în cazul în care au intervenit modificări de proprietate

 • aplică sancțiuni contravenționale pentru faptele prevăzute în legislația fiscală unde are competență

 • colaborează cu instituții bancare, organele poliției și cu alte organe ale administrației publice locale în vederea realizării creanțelor bugetare, prin executare silită

 • analizează și hotărăște măsurile de executare astfel incât realizarea creanței să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ținând seama de drepturile și obligațiile debitorului urmărit

 • efectueză deplasări pe teren pentru constatarea situației reale privind domiciliul și patrimoniul contribuabilului, cât și pentru comunicarea actelor de procedură

 • comunică cu contribuabilii în vederea obținerii documentelor necesare pentru actualizarea bazei de date fiscale

 • efectueaza operatiunile de incasari si plati in numerar;

 • urmăreste zilnic circuitul documentelor de încasări si plati, în scopul asigurării integritătii numerarului existent în casieria proprie

 • depune sumele incasate in numerar in contul de disponibil deschis la Trezoreria Arad in termen de doua zile lucratoare.;

 • efectueaza punerea în functiune a POS si incasarea impozitelor si taxelor prin intermediul acestuia, precum si centralizarea la sfarsitul zilei a situatiei incasarilor prin POS si transmiterea acesteia catre banca

 • întocmește proceduri de lucru, proceduri de sistem pentru activitățile specifice serviciului

 • oferă informații contribuabililor cu privire la actele necesare, la completarea formularelor și alte nelămuriri

 • administrează și incasează creanțele ce rezultă din contractele de închiriere și concesiune

 • soluționează și rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanțelor bugetare ce îî revin, în baza sarcinilor rezultate din legislație

 • manifestă rolul activ în determinarea stării de fapt fiscale prin examinarea, obținerea și utilizarea tuturor informațiilor și documentelor necesare pentru determinarea corectă a situației analizate

 • răspunde material și disciplinar pentru abuzuri și nerespectarea obligațiilor de serviciu

 • îndeplinește și alte sarcini repartizate de șefii ierarhici superiori

În cursul anului 2020 s-au facut demersuri pentru îmbunătățirea accesului contribuabililor la informațiile fiscale, s a procedat la actualizarea bazei de date în funcție de modificările intervenite și de prevederile normative aplicabile, la actualizarea dosarelor fiscale ale contribuabililor persoane fizice și juridice. De asemenea, au fost realizate obiective stabilite de către serviciul ITL, constând în reducerea termenelor de finalizare privind stabilirea, constatarea și încasarea impozitelor și taxelor, operarea fără erori în baza de date fiscală a informațiilor conținute în documentațiile depuse de contribuabili, urmărirea obținerii în termen a informațiilor solicitate de la contribuabili și alte entități, implementarea standardelor de control intern, realizarea concordanței dintre starea de fapt și cea fiscală a contribuabililor, realizarea activităților de autoperfecționare prin însușirea permanentă a legislației în domeniul de activitate.

Serviciul de Impozite și Taxe Locale a încasat în cursul anului 2020, următoarele sume:

 • impozit pe clădiri persoane fizice 387.119 lei

 • impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice 1.656.265 lei

 • impozit pe teren de la persoane fizice 352.626 lei

 • impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 296.392 lei

 • impozit pe terenul din extravilan 556.881 lei

 • impozit pe mijloacele de transport persoane fizice 395.120 lei

 • impozit pe mijloacele de transport persoane juridice 241.609 lei

 • impozit pe mijloace de transport peste 12 tone 207.238 lei

 • taxe judiciare de timbru 46.041 lei

 • alte impozite și taxe 8.532 lei

 • venituri din concesiuni și închirieri 309.373 lei

 • venituri din prestări servicii 14.922 lei

 • venituri din amenzi 257.596 lei

La nivelul serviciului, pe parcursul anului 2020, s au emis și comunicat:

 • decizii de impunere – 6.330

 • certificate de atestare fiscală – 1.225

 • declarații de impunere clădiri, terenuri – 802

 • înregistrări, radieri mijloace de transport – 1.255

 • adrese de confirmare debite – 625

 • dosare transmise la alte UAT- uri – 30

 • dosare preluate de la alte UAT –uri – 7

 • cereri de scutiri operate – 39

 • cereri depuse și adeverințe eliberate – 123

 • referate scăderi – 32

 • borderouri debite – 244

 • borderouri scăderi – 253

 • corespondență cu alte instituții – 763

 • cereri si referate compensare – 33

 • cereri si referate restituire – 6

 • foi de vărsământ – 1.1013

 • chitanțe emise – 9.990

În ceea ce privește activitatea de executare silită, în cursul anului 2020, au fost întrepinse o serie de măsuri, prevăzute de legislație, în vederea colectării creanțelor fiscale datorate la bugetul local. Astfel, au fost întocmite:

 • somații de plată persoane fizice și juridice– 401

 • titluri executorii – 401

 • adrese de înființare a popririi persoane fizice și juridice – 34

 • adrese de înșiințare a contribuabililor, ca urmare a înființării popririi – 34

 • adrese de sistare a popririi – 49

 • sechestre instituite – 0

 • anunțuri colective – 10

 • procese verbale de transfer a persoanelor insolvabile în evidența curentă – 7

 • verificări în sistemul Patrimven – 766

 • verificări la alte instituții ( DRPCIV, OCPI, ANR, ORC, ITM, CJP, SPCLEP, biroul agricol, serviciul juridic, ANR, notari ) – 65

 • note de constatare în teren – 67

Pentru anul 2021, Serviciul Impozite și Taxe Locale are ca obiective creșterea gradului de încasare a creanțelor fiscale pentru bugetul local, reprezentând impozite, taxe și amenzi datorate de persoanele fizice și juridice, revizuirea procedurilor de lucru aplicabile în conformitate cu modificările legislative în materie fiscală, actualizarea bazei de date, pentru punerea corectă în aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, eliminarea erorilor de prelucrare prin operarea corectă a documentelor intrate și verificarea în paralel a documentelor existente în dosarele fiscale, aplicarea procedurilor de executare silită, însușirea permanentă a modificărilor legislative în materie fiscală, precum și o activitate susținută în consilierea fiscală a contribuabililor.

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE – Moț Cristina

1.COMPONENȚA SERVICIULUI

Serviciul Contabilitate este compus din 7 persoane care îndeplinesc condițiile și cerințele posturilor pe care le ocupă.

2.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI

Obiectul de activitate al serviciului constă în asigurarea resurselor din bugetul local, gestionarea acestora, efectuarea şi urmărirea plăţilor şi încadrarea în limitele prevăzute în buget şi rectificarea acestora în funcţie de veniturile realizate potrivit Legii nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale și evidența contabilă sintetică și analitică a veniturilor și cheltuielilor bugetului local.

3.SINTEZA ACTIVITĂȚII

Principalele operațiuni economice realizate în cadrul Serviciului Contabilitate sunt:

 • realizează evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe următoarele acţiuni: contabilitatea mijloacelor fixe, materialelor şi obiectelor de inventar, contabilitatea mijloacelor băneşti, decontărilor cu terţii şi personalul primăriei, contabilitatea operaţiunilor de trezorerie, contabilitatea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetare;

 • asigură respectarea procedurilor contabile care reglementează întocmirea documentelor şi înregistrarea operaţiunilor;

 • asigură întocmirea şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, ţinerea jurnalelor şi registrelor de contabilitate, utilizarea planului de conturi, utilizarea programelor de contabilitate;

 • efectuează plăţi corespunzătoare activităţii curente, pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate în conformitate cu dispoziţiile legale;

 • prezintă documentele de plată la Trezoreria Arad şi efectuează plăţi din conturile deschise către unităţile beneficiare;

 • întocmeşte balanţe de verificare

 • situații financiare trimestriale și anuale, cu respectarea prevederilor legale privind organizarea contabilității:

 • bilanțul contabil;

 • contul de rezultat patrimonial;

 • situația fluxurilor de trezorerie;

 • contul de execuție bugetară;

 • detalierea cheltuielilor din cadrul fiecărui buget, pe capitole, subcapitole, articole și alineate,anexă care cuprinde și situația angajamentelor bugetare, angajamentelor legale și a cheltuielilor efective;

 • situația creanțelor și datoriilor;

 • situația activelor imobilizate;

 • întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;

 • întocmirea rectificărilor bugetare;

 • întocmirea propunerilor și angajamentelor bugetare;

 • utilizarea programului FOREXEBUG:

 1. Încărcarea bugetului individual

În cursul anului 2020 s-au depus următoarele bugete:

Buget 1/12 an precedent validat cu recipisa nr. 196520958

Buget inițial validat cu recipisa nr. 201847928

Rectificare bugetară 05.03.2020 validată cu recipisa nr. 204299355

Rectificare bugetară 28.04.2020 validată cu recipisa nr. 209261538

Rectificare bugetară 23.07.2020 validată cu recipisa nr. 218779674

Rectificare bugetară 09.09.2020 validată cu recipisa nr. 222483964

Rectificare bugetară 09.10.2020 validată cu recipisa nr. 226230138

Rectificare bugetară 20.10.2020 validată cu recipisa nr. 228191329

Rectificare bugetară 09.11.2020 validată cu recipisa nr. 229429469

Rectificare bugerară 27.11.2020 validată cu recipisa nr. 232439515

Rectificare bugetară 16.12.2020 validată cu recipisa nr. 233990313

 1. Înregistrarea angajamentelor legale

Înregistrarea angajamentelor legale se realizează prin Aplicația CAB (Control Angajamente Bugetare) prin accesarea Punctului Unic de Acces pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. În anul 2020 s-au inregistrat 635 de angajamente.

 1. Efectuarea de recepții la facturi

 2. Întocmirea notelor de corecție în CAB – în anul 2020 s-au solicitat corecții în aplicația CAB, utilizând 81 Note Contabile Corecție CAB.

 3. Transmiterea raportările lunare, trimestriale, semestriale si anuale conform FOREXEBUG

Pentru anul 2020 au fost depuse urmatoarele formulare din sfera raportării situațiilor financiare ale instituției, pentru care s-au primit recipise de validare, sau urmează a fi depuse:

 • F 1118 – Plăți restante și situația numărului de posturi, s-a depus lunar, până la data de 6 inclusiv a lunii următoare celei de raportare.

 • F 1115 – Cont de execuție non – trezor, s-a depus lunar înaintea depunerii formularului balanța de verificare.

 • F 1102 – Balanța de verificare, s-a depus lunar până în data de 20 inclusiv a lunii următoare celei de raportare.

 • F 1114 – Situația plăților efectuateși a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, s-a depus trimestrial după depunerea formularelor F1115 și F1102.

 • F 1122 – Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58), s-a depus trimestrial după depunerea formularelor F1115 și F1102.

 • F 1123 – Situația plăților efectuate la Titlul 65 ”Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”, s-a depus trimestrial după depunerea formularelor F1115 și F1102.

 • F 1125 – Situația activelor și datoriilor financiare, s-a depus trimestrial după depunerea formularelor F1115 și F1102.

 • F 1133 – Alte anexe, s-a depus trimestrial după depunerea formularelor F1115 și F1102.

 • F 1127 – Balanța deschisă luna 12, anual, după depunerea formularului F 1115 și înaintea formularului F 1102

 • F 1112 – Situația acțiunilor parților sociale, anual, după depunerea formularelor F1115, F1102, F1127

 • F 1110 – Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor proprii, anual, după depunerea formularelor F1115, F1102, F1127

 • F 1105 – Situația activelor fixe corporale, anual, după depunerea formularelor F1115, F1102, F1127

 • F 1107 – Situația activelor fixe necorporale, anual, după depunerea formularelor F1115, F1102, F1127

 • F 1113 – Situația stocurilor, anual, după depunerea formularelor F1115, F1102, F1127

 1. Depunerea on-line a Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

În perioada 27.04.2020 – 31.12.2020 Serviciul Buget Contabilitate a depus on-line prin accesarea Punct Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, un număr de 305 OPME.

 • organizează și asigură, conform prevederilor legale, controlul financiar preventiv pe toate documentele, indiferent de valoare conform OG nr. 119/1999

4.OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2021

Ca obiective principale pentru anul 2021, Biroul Contabilitate își propune:

 • realizarea unui circuit operativ al documentelor;

 • soluționarea în termen a tuturor solicitărilor ce ne sunt adresate;

 • întocmirea în termen a tuturor situațiilor contabile;

înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a tuturor documentelor pentru o evidență contabilă fidelă.

Serviciul Administrație Publică Locală și Juridic- Șef serviciu – Stancu Manuela

Compartimentul Juridic din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală și Juridic

Serviciul Administrație Publică Locală și Juridic, este constituit din Compartimentul Juridic și Biroul Agricol și este coordonat de un șef serviciu, aflandu-se în subordinea directă a secretarului orașului Curtici.

1.Compartimentul juridic.

Obiectul de activitate al compartimentului juridic:

 • Apără drepturile şi interesele legitime ale instituţiei, asigură consultanţă şi reprezentare juridică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de aceasta;

 • Acordă consultanţă, opinia sa fiind consultativă. Formulează punctul sau de vedere potrivit prevederilor legale;

 • Monitorizează aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti;

 • Redactează acţiunea şi apărarea în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în diferite grade de jurisdicţie;

 • Redactează răspunsuri la scrisorile şi sesizările repartizate spre soluţionare;

 • Verifică proiectele de contracte şi acordă viză de legalitate;

 • Acordă la cerere consultanţii juridice verbale şi scrise compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local, precum şi primarului;

 • Studiază dosarele la arhivele instanţelor judecătoreşti şi consultă condicile de hotărâri şi registrul informativ;

 • Întocmeşte contractele de închiriere, vânzare, concesionare în urma licitaţiilor publice organizate de comisiile din care face parte şi le avizează de legalitate;

 • Participa la negocieri si intalniri privind incheierea contractelor, exprimandu-si opinia juridica asupra documentelor cu caracter juridic;

 • Urmareste si colaboreaza cu alte institutii, pentru activitatea de Munca in folosul comunitatii constand in ducerea la indeplinire a mandatelor de executare a sanctiunii contraventionale cu obligare la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe domeniul public al orasului conform legislatiei in vigoare;

 • Raspunde de legalitatea clauzelor din contractele de achizitie publica ;

 • Raspunde de intocmirea actelor aditionale ce pot aparea la diferite contracte de achizitie publica;

 • Vizeaza pentru legalitate documentele interne privind achizitiile publice (note justificative, fise de date etc.)

 • Urrnareste si pune in aplicare legislatia nou aparuta in domeniul achizitiilor publice;

 • Indeplineste, in conditiile legii, orice sarcini trasate de conducatorii ierarhici superiori ai institutiei.

 • Indeplineste sarcini legate de atribuirea contractelor prin proceduri de achizitie publica.

Situatia dosarelor litigioase din anul 2020:

1.Dosar nr. 8840/55/2020

Obiect: Fond funciar

Parti: Godo Adalbert Ioan reclamant, parati COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR DOROBANŢI, COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR CURTICI, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ARAD

Termen:21.01.2021

2. Dosar nr.896/55/2018

Obiect: fond funciar

Parti: Luca Petru Adrian ( mandatar) reclamant vs. Comisia de fond funciar Curtici, Comisia Judeteana de Fond Funciar Arad, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR, COMISIA LOCALĂ ZĂBRANI PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR.

Solutie: Obligă pârâta A.D.S. să predea pârâtei Comisia locală Zăbrani terenurile care se vor identifica pentru suprafaţa necesară reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor pe care reclamantul le reprezintă. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, în 30 zile de la comunicare. În temeiul art. 425 alin. ultim Cod procedură civilă, în cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Lipova. Pronunţată în şedinţa publică din 11 octombrie 2018.
Document: Hotarâre  568/2018  11.10.2018

Apel exercitat de COMISIA LOCALĂ ZĂBRANI PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR impotriva Hotarârii  568/2018  11.10.2018, proces in curs de judecata la Tribunalul Arad.

Hotărâre definitivă pronunțată în Apel de către Tribunalul Arad, solutie: Obligă pârâta A.D.S. să predea pârâtei Comisia locală Zăbrani terenurile care se vor identifica pentru suprafaţa necesară reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor pe care reclamantul le reprezintă. Respinge apelul incident declarat de reclamantul apelant Luca Petru Adrian în calitate de mandatar al numiţilor Urs Viorel, Urs Ioan, Urs Ielina, Papp Antoniu, Godo Ioan Vilhelm, Toth Irina Rozalia, Ciupuligă Livia, Ciupuligă Dănuţ Ioan, Sumandan Felicia Florica, Ciupuligă Maria, David Irina, Almasi Ştefan Ioan şi Oze Rozalia Margareta în contradictoriu cu pârâtele intimate Comisia judeţeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Curtici, împotriva sentinţei civile nr. 568 din 11.10.2018 pronunţată de Judecătoria Lipova în dosar nr. 896/55/2018 având ca obiect fond funciar. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 29.09.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  608/2020  29.09.2020

3.Dosar nr.7736/30/2011/a13

Obiect: alte cereri privin insolventa

UNITATEA ADMNINISTRATIV TERITORIALA ORAS CURTICI

Contestator

COVA GHERA & CO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SCP TUDOR SI ASOCIATII IPURL

Intimat

Respinge acţiunea
Document: Hotarâre  441/2020  02.07.2020, definitiva prin hotararea nr. 56/2020  30.09.2020 a Curtii de Apel Timisoara.

4. Dosar nr. 15188/55/2019

Obiect:

grăniţuire

Nume

Calitate parte

Covaciu Florin Sorin

Reclamant

ORAŞUL CURTICI PRIN PRIMAR

Pârât

Termen de judecata: 01.02.2021

5. Dosar nr.9827/55/2020

Obiect: plângere contravențională

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

Intimat

ORAŞUL CURTICI

Petent

Solutia pe scurt: Admite în parte plângerea contravenţională formulată de Oraşul Curtici în contradictoriu cu intimata CNAIR SA. Înlocuieşte sancţiunea amenzii aplicată prin procesul verbal seria R20 nr. 0279936/19.05.2020 cu avertismentul. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată azi, 07.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.
Document: Hotarâre  3619/2020  07.10.2020

6.Dosar nr.1223/108/2019

Obiect-fond funciar

Ineoan Valeria

Intimat reclamant

ORAŞUL CURTICI, PRIN PRIMAR

Apelant pârât

Respinge apelul declarat de pârâtul apelant Oraşul Curtici, prin Primar împotriva Sentinţei civile nr.275/27 noiembrie 2019 pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr.1223/108/2019, Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16 septembrie 2020.

7.Dosar nr. 11417/55/2020

Obiect: rezolutiune contract


Reclamant: Orasul Curtici Vs. Paratii -Istrate Ioan, cu -Năstase Alina-Camelia , Nicolicea Paidola Petru, -Ardelean Ioan, Bakos Angelica, Dumitraş Florin- Ilie, Vărşendan Marius Gheorghe, Moţ Elena, Table Traiana Elena.

Termen de judecata: 26.01.2021

8.Dosar nr. 20873/55/2020

Obiect: autorizarea executării obligaţiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / art.903 NCPC) ds.ex. 138/2017

ORAŞUL CURTICI

Creditor

Lăcătuş Vasile

Debitor

Inca nu a fost emisa citatia privind primul termen de judecata.

9. Dosar nr. 20874/55/2020

Obiect: alte cereri privind executarea silită ds.ex. 138/2017

ORAŞUL CURTICI

Creditor

Lăcătuş Vasile

Debitor

Inca nu a fost emisa citatia privind primul termen de judecata.

10.Dosar nr. 2636/108/2020

Obiect: anulare act administrativ – decizia de soluţionare nr. 14235/2020

Reclamant – Socaciu Petrica Nelu

Parat-Orasul Curtici

Inca nu a fost emisa citatia privind primul termen de judecata.

11. Dosar nr. 2635/108/2020

Obiect: anulare act administrativ – decizia de soluţionare nr. 14236/2020

Reclamant – Paven Daniela

Parat-Orasul Curtici

Inca nu a fost emisa citatia privind primul termen de judecata.

12. Dosar nr. 2637/108/2020

Obiect: anulare act administrativ – decizia de soluţionare nr. 14180/2020

Reclamant –Olariu Ioan Alin

Parat-Orasul Curtici

Inca nu a fost emisa citatia privind primul termen de judecata.

RAPORTUL DE ACTIVITATE A.P.L.J: ACHIZIȚII PUBLICE , MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII, ÎNCHIRIERI ȘI MEDIU

PENTRU ANUL 2020

Prin prezentul RAPORT DE ACTIVITATE, dorim să evidențiem activitatea întreprinsă în domeniul achizițiilor publice pe parcursul anului 2020 la nivelul U.A.T. Oraș Curtici. În cele ce urmează vom enumera achizițiile publice care au fost inițiate și care au fost finalizate pe parcursul anului 2020, respectiv achizițiile publice care au fost inițiate pe parcursului anului 2020 și care în acest moment sunt în curs de desfășurare.

Vom proceda la prezentarea achizițiilor publice în funcție de modalitatea de atribuire, la nivelul U.A.T. Oraș Curtici, existând două astfel de modalități de atribuire, respectiv, proceduri simplificate de atribuire și achiziții directe.

Pe parcursul anului 2020 au fost inițiate și finalizate următoarele PROCEDURI SIMPLIFICATE:

1.Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional „Extindere retea de canalizare pe raza orasului Curtici”

2- Prestarea serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic, a detaliilor de execuție și asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru obiectivul investitional “Amenajare parcare strada Revoluției – intrare secundară Piața Agroalimentară, în Orașul Curtici, Județul Arad

3- Execuție lucrări pentru obiectivul ” DRUM OCOLITOR MACEA, CONSTRUIREA CENTURII OCOLITOARE SUD – NORD, ORAȘUL CURTICI – EXTRAVILAN ” din cadrul proiectului transfrontalier Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian – Hungarian border area” / ”Conectarea comunitățílor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno – maghiară” în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020.

4- Prestarea serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic, a detaliilor de execuție și asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru obiectivul investitional “EXTINDERE RETEA CANALIZARE PE RAZA ORASULUI CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 – CENTURA NORD, STR ALBA IULIA , STR ZORILOR”

5- Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional “Asfaltare strazi in orasul Curtici, judetul Arad”,

6- Achiziția de servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea ” DRUM OCOLITOR MACEA, CONSTRUIREA CENTURII OCOLITOARE SUD – NORD, ORAȘUL CURTICI – EXTRAVILAN” din cadrul proiectului transfrontalier Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian – Hungarian border area” / ”Conectarea comunitățílor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno – maghiară” în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020.

7.Concesionarea serviciului de iluminat public in orasul Curtici.

În desfășurare

 1. Achiziția de servicii pentru „Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații pentru obținere avize/acorduri servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru lucrarea : Centru de zi pentru persoane vârstnice în localitatea Curtici, jud.Arad” , în cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Curtici prin investitii in infiintarea unei crese si a unui centru social pentru persoane varstnice, precum si prin modernizarea unei strazi urbane” Componenta 1: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară:Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Operațiunea: Îmbunătățirea calității vieții a populației în oraşele mici şi mijlocii din România, cu finațare prin fonduri nerambursabile

 2. Executie lucrări de construire creșă parter, în localitatea Curtici, ”, în cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Curtici prin investitii in infiintarea unei crese si a unui centru social pentru persoane varstnice, precum si prin modernizarea unei strazi urbane” Componenta 1: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară:Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Operațiunea: Îmbunătățirea calității vieții a populației în oraşele mici şi mijlocii din România, cu finațare prin fonduri nerambursabile.

Pe parcursul anului 2020 au fost inițiate și finalizate un număr de 466 de ACHIZIȚII DIRECTE, acest număr însumând un număr de 332 de comenzi întocmite, și un număr de 134 contracte de lucrări, prestări servicii și achiziție bunuri încheiate.

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND LICTAȚIILE EFECTUATE ÎN ANUL 2020 ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII SPAȚIILOR

DIN PIAȚA AGROALIMENTARĂ CURTICI

În vederea închirierii spațiilor din Piața Agroalimentară Curtici, în anul 2020 s-au organizat 2 licitații publice, după cum urmează:

 1. În data de 16.03.2019, s-a organizat licitație publică de închiriere și s-au adjudecat în total un număr de 2 spații, E05 și E38.

 2. În luna decembrie 2020 s-a votat prin HCL documentatia pentru licitația publică de închiriere care va avea loc in data de 15.01.2020, in vederea adjudecării spațiilor supuse licitației.

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND DOSARELE DE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII

Pe parcursul anului 2020, a fost monitorizată activitatea de muncă în folosul comunității în 3 dosare de muncă în folosul comunității transmise către orașul Curtici de către Serviciul de Probațiuni Penale Arad.

Dintre acestea, în persoanele obligate la efectuate unor activități în folosul comunității au efectuat toate orele stabilite de către instanța de judecată, aceste dosare fiind închise.

RAPORT DE ACTIVITATE PROTECȚIA MEDIULUI

Întocmirea :

declarației anuale pentru Fondul de Mediu;

– raportărilor săptămânale sau lunare către Agenția pentru protecția mediului Mediului, ARAD;

– anunțurilor în vederea obținerii diverselor avize necesare pentru lucrările de pe raza UAT Curtici.

La care se adaugă următoarele activități specifice:

-Participarea la ședințe cu diverse teme, la sediul Agenției de Mediu, ARAD;

-Monitorizare Groapă de Gunoi a Orașului Curtici;

-Deplasare în teren la diverse sesizări din partea cetățenilor;

-Predarea pubelelor pentru colectarea selectiva către cetățenii solicitanti ;

-Corespondența cu operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SRL , în vederea înlocuirii pubelelor sparte, precum și recepționarea pubelelor de culoare negră și redistribuirea acestora către utilizatorii casnici.

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru perioada IANUARIE – DECEMBRIE 2020

Biroul Agricol din cadrul Serviciul Administraţie publică Locală şi Juridic

În temeiul art.3 din Ordinul nr.25 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, depunem spre informarea Consiliului local al orasului Curtici,activitatea biroului agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Curtici.

Atributiile biroului agricol în materia aplicării prevederilor legale privind registrul agricol sunt urmatoarele:

1. Înregistrarea în Registrul agricol, atât pe support de hârtie, cât şi în baza de date electronică, a persoanelor fizice şi juridice, proprietarii de terenuri şi/sau animale prin declaraţii anuale în baza cărora se eliberează:

– eliberarea de adeverinte necesare pentru burse, spitalizare, instanţă, O.C.P.I, buletin, subvenţii,A.S.A, notariat, intabulare in CF,A.P.I.A.,somaj,ajutor social, impozit, etc.

– intocmirea de rapoarte statistice, – A.G.R.-uri D.A.D.R Arad privind suprafetele şi producţiile de teren;

2.Eliberarea de atestate de producător si carnete de comercializare;

3. Înregistrarea si evidenta contractelor de arendă;

4. Verificarea dosarelor si completarea dosarelor Legea 165/2013, verificarea planurilor parcelare;

5.Înregistrarea în Registrul agricol pe suport de hartie si electronic a tuturor modificărilor care apar prin donaţii, moşteniri, vânzări-cumpărări, etc;

6. Înregistrarea în Registrul pentru vânzarea terenurilor pe suport de hârtie si electronic a dosarelor depuse pentru afisare vanzari de terenuri si eliberarea Adeverintei de libera vanzare;

7. Activitatea desfasurata pentru “Programul National de Cadastru si Carte Funciara –Lucrari de inregistrare sistematica – finantare 3” ;

8. Alte activitati de verificare in teren, informari ale cetatenilor privind legislatie specifica, etc.

În anul 2020 până la data de 31.12.2020 au fost prelucrate de către personalul Biroului agricol următoarele documente:

– completarea registrului agricol pe suport de hartie pentru anul 2020 cu datele din anii anteriori;

– intocmirea registrului agricol electronic prin implementarea in acesta a unui numar de 4627 gospodarii.

– înregistrarea în registrul agricol a persoanelor fizice şi juridice, proprietarii de teren şi animale prin declaratii anuale:

– tipul I – 3582 pozitii

– tipul II- 962 pozitii

– tipul III – 59 pozitii

– tipul IV – 24 pozitii

– in conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să declare anual datele pentru înscrierea în registrul agricol, prezentandu-se pentru declaratii 150 cetateni.

– eliberarea de adeverinte care certifică detinerea în proprietate a unor suprafete de teren conform datelor declarate în Registrul agricol pentru persoanele fizice si juridice necesare pentru obtinerea de subventii – APIA-150, obtinerea fondurilor europene PROIECTE-12 si participarea producatorilor agricoli la CURSURI DE PERFECTIONARE -16 producatori.

– eliberarea de adeverinte necesare pentru ajutor social, spitalizare, obţinertea pensiilor pentru handicap, burse şcolare un număr de 70 adeverinte .

– eliberarea de adeverinte necesare pentru RETIM Arad , cartea de identitate, notar, intabulare in CF, detinerea unei locuinte pentru Enel Arad ,Regia de apa Arad , etc. un număr de 625 adeverinte .

– eliberarea de adeverinte doveditoare a aplicarii legilor fondului funciar un numar de 8 adeverinte

– verificarea, înregistrarea manual si electronic , vizarea declaratiilor în vederea stabilirii impozitului pe teren pentru persoanele fizice si juridice conform Legii nr 571/2003 cu modificările si completările ulterioare, declaratii fiscale un număr de 223 declaratii , din care :

-contracte de intretinere ……..17

– certificate de mostenitor …….52

– contracte de vanzare-cumparare, contracte de dare in plata . …… 72

– contract dezmembrare si partaj ……..26

– contracte de donatie ……………..22

– alte documente doveditoare ale proprietatii……34 , evidenta acestor documente se tine pe tipuri de documente si pe lunile calendaristice in care

s-au facut actualizarile in Registrul agricol –manual si electronic.

*Se poate mentiona ca evidenta terenurilor agricole, inregistrate manual si electronic, s-a facut în continuare prin defalcarea acestora pe Titluri de proprietate, tarlale si parcele ceea ce a implicat un volum de munca suplimentar fata de anii precedenti, informatiile din Registrul agricol manual si electronic fiind mult mai complete .

inregistrarea in Registrul pentru vanzarea terenurilor pe suport de hartie si electronic al unui numar de 10 dosare depuse pentru afisare vanzari de terenuri si s-au eliberat un numar de 10 ” Adeverinte de libera vanzare” pentru acestea ;

La nivelul UAT Curtici sunt inregistrati un numar de 18 persoane juridice si societati care folosesc teren agricol in arenda.

In anul 2020 s-au inregistrat un numar de 5 contracte de arenda si 2 de protocoale de schimb de teren agricol intre arendasi .

– eliberarea atestatelor de producător agricol pentru valorificarea produselor vegetale si animale pe piata libera, prin completarea proceselor verbale constatatoare în urma verificării pe teren a existentei produselor agricole pentru un număr de 139 atestate .

– eliberarea carnetelor de comercializare pentru valorificarea produselor vegetale si animale pe piata libera pentru un număr de 172 carnete .

– activitatea Comisiei de fond funciar -Curtici , coordonata de d-nul secretar general Nagy Ioan s-a concretizat in anul 2020 dupa cum urmeaza :

Nr.crt

Hotarare Comisie Fond Funciar

Continutul Hotararii

Destinatar

1

1/13.11.2020

Hotarare aprobare Plan parcelar

Tarlaua 82-Curtici

O.C.P.I.Arad

Activitatea pentru “Programul National de Cadastru si Carte FunciaraLucrari de inregistrare sistematica – finantare 3” ,inceputa in luna decembrie anul 2019, prin colectarea de la cetățeni a actelor de stare civilă pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale 8,9,10,12,31 pentru înscrierea acestora în Cartea Funciară.

S-a întocmit un nr.de 195 de cereri de întabulare, activitatea concretizându-se în anul 2020 prin etapa de contestatii (60 de zile) cand s-au verificat ciornele CF-urilor pentru 230 de persoane si s-au primit un numar de 80 cereri de rectificare a acestora in baza documentelor doveditoare ale proprietatii spre a fi inscrise in Cartea funciara a fiecarui imobil cuprins in program.

Programul Național de Cadastru și Carte FunciarăLucrări de înregistrare sistematică – finanțare 3” va continua și în cursul anului 2021 prin:

rezolvarea problemelor de suprapunere a suprafețelor prin deplasarea efectivă în teren pentru diferite măsurări,

– identificarea pe harta a terenurilor conform titlurilor de proprietate,

– rezolvarea situațiilor întâmpinate de către cetățeni prin sprijinul biroului agricol,

– afișarea de material publicitar pentru informarea cetatenilor pentru promovarea drepturilor privind lucrările de înregistrare sistematică.

De asemenea, menționăm că personalul din cadrul biroului Agricol a efectuat deplasări în teren alături de funcționarii DSVSA Arad, pentru informarea populației privind răspândirea pestei porcine la nivelul UAT- Curtici.

Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială

Director executiv – Crina Schmidt

Activităţile Direcției de Asistenţă Socială sunt complementare demersurilor şi eforturilor persoanei care apelează la serviciile oferite, precum şi serviciilor oferite de alţi furnizori, corespunzător nevoilor individuale şi contextului său socio-familial.

Obiectivele şi orientarea strategică a Direcției de Asistenţă Socială, pentru următoarea perioadă vizează următoarele arii de interes:

 • Devoltarea comunitară;

 • Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii şi prestaţii publice;

 • Reducerea vulnerabilităţii persoanelor marginalizate social;

 • Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor;

 • Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu handicap;

 • Reducerea gradului de vulnerabilitate a persoanelor vârstnice

 • Promovarea valorilor familiale, prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

 • Administrare şi management.

În exercitarea atributiilor prevazute de lege Direcția Asistenţă Socială Curtici desfăşoară următoarele activităţi:

ANEXA I – APARATUL DE SPECIALITATE

1.FACILITAREA ACCESULUI LA DREPTURI, PRESTAŢII ŞI SERVICII

1.1. ACCESUL LA PRESTAŢII SOCIALE

Activităţile Direcția de Asistenţă Socială, în domeniul beneficiilor sociale se oglindesc astfel:

(1) În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor H.G. nr.50/2011 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.276/2010 de modificare şi completare a Legii nr.416/20101 privind venitul minim garantat, ale Legii nr.116/2002 privind prevederea şi combaterea marginalizării sociale şi ale H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termenul legal.

 • Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termenul legal.

 • Stabileşte dreptul la ajutor social şi cuantumul acestuia, elaborând proiectele de dispoziţie aferente .

 • Stabileşte dreptul la ajutor de încălzirea locuinţei a beneficiarilor de ajutor social, elaborând proiectele de dispoziţie aferente

 • Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.

 • Modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform a legislaţiei în domeniu şi respectării de către beneficiar a criteriilor de eligilbilitate necesare accesării acestuia.

 • Efectuează periodic noi anchete sociale, în funcţie de prevederile legal instituite, în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social.

 • Înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă.

 • Transmite în termen legal la AJPIS ŞI AJOFM situaţiile statistice, şi documentele privind aplicarea Legii nr.416/2001 şi punerea în plată a solicitanţilor de venit minim garantat;

 • Întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale.

Astfel, în decursul anului 2020 au fost raportate următoarele situații, sub aspectul acestei prestații:

NR.

CRT.

DENUMIRE BENEFICIU

2019

2020

NR. DOSARE

NR. BENEFICIARI

NR. DOSARE

NR. BENEFICIARI

1

VENIT MINIM GARANTAT

17

19

17

22

2

VMG+ASF

2

7

5

21

Ajutorul de încălzire acordat beneficiarilor de venit minim garantat, în anul 2020, comparativ cu 2019 şi 2020, fiind reprezentat de :

NR. CRT.

TIP CAZ

2018

2019

2020

1

DOSARE ACORDATE

17

15

21

2

DOSARE INCETATE

0

0

0

În raport cu prestaţia anterior menţionată, indicatorii care prezintă proiectele de dispoziţii de în vederea aplicări prevederilor Lg. 416/2001, pentru anul 2020, în raport cu 2019 şi 2018 reliefează următoarele aspecte:

NR. CRT.

TIP PROIECTE DE DISPOZIŢII

2018

2019

2020

1

DISPOZIŢII DE ACORDARE

2

1

7

2

DISPOZIŢII DE NEACORDARE

1

1

0

3

DISPOZIŢIIDE ÎNCETARE

15

3

2

4

DISPOZIŢII DE SUSPENDARE

7

1

0

5

DISPOZIŢII DE REPUNERE

2

0

0

6

DISPOZIŢII DE MODIFICARE

0

0

2

7

DISPOZIŢII DE REVOCARE

0

1

0

8

DISPOZIŢII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE VMG

17

15

21

11

TOTAL DISPOZIŢII

44

22

32

De asemeni au fost înregistrate:

NR. CRT.

INSTRUMENT FOLOSIT IN ACCESAREA VMG

2018

2019

2020

1

CERERI

17

1

6

2

ANCHETE SOCIALE

20

32

44

(2) În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, urmăreşte:

 • Primeşte cererile, pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii, şi le înregistrează în registrul special, precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.

 • Înaintează AJPIS Arad, pe bază de borderou, dosarele conţinând actele necesare pentru acordarea alocaţiei de stat.

(3) În domeniul acordării beneficiilor sociale pentru susţinerea familiei, cadrul legislativ aferent aduce ca elmente de noutate aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 111/2010 şi HG nr. 52/2011.Astfel raportat la prestaţia anterior menţionată, serviciul nostru:

 • Primeşte cererile pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, sau a stimulentului de inserţie, înregistrându-le în registrul special, precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.

 • Înaintează AJPIS Arad, pe bază de borderou, dosarele conţinând actele necesare pentru acordarea indemnizaţei pentru creşterea copilului.

În anul 2020, raportat la anul 2019 şi 2018, având în vedere prestaţiile sociale acordate conform prevederilor anterior menţionate, precum şi a altor legi conexe domeniului, s-au înregistrat următoarele cazuri / dosare acordate:

NR.CRT

TIP PRESTAŢIE

2018

2019

2020

1

ALOCAŢII DE STAT

74

127

97

2

INDEMNIZAŢIE CF. OUG.111/2010

58

72

70

(4) În aplicarea prevederilor Legii 277/2010, privind alocaţia de susţinere pentru familie, cu completările şi modificările ulterioare:

 • Primeşte cererile, declaraţiilor pe propria răspundere, şi actele depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, în conformitate cu prevederile legale;

 • Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei de susţinerea familiei;

 • Propune pe bază de anchetă socială Primarului acordarea / neacordarea / suspendarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei de susţinerea familiei;

 • Efectuează, conform prevederilor legale în vigoare, anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei de susţinerea familiei;

 • Propune, pe bază de dispoziţia primarului, modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a a alocaţiei de susţinerea familiei;

 • Întocmeşte şi transmite, în conformitate cu prevederile legal instituite, la AJPIS Arad borderoul privind cererile noi de acordare a a alocaţiei de susţinerea familiei, aprobate prin viza primarului în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010, împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului, precum şi borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.

 • Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare / respingere / modificare / încetare a dreptului la a alocaţia de susţinerea familiei.

Analiza indicatorilor privind elaborarea proiectelor de dispoziţii în vederea aplicări prevederilor Legii nr. 277/2010, în anul 2020, în raport cu 2019 şi 2018 reliefează următoarele aspecte :

PROIECTE DE DISPOZIŢII

ALOCAŢII PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

2018

2019

2020

ACORDATE

4

3

7

ÎNCETATE

6

7

1

REVOCARI

0

0

1

MODIFICARE

5

3

7

SUSPENDARE

0

2

0

TOTAL DISPOZIŢII

15

15

16

INSTRUMENT FOLOSIT IN ACCESAREA ASF

CERERI

37

2

9

ANCHETE SOCIALE

37

35

48

Astfel, în decursul anului 2020 au fost raportate următoarele situații, sub aspectul acestei prestații:

DENUMIRE BENEFICIU

NR. DOSARE

NR. BENEFICIARI

NR. DOSARE

NR. BENEFICIARI

ASF

2019

2020

18

95

13

76

(5) În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, privind acordarea de ajutoare pentru încăzirea locuinţei, cu completările şi modificările ulterioare:

NR.

CRT.

TIP CAZ

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1

DOSARE ACORDATE

0

0

0

2

DOSARE INCETATE/NEAP.

0

0

0

(6) In aplicarea prevederilor Legii nr. 448 din 06.decembrie.2006***Republicată, privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

 • Verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, sau, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;

 • Verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

 • Efectuează anchetele sociale necesare încadrării în grad de handicap sau accesării unor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare;

 • Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

 • Verifică prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordarea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora şi propune acordarea sau neacordarea, după caz, a gratuităţii;

 • Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;

 • Întocmeşte anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicită internarea într-o unitate de asistenţă socială.

 • Întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea reexpertizãrii şi încadrãrii într-un grad de handicap.

 • Asigură sprijinul şi consilierea persoanelor cu handicap în vederea accesării prestaţiilor şi serviciilor sociale aferente, legal instituite.

(7) În aplicarea prevederilor Ordinului nr.794/380/2002 al Ministrului sănătăţii şi familiei şi Ministrului administraţiei publice şi a prevederilor Legii nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

 • Verifică prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal şi propune după caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.

NR. CRT.

GRAD DE HANDICAP

NR. CAZURI

2018

2019

2020

1

UŞOR

4

2

2

2

ACCENTUAT

115

115

115

3

MEDIU

35

32

32

4

GRAV FĂRA ASISTENT PERSONAL

13

21

25

5

GRAV CU ASISTENT PERSONAL

11

13

11

6

GRAV CU OPŢIUNEA INDEMNIZAŢIE DE ÎNSOŢITOR

47

73

69

7

GRAV CU INDEMNIZAŢIE ÎNSOŢITOR PENTRU NEVĂZATOR

12

16

15

8

TOTAL

237

260

264

ALTE SITUAŢII

9

CAZURI NOI DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

56

57

42

10

CAZURI RESPINSE

3

11

7

11

PERSOANE DECEDATE

7

37

16

1.2. SERVICII ŞI PRESTAŢII SOCIALE

Direcția de Asistenţă Socială Curtici este serviciul public de interes local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului local al oraşului Curtici, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Curtici nr. 30 / 27.02.2007, ca Biroul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, şi reorganizat la nivel de direcție prin HCL nr. 76/ 22.05.2015, și redenumit ca Direcția de Asistență Socilală prin HCL nr. 219/ 17.11.2017 . Fiind o instituţie publică de interes local fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al oraşului Curtici, finanţată integral din bugetul local şi bugetul de stat, Serviciul Public de Asistenţă Socială Curtici asigură la nivel local aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor naţionale de asistenţă socială.

De asemeni prin Certificatul seria AF, nr. 004015, Direcția de Asistenţă Socială Curtici este acreditat ca furnizor de servicii sociale pe perioadă nedeterminată.

Obiectivul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

DAS

CURTICI

PERSONAL ANGAJAT

PERSONAL DE SPECIALITATE*

inclusiv funcțiile de conducere

PERSONAL ABSOLVENT STUDII SUPERIOARE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

2019

2020

2019

2020

2019

2020

APARAT DE SPECIALITATE

DAS

8

8

8

8

4+1 MASTER AS.SOCIALA

4+1 MASTER AS.SOCIALA

CZ

8

8

6

3

3

SERVICIUL DE INGRIJIRE LA DOMICILIU – ASP

13

15

13

15

CABINETE SCOLARE

5

5

5

5

SERVICII SOCIALE ACORDATE PRIN INTERMEDIUL

DIRECȚIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Serviciul Public de Asistenţă Socială Curtici asigură la nivel local servicii sociale cu caracter primar menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

(1) În aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, ale prevederilor Codului Civil, Ordinul nr.288/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului, precum și în conformitate cu alte acte normative conexe domeniului de refrință:

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială deservită, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii, instrumentând cazurile conform legislaţiei aferente;

b) identifică copiii aflaţi în dificultate, elaboreză documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în fata organelor competente măsurile de protectie propuse;

c) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

d) actionează pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, prin colaborarea cu compartimentele de specialitate, în vederea identificării unei solutii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

e) exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situatiile şi condiţiile prevăzute de lege;

f) susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

g) identifică, evaluează şi acordă sprijin material si financiar familiilor cu copii în întreţinere, în condiţiile legal instituite, asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.

h) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu raspunde penal;

i) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delicvent;

j) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale administratiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătaţirea acestei activitati;

k) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;

l) asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;

m) sprijină accesul în unităţile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

n) asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

NR. CRT.

TIP CAZ

NR. MINORI

2018

NR. MINORI

2019

NR. MINORI

2020

SERVICII SOCIALE

1

ABUZ SEXUAL

0

0

0

2

ABUZ FIZIC

3

2

0

3

ABANDON

0

1

0

4

PREVENIRE ABANDON ȘCOLAR

2

1

0

5

DELINCVENTA JUVENILA

0

0

2

6

EVALUARE RISC/ABUZ / NEGLIJENTA

35

6

6

7

MINORE GRAVIDE

0

0

1

8

NEGLIJENTA PARENTALĂ

3

7

3

9

ORIENTARE SCOLARA

0

0

0

10

PLASAMENT FAMILIAL*REEVALUARI

0

1

3

11

PLASAMENT ÎN REGIM DE URGENŢĂ

5

0

1 PROPUNERE

12

PREVENIRE ABANDON

2

13

13

REEVALUARE POSIBILITATE REINTEGRARE FAM. MINORI

29

47

33

14

ÎNCETARE PLS. FAMILIAL

0

0

0

15

REINTEGRARE FAMILIA NATURALA

0

0

0

16

VAGABONDAJ

1

0

0

17

VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

2

2

1*EVALUARE

18

NOTIFICARE LG. 272/2004

5

5

3

19

MONITORIZARI LG.272/2004

38 COPII

28

33

20

MONITORIZARI MINORI CU HANDICAP

32 COPII

28

33

21

MONITORIZARI LG.272/2004+HG. 691/2015

38

41

33

22

MONITORIZARI MINORI CU CES

41

48

47

23

MINORI ASISTAȚI CENTRU DE ZI

29

29

27

24

ASISTARE JUDICIARA

5

5

10

25

REFERIRI

7

4

1

26

MINORI REFERITI DE INSTITUȚII A CAROR SITUAȚII DE RISC AU FOST INFIRMATE

63

77

ANCHETE SOCIALE ACCESARE PRESTAȚII SOCIALE

27

BANI DE LICEU

0

0

0

28

BURSE STUDII

5

5

0

29

CES

21

21

12

30

ICC

5

5

2

TOTAL CAZURI *COPII MONITORIZAȚI CF MANAGEMENT CAZ PROTECȚIA COPILULUI

258

211

215

Menționăm că cei 215 minori a căror situație a fost instrumentată conform legislației în vigoare, au primit servicii adaptate situației de risc în care s-au regăsit, unice sau multiple.

Instrumente de asistenţă socială folosite în acordarea serviciilor şi transpunerea practică a prevederilor legale din domeniul protecţiei copilului, la nivelul aparatului de specialitate, exclusiv cabinete medicale școlare, autoritatea socială și beneficiile sociale :

NR.CRT

INSTRUMENT

2018

2019

2020

1

RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ

104

67

57

2

RAPORT DE EVALUARE DETALIATĂ

53

32

28

3

ANCHETE SOCIALE

128

145

70

4

GENOGRAMĂ

59

40

38

5

CONTRACTE ACORDARE PS./ ACTE ADIȚIONALE

74

43

105

6

PLANURI DE SERVICII

92

8

160

7

RAPOARTE DE VIZITĂ

644

548

418

8

FIŞE DE MONITORIZARE

293

131

114

9

PLAN DE CONSILIERE

12

8

4

10

FIŞE DE CONSILIERE

301

131

126

11

PLAN DE ACŢIUNE

24

17

25

12

PLAN DE VIZITĂ

32

17

25

13

RAPORT ÎNCHIDERE CAZ

36

43

37

14

PLAN EDUCAȚIONAL

1

15

RAPORT DE MONITORIZARE HANDICAP

58

47

62

16

RAPORT DE REEVALUARE HANDICAP

39

46

61

17

INFORMĂRI HANDICAP

4

6

6

18

RAPORT DE MONITORIZARE CES

51

69

105

19

INFORMĂRI CES

7

21

12

20

RAPORT DE REEVALUARE CES

19

82

73

21

FIŞE DE OBSERVAŢIE HG 691/2015

127

106

143

22

INFORMARI HG 691/2015

6

8

23

23

FISE EVALUARE RISC HG 691/2015

86

43

118

24

DECIZII FURNIZOR

18

5

9

25

RAPORT DE REEVALUARE HG. 691/2015

73

84

57

26

RAPORT REEVALUARE MANAGEMENT DE CAZ

30

19

22

27

CONTRACT SERV. PSIHOLOGICE

42

21

16

28

ANAMNEZE PSIHOLOGICE

43

21

16

29

PPI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

1

0

0

30

EVALUARI PSIHOLOGICE

31

21

16

31

RAPORT EVALUARE PSIHOLOGICA

16

1

0

32

FISE CONSILIERE PSIHOLOGICE

105

8

0

33

ADRESE/INFORMARI

41

38

80

34

RAPORT MONITORIZARE TUTELE MINORI

4

6

2

35

PIP TUTELE

2

0

0

36

DECLARAȚII TUTELE

2

0

0

37

PV AFISARE TUTELE

2

0

0

38

DECLARAŢII LG.272

83

40

24

39

NOTE TELEFONICE TELEFONUL DE URGENȚĂ

2

1

1

40

NOTE TELEFONICE

139

41

FIȘĂ SEMNALARE ABUZ

3

2

0

42

PV AFISARE CURATELE

2

7

7

43

ÎNȘTIINȚĂRI

1

9

25

44

CONVENȚII PRACTICĂ

2

2

0

45

ADEVERINȚE PRACTICĂ

2

2

0

46

CARACTERIZĂRI

2

1

1

47

PROCESE VERBALE INTERINSTITUŢIONALE

16

8

1

48

REFERATE

15

12

21

49

FISE DE MONITORIZARE POSTSERVICII

1

0

0

50

DECLARAŢII ORDIN 219/2006

5

7

3

51

DOVEZI ORDIN 219/2006

5

7

3

52

ADRESA NOTIFICARE INSTANȚĂ ORDIN 219/2006

3

53

CHESTIONAR SATISFACŢIE

48

16

18

54

PROCESE VERBALE ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ

55

43

27

55

DISPOZITII

80

75

188

56

PROCESE VERBALE ASISTENTA JUDICIARA

2

5

10

57

SENTINTE JUDECĂTOREȘTI

6

8

3

58

HOTĂRÂRI DAS

11

4

4

60

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

89

113

88

61

HCPC

4

0

62

INVENTAR TUTELE

2

63

DARE DE SEAMA ANUALA

3

64

DARE DE SEAMA GENERALA

2

65

PROCEDURI OPERAȚIONALE

5

66

RAPOARTE DE SPECIALITATE HCL /PO

4

67

TOTAL

3089

2245

2615

INSTRUMENTE CENTRUL DE ZI

68

CERERI ASISTARE CENTRUL DE ZI

7

69

CERERI INCETARE ASISTARE

8

70

CERERI PRELUNGIRE ASISTARE

19

71

RAPORT DE EVALUARE INIȚIALĂ

7

72

NOTIFICARE GPDR / ACORD

7

73

INFORMARE INIȚIALĂ

7

74

ACORD DE COLABORARE

7

75

ACORD UTILIZAREA IMAGINII

1

76

RAPORT VIZITĂ

316

77

FIȘĂ DE OBSERVAȚIE

9

78

FIȘĂ DE RISC

9

79

FIȘĂ RISC DE SEPARARE

7

80

FIȘĂ EVALUARE NEVOI SOCIALE

7

81

INFORMARE SERVICII EDUCAȚIE

7

82

FIȘĂ DE APRECIERE LUNARĂ

56

83

FIȘĂ DE APRECIERE ȘI CUNOAȘTERE A COPILULUI

7

84

FIȘĂ EVALUARE INIȚIALA EDUCATOR

7

85

RAPORT EVALUARE EDUCATOR

7

86

PV ECHIPĂ MULTIDISCIPLINARĂ

7

87

CONTRACT EVALUARE PSIHOLOGICĂ

7

88

ACORD DE COLABORARE PSIHOLOG

7

89

ANAMNEZĂ PĂRINTE/COPIL

14

90

RAPORT DE EVALUARE INIȚIALĂ PSIHOLOGICĂ

7

91

RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ INIȚIALĂ

7

92

RAPORT DE EVALUARE DETALIATĂ

7

93

ADRESE DAS ASISTARE

7

94

ADRESE DAS INCETARE

8

95

ADRESE DAS PRELUNGIRE ASISTARE

19

96

CHESTIONARE SATISFACȚIE

19

97

CHESTIONARE APLICATE COPIILOR

19

98

CONTRACTE PS

7

99

ACTE ADIȚIONALE

19

100

FIȘĂ SERVICII FINALE

8

101

FIȘĂ MONITORIZARE POSTSERVICII

6

102

PLAN PERSONALIZAT DE INTERVENȚIE

68

103

FIȘĂ DE SERVICII PPI

68

104

FIȘĂ MONITORIZARE PPI

68

105

RAPORT DE REEVALUARE A SIT. SOCIOFAMILIALE

68

106

FIȘĂ CONSILIERE SOCIALĂ

335

107

NOTE TELEFONICE AS. SOCIAL

84

108

FIȘĂ CONSILIERE EDUCAȚIONALA

199

109

PROGRAM ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

68

110

FISA SERVICII POSP

68

111

PROGRAM EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT

27

112

FISA SERVICII PEI + PROGRAME EDUCAȚIONALE

68

113

FIȘA DE MONITORIZARE PLANURI EDUCATOR

68

114

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI DE RECREERE ȘI SOCIALIZARE

68

115

FISA SERVICII PARS

68

116

PROGRAM DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

68

117

FISA SERVICII PVI

68

118

FIȘĂ CONSILIERE PSIHOLOGICĂ INDIVIDUALĂ

179

119

FIȘĂ CONSILIERE PSIHOLOGICĂ DE GRUP

328

120

NOTĂ TELEFONICĂ INFORMARE PSIHOLOG

190

121

RAPORT ÎNCHIDERE SERVICII PSIHOLOG

8

122

CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ

199

123

RAPOARTE DE REEVALUARE EDUCATOR

68

124

CHESTIONAR IGIENA

38

125

RAPORT REEVALUARE FINALA EDUCATOR

8

126

RAPORT ÎNCHIDERE SERVICII EDUCAȚIONALE

8

127

RAPORT MONITORIZARE POST SERVICII EDUCAȚIONALE

6

128

PROGRAM PERONALIZAT CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

68

129

FIȘĂ SERVICII PPCP

68

130

FIȘA DE MONITORIZARE PPCP

68

131

PROGRAM EDUCATIE PARENTALA

68

132

FIȘĂ SERVICII EP

68

133

FIȘA DE MONITORIZARE EP

68

134

PROGRAM ȘCOALA PENTRU PARINTI

3

135

PROGRAM EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT

27

136

FIȘĂ SERVICII PEI

68

137

PLAN LUNAR/SAPTAMANAL

12

138

PROGRAM ZILNIC EDUCATOR

4

139

RAPORT REEVALUARE FINALA EDUCATOR

8

140

NOTE TELEFONICE EDUCATOR

402

141

INFORMARI BENEFICIARI

52

142

INFORMARI PERSONAL

34

143

ANUNȚ SCOALA PARINTILOR

1

144

SCOALA PARINTILOR

3

145

RAPORT ACTIVITATE SCOALA PENTRU PARINȚI

3

146

FIȘĂ LUCRU COPII AS. SOCIAL

299

147

RAPORT REEVALUARE FINALĂ AS. SOCIAL

8

148

FIȘĂ ÎNCETARE SERVICII

8

149

RAPORT ÎNCHIDERE

8

150

LISTĂ DE ÎNCETARE

2

151

INFORMARE COD ETIC

1

152

INFORMARE RELAȚIA PERSONALULUI CU BENEFICIARII

2

153

TOTAL INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN CADRUL CZ

4492

(2) În domeniul protectiei persoanelor adulte:

a) evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;

b) identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;

c) elaborează planurile de servicii privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale, în situaţiile legal instituite;

d) organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţa de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

e) organizează plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în instituţii specializate (spitate, institutii de recuperare etc.), în funcţie de partculariltăţile problematicii sociale avute;

f) evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

g) asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.);

h) asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situatiilor de urgenţă;

i) asigură respectarea drepturilor de asistenţă socială şi acordarea prestaţiilor sociale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

j) asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilitati în domeniul protecţiei sociale;

k) realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;

l) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societatii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;

m) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;

n) asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanelor cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali pentru aceştia;

o) asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

În domeniul protecţiei persoanelor adulte, au fost acordate, cf. tabelului mai jos expus, servicii sociale primare diferite, precum reevaluarea integrării familiale pentru persoanele aflate în centre,etc:

Servicii sociale acordate persoanelor cu handicap

2019

Servicii sociale acordate persoanelor cu handicap

2020

ANCHETE SOCIALE

RAPOARTE VIZITA

AVIZE HANDICAP

ANCHETE SOCIALE

RAPOARTE VIZITA

AVIZE HANDICAP

191

191

37

182

182

25

ALTE SERVICII

ALTE SERVICII

10

10

10

32

32

25

(3) În aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, ale O.G. nr.68/2003 cu modificările ulterioare, ale H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice şi ale Ordinului nr.491/180/2003 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale :

 • Identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

 • Consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene;

 • Evaluează situaţia persoanelor identificate pe baza grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială şi stabileşte planul de servicii sociale în vederea menţinerii autonomiei persoanei vârstnice şi prevenirii agravării situaţiei de independenţă;

 • Stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situatiilor de criză;

În aplicarea prevederilor legale anterior menţionate, în evidenţa serviciului nostru se regăsesc următoarele cazuri:

TIP CAZ

2018

2019

2020

VÂRSTNICI AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC

1

1

1

VÂRSTNICI EVALUAȚI IN STARE DE URGENȚĂ

1319

VÂRSTNICI MONITORIZATI STARE DE URGENȚĂ

16

VÂRSTNICI BENEFICIARI MESE CALDE CF. OUG 115/2020

78 BENEFICIARI, DIN CARE:

-69 TICHETE DISTRIBUITE

-9 TICHETE NEDISTRIBUITE

VÂRSTNICI BENEFICIARI OUG 78/2020 – MĂȘTI

315

VÂRSTNICI BENEFICIARI POAD

45

GRILE DE EVALUARE PENTRU INTERNAREA ÎN UNITĂŢI MEDICO-SOCIALE

0

0

0

INTERNARI SRZ

0

1*

fara coplata APL

1*

fara coplata APL

ANCHETE SOCIALE

1

3

1

DECLARAȚII STARE DE URGENȚĂ ACORD

MONITORIZARE

266

ASISTARI NOTAR PENTRU CONTRACT DE INTRETINERE

0

0

0

RAPOARTE VIZITA

2

3

3

(4) În domeniul unităţilor de asistenţă socială:

a) evaluează, monitorizează activitatea desfasurată în cadrul unităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare şi prin dispoziţia primarului;

Centru de Zi Curtici, se află în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Curtici, conform HCL nr. 90/2013, vizând prin obiectul activităţii minori aflaţi în situaţii de risc. Având o capacitate de 20 locuri, activitatea acestuia este subordonată serviciului nostru. Astfel, pentru beneficiarii Centrului de Zi, au fost emise, pe baza proiectelor de dispoziţii întocmite de personalul serviciului, următoarele dispoziţii, activitatea proprie a centrului regăsindu-se în rapoartele şi documentaţia proprie, care constituie anexă a prezentului raport:

NR.

CRT.

TIP DISPOZIŢII

2018

2019

2020

1

DISPOZITII DE ASISTARE

11

14

7

2

DISPOZIŢII DE PRELUNGIRE A PERIOADEI DE ASISTARE

18

19

19

3

DISPOZIŢII DE ÎNCETARE A PERIOADEI DE ASISTARE

11

4

8

4

PLANURI DE SERVICII

29

29

26

5

TOTAL DISPOZITII

40

33

34

(5) Raportat la nr. de convenţii/parteneriate încheiate de specialiştii DAS, pot fi enumerate următoarele parteneriate:

NR.CRT

ACŢIUNE

2018

2019

2020

1

PROTOCOL DE COLABORARE

1

7

2+ 2 CZ

2

CONVENŢII PRACTICA

2

2

0

3

CURSURI DE FORMARE

2

4

0

(6) În domeniul Autorităţii Tutelare:

Specialiştii Direcției de Asistenţă Socială, raportat la domeniul anterior menţionat au următoarele atribuţii:

 • Efectuarea anchetelor sociale la cererea:

 • instanţelor judecătoreşti;

 • organelor de poliţie;

 • organelor de cercetare penală;

 • instituţiilor de ocrotire;

 • altor instituţii ale administraţiei publice locale sau centrale.

 • Verifică pe teren şi întocmeşte anchete sociale privind situaţia familială a persoanelor condamnate care solicită amânarea executării pedepsei sau întreruperea executării pedepsei (conform art 453-457 Cod de procedură penală)

 • Asistă minorii în cursul procedurii speciale de anchetare a acestora la cele mai importante acte procedurale, conform art. 475, 476, Cod procedură penală;

 • Întocmeşte şi comunică instanţelor judecătoreşti rapoartele de anchetă psiho-socială, la solicitarea acestora, în problema încredinţării minorilor în caz de divorţ, de stabilire a domiciliului acestora sau de reîncredinţare, după efectuarea verificărilor pe teren la domiciliile părinţilor;

 • Intocmeşte anchete sociale şi propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsă, precum şi a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de a-şi apăra singure interesele;

 • Verifică pe teren şi întocmeşte anchete sociale privind internarea nevoluntară a bolnavilor psihici periculoşi, conform Legii nr. 487/2002;

 • Întocmeşte rapoarte de anchetă psiho-socială, la solicitarea instanţei de tutelă, privind stabilirea reprezentantului legal al adultului cu handicap grav, nedeplasabil, în vederea accesării drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006;

 • Asistă persoanele vârstnice în faţa notarilor publici, cu ocazia încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor ce le aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii lor, în baza Legii nr.17/2000;

 • Verifică, la solicitare, sau prin autosesizare, în caz de necesitate, modul în care persoana obligată să presteze întreţinerea îşi execută obligatiile contractuale;

 • Întocmeşte rapoarte de anchetă psiho-socială, la solicitarea instanţei de tutelă, privind instituirea curatelei pe seama minorilor în vederea reprezentării sau asistării acestora la diferite instituţii de stat  la acceptarea unei succesiuni, la ridicarea pensiei de urmaş, la cumpărarea sau vânzarea unor bunuri imobile, la acceptarea unor donaţii, etc.

 • Întreţine relatii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primariei;

 • Colaborează pentru realizarea activitătii din aria deservită cu terţe instituţii ;

Astfel, în domeniul anterior amintit, în evidenţa serviciului nostru se regăsesc următoarele cazuri:

 • AUTORITATE TUTELARĂ –CAZURI REFERITE DE JUDECĂTORIE/SECŢIA CIVILĂ

2018

2019

2020

ANCHETE SOCIALE PENTRU ÎNCREDINŢARE MINORI

2

11

7

ANCHETE SOCIALE PENTRU DIVORŢ+ÎNCREDINŢARE MINOR

25

7

10

PROGRAM DE VIZITE

2

0

1

PENSIE ALIMENTARĂ

0

1

1

AJUTOR JUDICIAR

0

1

1

STABILIRE DOMICILIU MINOR

0

0

0

DELEGARE TEMPORARA AUT.PARENTALĂ

2

2

1

TAGADA PATERNITATE

1

2

0

ANCHETE SOCIALE INSTITUIRE CURATELE REFERITE DE JUDECATORIE

3

5

5

ANCHETE SOCIALE INSTITUIRE TUTELE

3

3

0

SOLICITARE AS INTERZICERE BOLNAV PSIHIC JUDECATORIE

3

3

1

SOLICITARE INTERZICERE BOLNAV PSIHIC

1

0

 • CURATELE

TIP CURATELA

BENEFICIARI

2018

2019

2020

PT. DEZBATERE SUCCESORALĂ

0

0

2

PT. ÎNCUVIINŢARE VANZARE-CUMPARARE

1

0

1

NOTAR*RASPUNS

1

0

0

CREDITE OVER DRAFT

0

0

0

DONATIE

0

2

0

INCHIDERE PCT. LUCRU

0

0

0

DEMOLARE

0

0

0

TOTAL CURATELE

2

2

3

(7)Având în vedere serviciile şi prestaţiile anterior menţionate în acordarea acestora, în anul 20120 acestea sunt oglindite prin următorii indicatori :

Nr.

crt

TIPOLOGIE

BENEFICII SOCIALE

PRESTAȚII SOCIALE

TOTAL

1

ANCHETE SOCIALE

139

288

427

2

RAPOARTE DE VIZITĂ /DESCINDERI IN TEREN

705

868

1573

3

DISPOZITII

150

188

338

4

RAPOARTE DE ACTIVITATE P.CU HANDICAP

20

5

AVIZ INDEMNIZATIE/AS.P

25

25

6

CARD PARCARE +ROVIGNETA

32

32

7

MINORI

463

310+ INFIRMATI /ALTE SITUATII 77

774 + 77 INFIRMAȚI

8

POAD

378

378

9

CERERE+DECLARATIE(beneficii sociale)

243

243

10

DECLARATII CO

10

10

11

DOSARE PRELUATE-PREDATE

255

274

529

12

SITUATII

484

484

13

CENTRUL DE ZI * ASISTĂRI

27

27

14

CABINETE SCOLARE

934

934

15

SOLICITARI

1344

1344

16

PERSOANE

4401

4401

17

PERSOANE CU HANDICAP + DIZABILITATI (CES)

157

336

493

18

PERSOANE VÂRSTNICE

438

1336

1774

19

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST-STARE URG.

2

2

20

REFUGIAŢI

0

0

21

POPULAŢIA DE ETNIE ROMĂ

1304

1304

(8) În vederea implicării adecvate a comunităţii, în procesul de rezolvare a cazurilor specifice asistenţei sociale, în cadrul şedinţelor de lucru, reprezentanţilor Consiliului Comunitar Consultativ, în domeniul protecţiei copilului, constituit prin Dispoziţia nr. 489/6.05.2009, în anul 2020, le-au fost aduse la cunoştinţă cazuistica, tipologia şi referinţele legislative, aferente următoarelor domeniului în cauză, în cadrul a patru şedinţe.

De asemeni în rezolvarea cazurilor avute în lucru au fost implicaţi membrii echipei multidisciplinare, specifici fiecărui caz, colaborare care a grăbit procesul de reabilitare a clienţilor care au beneficiat de servicii sociale specifice protecţiei copilului.

2. REPARTIZAREA STATISTICĂ A SERVICIILOR SOCIALE ADRESATE GRUPURILOR DEZAVANTAJATE

Ţinând cont de cele anterior menţionate, serviciile sociale şi prestaţii adresate grupurilor dezavantajate se pot grupa astfel, pentru anul 2020, în raport cu anii anteriori:

Nr.crt.

GRUP ŢINTĂ

2018

2019

2020

1

PERSOANE

1765

4401

2

PERSOANE DE ETNIE ROMĂ

601

1304

3

PERSOANE CU HANDICAP / DIZABILITĂȚI

237

260

493

4

PERSOANE VÂRSTNICE

1

3

1774

5

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

0

0

2

6

PERSOANE BENEFICIARE AMC

0

33

0

7

MINORI MONITORIZAȚI CF. MANAGEMENTULUI DE CAZ

0

0

215

8

MINORI BENEFICIARI AI SERVICIILOR/BENEFICIILOR DAS

774

3. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ-2020

În anul 2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, au fost continúate demersurile iniţiate în 2019, necesare implementării standardelor de management fiind elaborată documentaţia aferentă. De asemeni, modificările legislative din anul precedent din domeniul serviciilor de specialitate, respectiv cele specifice centrului de zi, au determinat demersuri specifice pentru adaptarea managementului de caz și instituțional, în vederea plierii pe recomandările Ordinului nr. 27/2019, iar particularitățile generate de pandemia COVID 19, au generat adaptarea modului de oferire a servicilor specifice centrului, în acord cu măsurile menite să minimizeze răspândirea virusului SARS COV 2, inițiate la nivel național și local, astfel încât misiunea centrului și grupul țintă deservit să nu fie major afectate. Această adaptare a vizat atât elaborarea unor proceduri specifice de gestionare a activității de acordare a serviciilor de specialitate, acordate acestui grup vulnerabil – minorii aflați în risc de abandon familial, cât și crearea unui mediu sigur de acordare a serviciilor, în cadrul cărora măsurile profilactice adoptate să fie eficient și constant adoptate, cu scopul evitării oricăror situații de risc generate de pandemie, atât pentru beneficiari cât și pentru personal.

Pericolul generat de pandemia cu coronavirus, a generat măsuri speciale, fără precedent, luate atât la nivel național, cât și la nivel local, respectiv instituțional, în a căror transpunere în practică, în prima linie au fost, alături de alți specialiști din autoritatea publică locală, personalul DAS, având un rol deosebit de important în protejarea grupurilor vulnerabile și prevenirea / reabilitarea situațiilor de risc. Particularitățile induse de această pandemie, alături de adaptarea continuă la profilul legislativ aferent, determinat de aceasta, a necesitat adaptarea specialiștilor noștrii la situația complexă în care s-a aflat societatea în ansamblu și grupurile vulnerabile din unitatea adminstriativ teritorială deservită, în particular, și conturarea celor mai bune soluții necesare prevenirii și minimizării contactării și răspândirii virusului COVID-19, cu scopul protejării categoriei de beneficiari deserviți, în acord cu competențele legal prevăzute, și, un în ultimul rând, repectiv a aplicării celor mai bune soluții de evitare / reabilitare a situațiilor de risc generate în acest context.

Situațiile fără precedent traversate în decursul anului 2020 și-au pus amprenta atât prin particularitățile generate în cadrul legislativ de pandemie, cât și asupra numărului de beneficiari și cerințe cărora personalul DAS, a trebuit să le facă față, și care a crescut exponențial.

În ciuda provocărilor, pe parcursul anului, alături de celelalte demersuri, s-au elaborat un număr de 5 proceduri operaționale pentru serviciile de specialitate ( aparatatul de specialitate și centru de zi), și au fost revizuite celelalte proceduri operaționale existente la nivelul direcției, iar beneficiarii serviciilor noastre au fost înştiiţaţi despre modificările legislative şi serviciile acordate atît prin site-ul serviciului, avizier, cât şi prin intermediul publicaţiilor locale. Centrul de zi a făcut obiectul unui audit din partea Inspecției Sociale, componentă a procesului de prelungire a licenței de funcționare, iar unitatea adminstrativ teritorială a unui audit privind accesibilitățile persoanelor cu handicap.

Importantă pentru diversificarea, în perspectivă a serviciilor sociale la nivelul comunității, este continuarea demersurilor necesare înființării unei creșe, a unui centru de zi pentru vârstnici și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, proiectele vizate, în vederea constituirii acestor servicii, prin fonduri europene, fiind aprobate.

4. PROGRESE ÎNREGISTRATE ÎN IMPLEMENTAREA MECANISMULUI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

În anul 2020, personalul direcției noastre, prin particularizarea şi diversificarea instrumentelor de asistenţă socială, în raport cazuistica avută în lucru, precum şi prin perceperea realistă a nevoilor beneficiarilor, a reuşit reducerea cazurilor de marginalizare şi risc social, din cadrul grupurilor vulnerabile, ceea ce a dus la creşterea gradului de autonomie socială a locuitorilor oraşului Curtici, încadrabili în serviciile şi prestaţiile sociale primare şi specializate oferite. Adaptarea răspunsului specialiștilor DAS, la particularitățile induse de COVID, și rezolvarea cu succes a tuturor provocarilor din domeniul deservit, în contextul creșterii numărului de beneficiari cu 250 %, față de anul anterior, evidențiază atât profesionalismul cât și buna organizare a serviciului.

Astfel, se constată următoarea evoluţie a celor mai relevante servicii / prestaţii avute în lucru:

Din datele anterior expuse, rezultă următoarele principale modificări:

 • o creștere cu 250 % a numărului de persoane deservite, ca urmare a contextului generat de pandemia COVID-19

 • o creștere cu 189 % a numărului de persoane cu grad de handicap și / sau dizabilități deservite, datorată repercursiunilor contextului socio-economic asupra calității vieții;

 • o creștere a beneficiilor sociale și o diversificare oferite prin intermediul specialiștilor DAS, ca urmare a particularităților legislative generate de pandemie;

Încheierea unui număr de 4 noi parteneriate cu diverse instituții a dus la diversificarea paletei de servicii oferite precum și la adaptarea acestora la specificul cazului în scopul asanării situațiilor de risc specifice.

5. PRIORITĂŢI IDENTIFICATE PENTRU 2021

În funcţie de particularităţile reliefate prin evoluţia cazurilor, raportat la specific şi număr, priorităţile serviciului nostru, pentru anul 2021 sunt:

NR.

CRT

OBIECTIV

DIRECŢII STRATEGICE

MĂSURI CONCRETE

1

DEZVOLTARE

COMUNITARĂ

1.1. COMBATEREA SĂRĂCIEI

1.1.1 IDENTIFICAREA PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE, PRECUM ŞI A CAUZELOR ACESTEI SITUAŢII

1.1.2 ASISTAREA ŞI CONSILIEREA PERSOANELOR DIN CATEGORII VULNERABILE, CARE NU POT MUINCI

1.1.3 REDUCEREA PÂNĂ LA DISPARIŢIE A FENOMENULUI CERŞETORIEI

1.2 PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE

1.2.1 REDUCEREA EXCLUZIUNII SOCIALE DATORITĂ LIPSEI DE EDUCAŢIE-REDUCEREA ANALFABETISMULUI

1.2.2 CONŞTIENTIZAREA A POPULAŢIEI CU PRIVIRE LA PROBLEMA EXCLUZIUNII SOCIALE

1.2.3 CREŞTEREA ACCESULUI LA SERVICII SOCIALE A GRUPURILOR VULNERABILE

1.3. CREEAREA DE PARTENERIATE, PROMOVAREA ASOCIATIVITĂŢII

1.3.1 PROMOVAREA PARTENERIATELOR CU INSTITUŢIILE SPECIALIZATE DIN DOMENIUL SOCIAL

1.3.2 SPRIJINIREA CENTRELOR SPECIALIZATE ÎN ACORDAREA DE SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE

2

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI POPULAŢIEI LA SERVICII PUBLICE

2. CREŞTEREA ACCESULUI POPULAŢIEI LA SERVICII PUBLICE

2.1.1 PROMOVAREA SERVICIILOR ŞI PRESTAŢIILOR SOCIALE OFERITE ÎN CADRUL SERVICIULUI NOSTRU

2.1.2 DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE CU REPREZENTANŢII ETNIEI RROME CARE SĂ VIZEZE TRANSMITEREA MODULUI DE ACCESARE A SERVICIILOR / PRESTAŢIILOR SOCIALE

3

REDUCEREA VULNERABILITĂŢII PERSOANELOR MARGINALIZATE SOCIAL

3.1 CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII PERSOANELOR CU VENITURI REDUSE

3.1.1 IDENTIFICAREA CAUZELOR CARE AU GENERAT STAREA DE VULNERABILITATE ŞI DEPENDENŢĂ

3.1. 2.CONSILIERE VIZÂND MATURIZAREA SOCIALĂ ŞI DECELAREA DE OPORTUNITĂŢI PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE AUTONOMIE

3.2. CREŞTEREA GRADULUI DE INFORMARE ŞI ACCESARE A DREPTURILOR SPECIFICE PERSOANELOR VÂRSTNICE

3.2.1 INFORMAREA POPULAŢIEI PRIN INTERMEDIUL MEDICILOR DE FAMILIE CU PRIVIRE LA SERVICIILE OFERITE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE.

3.3.2. IDENTIFICAREA INSTITUŢIILOR CARE OFERĂ SPRIJIN ŞI ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

3.2.3. INFORMAREA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ ŞI A PUBLICULUI ASUPRA LEGISLAŢIEI DIN DOMENIU ÎN VIGOARE.

3.2.4. FACILITAREA ACCESĂRII PRESTAŢIILOR ŞI SERVICIILOR SOCIALE AFERENTE.

3.2.5. ACORDAREA DE SPRIJIN INDIVIDUALIZAT ÎN VEDEREA ACCESĂRII DREPTURILOR LEGAL INSTITUITE.

4

PROMOVAREA ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE COPIILOR

4.1.PROMOVAREA UNUI SISTEM COERENT, COORDONAT ŞI INTEGRAT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU COPIII CARE PROVIN DIN FAMILII CU PROBLEME SOCIALE

4.1.1. CREAREA UNEI BAZE DE DATE CU COPIII CARE PROVIN DIN FAMILII CU PROBLEME SOCIALE.

4.1.2.REALIZAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA DOCUMENTAŢIILOR CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE.

4.1.3.ÎNSUŞIREA ŞI APLICAREA CADRULUI LEGISLATIV ACTUAL ÎN VEDEREA ABORDĂRII INTEGRATE A STĂRII SOCIALE A COPIILOR ASISTAŢI.

4.1.4.ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE LUCRU SPECIFICE DOMENIULUI.

.2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI

4.2.1. PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI IMPLICAT ÎN SERVICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALA

4.2.2.INSTRUIREA PERSONALULUI DIN SISTEMUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PRIVITOR LA DEPISTAREA ŞI CORECTAREA CAUZELOR CARE AU GENERAT STAREA DE VULNERABILITATE A MINORILOR.

4.2.3. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM COERENT DE PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE

4.2.4. DESFĂŞURAREA UNOR ÎNTÂLNIRI CU ACTORII SOCIALI IMPLICAŢI, AVÂND CA TEMĂ MANAGEMENTUL DE CAZ.

4.2.5. RESPONSABILIZAREA AUTORITĂŢILOR LOCALE, PRVIND IMPLICAREA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE CONFORM LEGII 272/2004

4.3. REDUCEREA SITUAŢIILOR DE VULNERABILITATE SOCIALĂ A MINORILOR

4.3.1. CONSILIEREA FAMILIEI PRIVIND ROLUL PRIMORDIAL ÎN CREŞTEREA, ÎNGRIJIREA ŞI EDUCAREA COPILULUI.

4.3.2. RESPONSABILIZAREA FAMILIEI ÎN SPIRITUL NOULUI PACHET LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI A PROTECŢIEI COPILULUI

4.3.3. ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII PARENTALE DE ASUMARE A RESPONSABILITĂŢILOR REFERITOARE LA CREŞTEREA, EDUCAREA ŞI ÎNGRIJIREA COPILULUI.

4.3.4. PREVENIREA COMPORTAMENTELOR CU RISC DE EXCLUDERE SOCIALĂ A MINORILOR.

4.3.5.CREŞTEREA NIVELULUI DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PROBLEMATICA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI, A COPIILOR CU TULBURĂRI DE COMPORTMAENT SAU A COPIILOR CU COPII PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE

4.3.6. REDUCEREA NUMĂRULUI DE CAZURI DE ABUZ ŞI NEGLIJENŢĂ PARENTALĂ.

4.3.7. PREVENIREA FENOMENULUI DE ABANDON ŞCOLAR.

4.3.8 CREŞTEREA NUMĂRULUI DE COPII REINTEGRAŢI FAMILIAL

5

PROMOVAREA ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALAE PERSOANELOR CU HANDICAP

5.1. REDUCEREA SITUAŢIILOR DE VULNERABILITATE SOCIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP

5.1.1.CONSILIEREA POPULAŢIEI PRIVIND RESPONSABILITATEA FAMILIEI PRIVITOR LA PERSOANELE CU HANDICAP.

5.1.2. POPULARIZAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE ACTUALE.

5.1.3. PROMOVAREA ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP.

5.1.4. CONSILIEREA POPULAŢIEI ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII SOCIO-PROFESIONALE A PERSOANELOR CU HANDICAP

5.1.5. COMBATEREA RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI PROMOVAREA ÎNGRIJIRII PERSOANELOR CU HANDICAP ÎN FAMILIA PROPRIE.

5.2. CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII PERSOANELOR CU HANDICAP

5.2.1. ACORDAREA DE SPRIJIN ŞI CONSILIERE ÎN VEDEREA ACCESĂRII SERVICIILOR ŞI PRESTAŢIILOR SOCIALE AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP.

5.2.2. CALIFICAREA ASISTENŢILOR PERSONALI ANGAJAŢI

5.2.3 PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII PERSOANELOR CU HANDICAP.

5.2.4. ATENUAREA FENOMENULUI DE DISCRIMINARE ŞI EXCLUDERE SOCIALĂ

6

ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT

6.1.ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI NECESARE ACREDITĂRII SERVICIULUI

6.1.1.OBŢINEREA LICENŢELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE

6.1.2. ELABORAREA REGULAMENTELOR ŞI CODURILOR SPECIFICE DOMENIULUI

6.1.3..INSTRUIREA PERSONALUILUI ASUPRA DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR PROFESIONALE

6.2.FORMAREA INIŢIALĂ ŞI CONTINUA A PERSONALULUI

6.2.1. PARTICIPAREA LA CURSURI, SEMINARII, SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CUNOŞTINŢELOR, ABILITĂŢILOR ŞI DEPRINDERILOR PROFESIONALE

6.2.2. ÎNSCRIEREA PERSONALULUI ÎN COLEGIUL ASISTENŢILOR SOCIALI

Primarul conduce şi controlează serviciul public de interes local – Direcția de Asistenţă Socială Curtici şi poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii conform legii, viceprimarului.

Raportul de activitate al Serviciului Resurse Umane, Management de Proiect și Relații Publice – Șef Serviciu – Darius Megieșan

1.STRUCTURA :

Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice funcţionează în subordinea secretarului UAT – oraș Curtici

2.COMPONENŢA SERVICIULUI:

Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice are în componenţă 7 posturi de execuţie şi este condus dl Megieşan Darius – Mircea – şef serviciu.

3.OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL SERVICIULUI RESURSE UMANE, MANAGEMENT DE PROIECT ŞI RELAŢII PUBLICE:

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului constă în gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice.

4.SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020:

4.1. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

În cursul anului 2019, la nivelul Serviciului Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice au fost puse în aplicare următoarele acte legislative:

– ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: PARTEA I, PARTEA a III – a și PARTEA a VI – a;

– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;

H.G. nr.611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea – cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public, actualizată cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În anul 2020 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

au fost întocmite, distribuite şi centralizate documentele necesare depunerii declaraţiilor de impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul 2020.

elaborarea planului de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici;

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, respectiv programarea concediilor de odihnă aferente anului 2020, pentru toţi angajaţii instituţiei;

modificarea planului de perfecţionare profesională;

actualizarea permanentă a sistemului informatic privind gestiunea resurselor umane care presupune introducerea şi/sau completarea dosarelor profesionale atât pentru funcţionarii publici cît şi personalului contractual din cadrul Primăriei oraşului Curtici şi pentru serviciile publice fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local,

actualizarea permanentă a sistemului de pontaj electronic.

În luna februarie 2020 a fost elobată HCL nr. din data de 04.02.2020 privind aprobarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „ administratie” din aparatul de specialitate al primarului oraşului Curtici şi al instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Curticii, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(3) și art.38 alin.(3) lit.a), respective lit.e) din Legea nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

S-a procedat astfel la stabilirea salariilor conform legii, fiind emise dispoziții individuale.

În conformitate cu prevederile art.II din LEGE nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a fost posibilă declanșarea organizării a 2(două) concursuri de ocupare a funcţiilor vacante, urmare a pensionării unui număr de 6(șase) persoane în cursul anului 2020, precum și urmare a unui număr de 2(două) persoane care sunt în concediu pentru creșterea copilului. La toate aceste concursuri Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice a asigurat:

– informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere;

– organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs;

– supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu;

– întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;

– demersurile de încadrare şi integrarea în aparatul de specialitate al primarului pentru noii angajaţi.

Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă atât a funcţionarilor publici cât şi a personalului contractual din cadrul instituţiei noastre.

La nivelul Serviciului Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice au fost întocmite şi susţinute documentaţiile de specialitate în vederea promovării unui număr de 2 Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Curtici şi al instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Curtici, precum și 1 proiect de Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența al orașului Curtici la un serviciu de tip V2.

Au fost iniţiate un număr de 77 dispoziţii, având ca obiect:

numirea în funcţii publice;

încetare raporturilor de serviciu/ muncă;

modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;

suspendarea raporturilor de serviciu / muncă;

exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante;

încetarea suspendării si reluare activităţii;

constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

promovarea în clasă, grad profesional sau, după caz, treaptă profesională;

4.2 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DE PROIECT

Au existat 4 (patru) proiecte aflate în implementare pentru care UAT oraș Curtici are calitatea de beneficiar, respectiv:

 • proiectul ComSport – împreună pentru crearea unor grupuri sociale active, eMS cod ROHU-315, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria pentru perioada 2014-2020, Axa prioritară – Ip 11/b2 Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni, cu valoare totală de 40.000 eur;

 • proiectul Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-Hungarian border area”/”Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno-maghiară”, eMS cod ROHU-444, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria pentru perioada 2014-2020, cu valoare totală de 4.161.304.00 eur;

 • proiectul ”Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Curtici prin investiții în înființarea unei creșe și a unui centru social pentru persoane vârstnice, precum și prin modernizarea unei străzi urbane”, cod SMIS 124120, cu o valoare totală de 10.020.126,47 lei ,

 • proiectul “ WIFI4EU Promovarea Conectivității la Internet în comunitățile locale, cu valoare totală de 15.000 eur;

4.3. COMPARTIMENTUL SALARIZARE

Au fost întocmite şi centralizate:

declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj şi asigurări sociale;

statele de plată lunare, situaţii recapitulative;

situaţii statistice:

 • S1 – lunar – privind ancheta asupra câştigurilor salariale,

 • S3- privind costul forţei de muncă în anul 2020,

 • LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, care se transmit către Institutul Naţional de Statistică

Au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la numărul de salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi grade pentru funcţionarii publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale pentru personalul contractual.

Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice a asigurat şi legătura permanentă cu unitatea bancară cu care instituţia noastră are încheiată convenţie de plată a salariilor pe card.

Actualizarea permanentă a datelor a funcţionarilor şi funcţiei publice, evidenţa şi transmiterea acestora Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Au fost înregistrate/ completate/ eliberate:

 • foi colective de prezenţă;

 • rapoarte de activitate;

 • cereri ale salariaţilor: de concediu de odihnă, concediu fără plată, adeverinţe privind vechimea în muncă;

 • concedii medicale.

 • exercitări recuperări, rechemări, de adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi

 • funcţii de conducere cu caracter temporar,

 • suspendări din funcţia publică,

 • modificări ale raporturilor de serviciu,

 • concedii fără salariu;

S-au întocmit formele de angajare prevăzute de lege;

S-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege, în urma încetării raporturilor de muncă/serviciu;

La nivelul Serviciului Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice, a fost coordonată şi monitorizată activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, prin cursurile de formare şi perfecţionare profesională.

În cursul anului 2020 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare.

La sfârşitul anului 2020 au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2019.

4.4 COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

În luna mai 2020, având în vedere legislaţia în materia controlului averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici aduse prin Legea nr.176/02.09.2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea

şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, s-a procedat la actualizarea, publicarea pe site-ul instituţiei şi transmiterea în copii xerox legalizate Agenţiei Naţionale de Integritate a declaraţiilor de avere şi de interese ale funcionarilor publici.

Alte activități desfășurate:

 • Nr. de documente înregistrate în registrul general intrare – iesire – 28468 pozitii

 • Nr. documente repartizate spre rezolvare către compartimente -11700

 • Nr. petitii – 110

 • Nr. cereri inregistrate in conformitate cu legea 544/2001 – 9, din care 1 externalizată, 8 rezolvate in termen de 10 zile conform legii

 • Nr. de declaratii de avere si interese înregistrate, postate pe site-ul primăriei si transmise către ANI Bucuresti – 105

 • Corespondență simplă cu cetățenii si diverse instituții – 12300

 • Corespondență cu confirmare de primire cu cetățenii si diverse institutii -15480

 • Nr. audiențe înregistrate – 82

 • Nr. dispozitii înregistrate în registrul de dispozitii si repartizate pe compartimente – 646

 • Nr. hotarari înregistrate in registrul de hotărâri si repartizate pe compartimente sau alte institutii -259

 • În conformitate cu Legea 52/3003 au fost transmise persoanelor fizice care au depus cerere pentru diferite informatii – 5

 • Nr. de proiecte transmise in conformitate cu legea 53/2003 institutiilor – 3

 • Nr. sedințelor afisate pe site-ul primăriei – 36.

Raportul de activitate al compartimentului de Audit public intern

Auditor – Telecan Dorina / Megieșan Ancuța

Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de audit public intern la nivelul PRIMĂRIE ORAȘULUI CURTICI cu sediul în Curtici, Str. Primăriei Nr.47, Județul Arad

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată atât la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Curtici cât și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entităților subordonate sau aflate sub autoritatea acesteia.

Compartimentul de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Curtici, este subordonat direct Primarului, conform organigramei aprobate prin HCL nr.134 din 28.05.2020.

Prin atribuțiile pe care le are, structura de audit intern exercită o activitate distinctă și independentă de activitățile desfășurate în cadrul primăriei și nu este implicată în niciuna din activitățile pe care le auditează sau în implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern al entității și elaborarea procedurilor specifice de control intern, cu excepția celor de audit intern.

Auditul nu este un scop în sine, ci o parte indispensabilă a unui sistem de reglementare ce are menirea de a descoperi abaterile de la standardele acceptate și încălcări ale principiilor legalității, eficienței, economicității și eficacității gestiunii financiare, suficient de devreme pentru a face posibilă luarea unor măsuri corective în cazuri individuale, pentru a-i face pe cei responsabili să își asume răspunderea, pentru a obține despăgubiri sau pentru a lua măsuri de prevenire astfel încât astfel de abateri să nu se mai întâmple.

Este foarte important ca activitatea de audit public intern organizată și desfășurată la nivelul entităților publice să fie eficace, având în vedere că aceasta poate și trebuie să anticipeze și să prevină erorile și omisiunile, frauda și neregulile încă dintr-o fază incipientă, mai rapid decât o poate face auditul public extern și, în același timp, fiabilitatea și eficacitatea auditului intern pot genera o utilizare optimă și performantă a resurselor auditului public extern (Curtea de Conturi).

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entități publice. Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul entităților publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial, iar auditarea trebuie realizată cel puțin o dată la 3 ani, asupra următoarelor activități, fără a se limita la acestea:

– activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de Primărie Orașului Curtici, de la constituirea angajamentelor și până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali;

– alocarea creditelor bugetare și plățile asumate prin angajamente bugetare și legale;

– administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri;

– constituirea veniturilor publice, stabilirea titlurilor de creanță, acordarea facilităților;

-sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

– sistemul de luare a deciziilor;

-sistemele de conducere și control;

-sistemele informatice, precum și riscurile asociate acestor sisteme ș.a.

Activitatea Compartimentului Audit Public Intern în anul 2020 s-a desfășurat în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Cartei auditului intern și a normelor proprii de audit intern – actualizate în conformitate cu Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086 din 11 decembrie 2013 .

Normele proprii privind desfășurarea activității de audit intern la nivelul PRIMĂRIE ORAȘULUI CURTICI sunt aprobate de ordonatorul principal de credite – Primar și avizate de Serviciul Audit Intern din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara .

Totodată Compartimentul de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Curtici își exercită atribuțiile privind efectuarea misiunilor de audit cu respectarea normelor de conduită etică, prevăzute de Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobată prin Legea nr.7/2004.

La data de 31 decembrie 2020, structura de audit public intern funcționează cu un număr de 2 posturi cu normă întreagă – funcții publice de execuție, ocupate ambele, fiind respectate astfel prevederile art. 2 (f) din cadrul Legii nr. 672/2002, republicată.

Astfel la nivelul Primăriei Orașului Curtici este asigurată funcția de supervizare prin ocuparea postului vacant, astfel încât să poată fi asigurată funcționalitatea activității de audit intern conform Legii nr.672/2002, coroborat cu Hotărârea nr.1086/2013, privind exercitarea activității de audit public intern. Răspunderea pentru organizarea structurii de audit public intern revine conducătorului instituție publice, în conformitate cu prevederile art.11(a) din Legea nr.672/2002, republicată.

Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern să aibă acces la resurse umane care să posede abilitățile necesare în acest scop.

Pentru anul 2020, Compartimentul Audit Intern a elaborat Planul de audit anual cât și cel strategic pe o perioadă de trei ani .Planul anual a fost însoțit de referatul de justificare și a fost respectată data de întocmire a acestuia prevăzută în cadrul procedural.

La nivelul Primăriei Orașului Curtici există un număr de 5 entități subordonate. Auditul intern este asigurat de către Primăria Orașului Curtici pentru următoarele entități subordonate:

 • Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă,, Curtici

 • Școala Gimnazială Nr.2 Curtici

 • Grădinița PP ,,Grădinița Veseliei,, Curtici

 • Clubul Sportiv Frontiera

 • Regio Integral SRL

Misiuni de audit public intern realizate în anul 2020

Numărul misiunilor de audit intern planificate

În anul 2020, conform Planului anual nr.887/15.02.2020, au fost planificate 6 misiuni de asigurare, cu tema:

 • Asigurarea respectării prevederilor și ale reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Întocmirea, revizuirea, actualizarea, aprobarea și gestionarea fișelor de post din cadrul Primăriei Orașului Curtici
 • Modul de fundamentare și justificare a sumelor solicitate de la bugetul local al Primăriei Orașului Curtici
 • Eficientizarea activității privind organizarea și conducerea proiectelor și valorificarea eficientă a resurselor alocate
 • Evaluarea activității financiar contabilă Liceul Ion Creangă Curtici
 • Evaluarea activității privind urbanismul

In vederea elaborării Planului de audit intern s-a impus realizarea unor analize de risc, documentarea asupra obiectivelor entității, sfera auditului intern, obiectivele auditului intern, criteriile de analiză a riscurilor, metodologia utilizată și resursele de audit intern.

Scopul evaluării riscurilor, în faza de planificare a auditului, este de a identifica compartimentele importante ale activității care ar trebui să fie examinate ca posibile obiective ale misiunii.

Conform prevederilor art.13 din Legea nr.67/2002 privind auditul public intern, se are în vedere faptul că: Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.

La nivelul Primăriei Orașului Curtici în anul 2020 au fost realizate un număr de 6 misiuni de asigurare.

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2020 nu au fost constatate iregularități majore.

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare din anii anteriori și pentru care structura de audit intern are obligația urmăririi modului de implementare.

În acest context, în cursul anului 2020 au fost urmărite un număr de 22 recomandări, cu următoarele rezultate:

 • 22 recomandări implementate, din care:

  • 13 recomandări implementate în termenul stabilit;

  • 9 recomandări implementate după termenul stabilit;

 • 9 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care:

  • 3 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;

  • 6 recomandări cu termenul de implementare depășit;

Principalele constatări și recomandări realizate în cadrul misiunilor de asigurare derulate în anul 2020:

 1. Misiunea privind asigurarea respectării prevederilor și reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor.

Recomandare:

Revizuirea și actualizarea Statului de funcții cu privire la serviciul voluntar pentru situații de urgență

Întocmirea/Actualizarea periodică a fișelor de post pentru personalul din cadrul structurii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Recomandare:

Asigurarea unei pregătiri profesionale corespunzătoare personalului cu atribuții în domeniu, în acest sens este oportun actualizarea Planului de intervenție și avizarea de către I.J.S.U. pe baza modelului plan cadru de intervenție conform Anexei nr.3 din Ordinul 163/2007.

Menționăm că la nivelul Serviciului SVSU nu există Plan de evacuare, nu este avizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și nu este înregistrat la registratura instituției.

Recomandare:

Întocmirea de urgență a Planului de evacuare, avizarea acestuia de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și înregistrarea la Registratura instituției.

Neimplementarea/implementarea parțială a standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii conform Ordinului 600/2018

Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate specifice activităţii de arhivare a documentelor, care să cuprindă modul de constituire, de accesare, stocare şi utilizare a dosarelor arhivate;

Desemnarea unui salariat din cadrul Serviciului SVSU care va avea atribuţii şi competenţe în evidenţa, constituirea şi predarea dosarelor la arhiva instituţiei

Recomandare:

Actualizarea planului de evacuare inclusiv anexele acestuia, datorită modificărilor apărute în ceea ce privește persoanele din Comitetul de conducere și coordonare a evacuării, a persoanelor cu handicap…etc

Să fie completată Lista de actualizare a planului conform modelul din Ord.163/2007

elaborate proceduri specifice privind evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă conform Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului intern managerial.

Recomandare:

Neântocmirea/Aeactualizarea procedurilor operaționale conform (Ordinul 600/2018)

Elaborarea procedurilor scrise și formalizate pentru fiecare activitate desfățurată în cadrul serviciului conf. O.U.G. nr.600/2018 precum și ceea ce privește alinierea cu cadrul legal în vigoare și anume:

1)POSVSU-01 Modul de intervenție în situații de urgență.

2)PO SVSU-02 Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății

3)PO SVSU-03 Comitetul de Securitate și sănătate în muncă din cadrul Primăriei Orașului Curtici

4)PO SVSU-04 Evaluarea riscurilor pentru Securitate și sănătate în muncă

5)PO SVSU-05 Prevenirea și stingerea incendiilor

6)PO SVSU-06 Încadrarea voluntarilor și acțiunea acestora în caz de urgență.

Recomandare:

Întocmirea raportului privind analiza a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor.

 1. Modul de fundamentare și justificare a sumelor solicitate de la bugetul local al Orașului Curtici

Recomandare:

Administraţia publică locală trebuie să aibă iniţiativa de a informa cetăţeanul, cu privire la modul în care este structurat bugetul local, direcţionarea banilor de la bugetul local către anumite destinaţii, prioritate problemelor care îi privesc sau, dimpotrivă, altor probleme pe care ei le consideră mai puţin stringente.(Anunț în ziarul local)

Recomandare:

Actualizarea procedurii documentate de lucru privind monografia contabilă la Primăria orașului Curtici, astfel încât aceasta să răspundă în totalitate cerințele minimale de control intern prevăzute de Standardul nr. 9 – Proceduri

Recomandare:

Implementarea la nivelul Direcției Economice a procedurii operațională documentată de lucru privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli să nu respecte cerințele minimale prevăzute de Standardul nr. 9 – din Ordinul nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern Managerial

Recomandare:

 • Implement area procedurii operațională documentată de lucru privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli să nu respecte cerințele minimale prevăzute de Standardul nr. 9 – din Ordinul nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern Managerial

Recomandare:

 • Implementarea procedurii operațională de lucru privind deschiderea și retragerea creditelor bugetare și respectarea cerințelor minimale prevăzute de standard pentru a putea fi un instrument eficace de control intern

 1. Întocmirea, revizuirea, actualizarea, aprobarea și gestionarea fișelor de post din cadrul Primăriei Orașului Curtici

Recomandare:

Emitetrea unei Dispoziții de către ordonator principal de credite prin care să fie desemnată persoana care să elaboreze, actualizeze și să semneze fișa postului pentru funcționarii publici prevăzuți la art.62 3 alin.(1), lit.d) și e) și după caz la lit.f) din Legea 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Recomandare:

Actualizarea procedurii operaționale prin;

-difuzarea periodică de către SRU, a unei adrese de revizuire a fișelor de post către serv/birourile/compartiment;

 • termene clare de răspuns din partea serv/birouri/compartimente din cadrul UAT;

 • termene pentru motivarea netransmiterii către SRU a fișelor revizuite;

 • atașarea la dosaul personal a ultimei versiuni a fișei postului cu toate semnăturile necesare (emitent, aprobat și luat la cunoștință)

Recomandare:

Actualizarea fișelor de post conform Anexa 1 din H.G. 611/2008 respectiv Anexa 2 pentru personalul contractual din Ordinul nr.33/2010.

Actualizarea fișelor de post pentru Serviciul Impozite și Taxe conform modificării aduse de Hotărârea nr.219/17.11.2017, CAP. IV, pct. 26. ”SERVICIUL VENITURI ȘI CHELTUIELI își schimbă denumirea în SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE”

Recomandare:

Actualizarea procedurilor operaționale conform Ordin 600/2018

Înregistrarea fișelor de post în Registrul special creat și actualizarea ori de câte ori este nevoie

 1. Eficientizarea activității privind organizarea și conducerea proiectelor și valorificarea eficientă a resurselor alocate

Recomandare:

Să fie luate măsuri astfel încât Compartimentul Management de Proiect din cadrul SERVICIULUI RESURSE UMANE, MANAGEMENT DE PROIECT ŞI RELAŢII PUBLICE să devină funcțional în vederea îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului cu nr.Id post 474211, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Recomndare:

Actualizarea procedurilor operaționale conform Ordinului 600/2018

Eleborarea unei proceduri operaționale cu titlul “Gestionarea proiectelor cu finanțare europeană”.

Recomndare:

Să fie elaborată o procedură operațională privind “Elaborarea rapoartelor/cererilor de rambursare” pentru reglementarea activității de întocmire a rapoartelor de activitate și a cererilor de rambursare în vederea recuperării sumelor eligibile decontate în cursul implementării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 1. Evaluarea activității privind urbanismul

Recomandare:

Revizuirea Planului Urbanistic General și respectarea cadrului legal

Manifestarea supervizării în mod periodic astfel încât să se nu se mai înregistreze probleme de natura celei prezentate, iar, PUG al oraș Curtici să fie aprobat și în termen de valabilitate fără a avea corecturi sau înscrisuri nevalidate sau neautorizate, sistemele de informare şi pilotaj să fie exhaustive.

Recomandare:

Creşterea nivelului pregătirii profesionale în domeniul securităţii actelor, astfel încât la dosar să fie anexat documentul de plată în copie şi nu în original.

Respectarea cadrului legal cu privire la emiterea certificatului de urbanism în termen de 15 zile lucrătoare conform Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873/30.10.2019, devenind Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și urmează să intre în vigoare la data de 02.11.2019.

Recomandare:

Desemnarea persoanei responsabile cu gestiunea riscurilor care să:

Stabilească măsuri pentru diminuarea riscurilor asociate activităţii

Să inventarieze activitățile procedurabile

Recomandare:

Desemnarea unei personae responsabile cu elaborarea și actualizarea procedurilor scrise și formalizate specifice, conform Ordinului nr.600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Elaborarea unei procedure operaționale pentru descrierea constituirii băncii de date a reţelelor tehnico-edilitare cu planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul localităţi, sistemele de informare şi pilotaj să fie exhaustive.

Revizuirea și actualizarea procedurilor scrise privind activitatea compartimentului de urbanism conform Ordinului 600/2018

Nu există documente de actualizare recentă a obiectivelor specifice, din care rezultă respectarea cerințelor SMART, respective stabilirea obiectivelor în conformitate cu actele normative în vigoare.

Lista obiectivelor, activităților și acțiunilor desfășurate în entitate nu relevă coerența activităților atașate obiectivelor și gradul în care acestea asigură atingerea obiectivelor.

Recomandare:

Manifestarea supervizării prin întocmirea unui raport de analiză a persoanei responsabile din cadrul compartimentului pe baza căruia autoritatea executive să dispună, după caz, menținerea, respective desființarea construcțiilor realizate fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor legale.

Recomandare:

Urmare verificărilor efectuate, auditorii recomandă:

Actualizarea procedurilor operaționale conform Ordinului 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Respectarea prevederilor legale in vigoare și anume pregătirea dosarelor în vederea arhivării (numerotarea filelor din dosar si aplicarea semnăturii pentru confirmarea exactităţii numărului de file).

Revizuirea dosarelor constituite la nivelul Compartimentului din anii 2019-2020 cu privire la nomenclatorul dosarului.

Concluzii privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul Primăriei Orașului Curtici

Organizarea și funcționarea auditului public intern în cadrul Primăriei Orașului Curtici prezintă încă puncte slabe și disfuncționalități legate de înființarea și organizarea structurilor de audit public intern, de asigurarea resurselor necesare (umane, financiare, de timp ș.a.), de funcționarea propriu-zisă în condiții de eficacitate, de identificarea riscurilor și stabilirea misiunilor de audit intern, de implementarea recomandărilor ș.a.

Această stare de fapt a fost cauzată și de faptul că la nivelul conducerii, nu s-a înțeles pe deplin rolul și necesitatea auditului public intern și nu a fost conștientizat că acesta este o pârghie a managementului, de asigurare și de consiliere, prin care pot fi identificate și evaluate riscurile semnificative și care sprijină conducerea la realizarea obiectivelor, evaluarea și îmbunătățirea proceselor de management al riscului, de control și de guvernanță, precum și pentru atingerea nivelurilor de calitate în îndeplinirea responsabilităților individuale.

Funcția de audit public intern ar trebui valorificată mai complet și mai intens de către conducerea entităților publice, ca fiind o funcție ce aduce plus-valoare prin recomandările efectuate, astfel încât managerii ar trebui să fie interesați de buna funcționare a acestei activități și de maximizarea rezultatelor ei.

Impactul implementării recomandărilor formulate de către auditor in urma concluziilor si constatărilor desprinse din misiunile întreprinse va fi mai rapid si mai eficient daca ordonatorul principal de credite împreună cu persoanele responsabile din cadrul structurilor auditate vor stabili ca acestea sa fie printre prioritățile activității desfășurate.

Conștientizarea permanentă a ordonatorilor principali de credite de la toate structurile organizatorice ale Primăriei pentru înțelegerea corectă a activității de audit intern, atât în ceea ce privește regulile după care aceasta se desfășoară, dar și modul în care se fructifică cel mai bine această nouă funcție. În vederea creșterii calității și eficienței rezultatelor misiunilor de audit propunem continuarea de către UCAAPI a organizării de seminarii, întâlniri de lucru în care să fie abordate diferite teme ale misiunilor după domeniul audiabil ( proces bugetar, activitatea financiar-contabilă, achiziții publice, resurse umane, sistem IT, activitatea juridică, funcții specifice ) cât și eventualele schimbări legislative.

Raportul de activitate al compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului

-Arhitect șef – Negruț Ovidiu

Activitatea Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului are ca scop principal urmărirea dezvoltării urbane și amenajarea spațiilor publice ale orașului.

Executarea lucrărilor este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare.

Serviciul asigură redactarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi autorizaţiilor pentru desfiinţarea construcţiilor pe baza documentaţiilor tehnice prevăzute de lege, si a Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor.

 1. Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, avizate și aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzand avizele și acordurile necesare în vederea autorizării.

Având în vedere solicitarile depuse s-au emis un numar de: 119 Certificate de urbanism

Dintre acestea un numar de trei certificate sunt emise în scopul întocmirii documentațiilor dfe urbanism faza PUZ.

 1. Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Autorizația de construire este răspunsul la aspectele juridice, economice și mai ales tehnice (urbanistice) menționate în Certificatul de urbanism, actul prin care administrația publică schitează condițiile de folosire ale terenului.

În urma depunerii documentațiilor tehnice și avizelor impuse prin Certificatul de urbanism, s-au emis un numar de: 80 Autorizații de construire/desființare.

 1. De asemenea, în cadrul Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului al primariei Curtici, s-au mai desfasurat si urmatoarele activitatii:

– Redactarea documentatiei,pentru atribuirea prin Ordin de prefect a suprafetelor de teren solicitate;

– Redactarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor,in conformitate cu Legea 50/1991,privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

– Raspunsuri si explicatii la solicitarile cetanenilor orasului Curtici,privind obtinerea si eliberarea certificatelor de urbanism,a autorizatilor de constuire/desfintare;

– Verificarea si eliberarea Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor,persoanelor fizice sau juridice de pe raza localitatii;

– Raspunsuri la adrese,reclamatii,solicitari venite prin registratura primariei orasului Curtici de la cetateni.

Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Coordonator – Mihaela Cioban

În cursul anului 2020, activitatea de evidenţă a persoanelor desfăşurată la S.P.C.L.E.P.Curtici a acoperit ca volum de muncă principalii indicatori după cum urmează:

S-au preluat si verificat cererilor cetăţenilor care solicită schimbarea actelor de identitate, urmărind să fie anexate toate documentele prevăzute de actele normative în vigoare, confruntarea copiilor cu originalul şi certificarea pentru conformitate, semnarea cererii de către solicitant şi după caz, de reprezentantul legal şi/sau de găzduitor etc. Preluarea de imagini pentru cetăţenii care solicită eliberarea actelor de identitate și/sau, după caz, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

S-au pus în legalitate un număr de persoane 2239 , dintre care 1157 cu buletine de identitate expirate, 133 pierdute, 8 deteriorate , 521 la schimbare de domiciliu , 2 furt , schimbarea domiciliului din străinatate in România 8 persoane, la împlinirea varstei de 14 ani – 177 persoane şi 4 persoane majore, preschimbare BI 12 persoane și schimbare nume 125 persoane, 185 persoane în urma stabilirii reședinței, 35 procură specială și 38 alte cazuri.

S-au întocmit un număr de 130 cărţi de identitate provizorii ca urmare a pierderii actelor de identitate, a lipsei actelor de stare civilă, a lipsei actelor doveditoare a spaţiului de locuit si pentru cetateni romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania.

În ceea ce priveşte activitatea pe linie informatică , pe lângă cele 2239 de cereri de cărţi de identitate şi 185 cereri pentru stabilirea reşedinţei primite la ghişeu, pentru care s-au făcut actualizările pe RNEP, s-au actualizat 501 comunicări de naştere şi comunicări de modificare , s-au operat 185 menţiuni de deces, s-au efectuat 143 menţiuni privind căsătoria sau divorţul .

S-au genarat și trimis 850 de invitații ,efectuarea activităților prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237-95835/2010 și de Dispoziția D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3409220-23/2014 în ceea ce privește persoanele care în trimestrul anterior/anii anteriori au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate și nu au solicitat punerea în legalitate (editarea invitaţiilor, efectuarea verificărilor și a menţiunilor în R.N.E.P.) și s-au trimis către posturile de poliție a orș. Curtici, com. Macea, Com. Dorobanți și com. Iratoșu, dintre care 65 invitații s-au transmis către Poliția Locală Curtici, în urma cărora s-au primit procesele verbale de verificare în teren.

S-au efectuat activități cu camera mobilă din dotare la Posturile de poliție a com. Macea și com. Iratoșu , cât și la unitățile sanitare din com. Dorobanți.

Furnizarea date

Furnizarea datelor din R.N.E.P., în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 în condiţiile legii, la solicitarea persoanelor fizice și juridice .

Vericări Registrul agricol în vederea prevederea art.3, alin.5, ordinul nr.25 din 2020 privind modul de coplectare a registrului agricol , în vederea înscrierii informațiilor proprietarilor orș. Curtici, pentru complectarea registrului agricol – 2300 persoane

Prelucrarea unui număr de 92 radiograme și însușirea temeinică a radiogramelor, instrucțiunilor, metodologiilor D.E.P.A.B.D. Monitorizarea lucrărilor transmise prin FTP, listarea, înregistrarea, prezentarea şefului serviciului pentru înscrierea rezoluţiei şi repartizarea pe funcţionari a lucrărilor.

Întocmirea situațiilor lunare/trimestriale/anuale pe linie de evidență a persoanelor și transmiterea acestora la D.J.E.P. Arad.

Arhivarea documenelor SPCLEP pe anul 2019.

Participarea la convocările trimestriale pe linie de evidență a persoanelor organizate de D.J.E.P. Arad.

Preluarea cărților de identitate produse de la B.J.A.B.D.E.P. pe baza fișelor de însoțire a loturilor.

Înmânarea actelor de identitate solicitanților și completarea registrului cereri cu data înmânării.

Întocmirea proceselor-verbale lunare/trimestriale/anuale de distrugere şi distrugerea prin ardere a actelor de identitate retrase cu ocazia eliberării altor acte de identitate/la deces/cărți de identitate provizorii.

Verificarea şi remedierea erorilor rezultate în urma testelor de coerenţă în baza de date sau ori de câte ori este necesar. Distribuirea lucrărilor către salariaţii cărora le-au fost repartizate şi expedierea lucrărilor/răspunsurilor către destinatari, prin poşta militară / civilă / pe condica de predare-primire.

Raport de activitate – Stare civilă

Ofiţer de stare civilă- Marian Iuliana

În cursul anului 2020,au fost inregistrate un număr de 206 acte de stare civilă după cum urmează:

Acte de naştere 51 ,reprezentând 50 transcrieri si 1 înregistrare adopție

Acte de căsătorie 38,reprezentând 38 căsătorii şi 0 transcrieri

Acte de deces 88,reprezentând 84 decese şi 4 transcrieri,toate actele au fost întocmite în baza certificatelor medicale constatatoare de deces.

Actele transcrise au fost înregistrate cu avizul DJEP Arad şi a aprobării Primarului orasului Curtici

S-au eliberat un număr de 382 certificate de stare civilă, după cum urmează

Certificate de naştere 123

Certificate de căsătorie 87

Certificate de deces 172

S-au eliberat 11 extrase multilingve,din care de naştere 7 şi 2 de căsătorie,2 deces

Au fost anulate în timpul completării un nr. de 45 de certificate.

S-au operat 27 sentinţe de divorţ,

S-au întocmit şi operat 2 certificate de divorţ pe cale administrativă şi s-au operat 8 certificate de divorţ primite de la notarii publici.

S-au operat şi s-au trimis spre operare în exemplarul II al registrelor de stare civilă un număr de 527 menţiuni ,respectiv s-au trimis spre operare în exemplarul I al registrelor de stare civilă un număr de 403 menţiuni.

Întrucât au fost suspendate controalele la unitațile sociale , nu s-au verificat cele 2 (două) unitaţi sociale care sunt înregistrate în aria de competenţă.

Raport asupra sistemului de control intern managerial

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare – Marian Iuliana

În temeiul prevederilor <LLNK 11999 119131 302 4 54>art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi control financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul BAN IOAN BOGDAN în calitate de PRIMAR -ORDONATOR DE CREDITE, declar că UAT CURTICI dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare permit partial conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menţionez următoarele:

– Comisia de monitorizare este funcțională;

– Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;

– Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

– Procedurile operaționale sunt elaborate în proporţie de 98,2 % din totalul activităţilor procedurale inventariate;

Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al UAT CURTICI este partial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terţiari de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

O entitate are sistemul parţial conform;

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării 31 decembrie 2020

Denumirea standardului

Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil

din care,

compartimente în care standardul este:

La nivelul entităţii publice standardul este:

I(1)

PI

NI

I / PI / NI

1

2

3

4

5

6

Total număr compartimente : 34

I. Mediul de control

Standardul 1 – Etica şi integritatea

34

34

0

I

Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini

34

34

0

I

Standardul 3 – Competenţa, performanţa

34

34

0

I

Standardul 4 – Structura organizatorică

34

34

0

I

II. Performanţe şi managementul riscului

Standardul 5 – Obiective

34

34

0

I

Standardul 6 – Planificarea

34

34

0

I

Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor

34

34

PI

Standardul 8 – Managementul riscului

34

34

0

I

34

Standardul 9 – Proceduri

34

27

7

PI

Standardul 10Supravegherea

34

34

0

I

Standardul 11 – Continuitatea activităţii

34

34

0

I

IV. Informarea şi comunicarea

Standardul 12 – Informarea şi comunicarea

34

34

0

I

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

34

34

0

I

Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară

1

1

I

V. Evaluare şi audit

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

34

27

7

PI

Standardul 16 – Auditul intern

1

1

0

I

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele:

Grsdul de conformitate SCIM cu standardele 13 standarde sunt implementate 81,25%,standardele 7,9,15 sunt parțial implementate.

In conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 SCIM poate fi considerat parțial conform

………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..

Măsuri de adoptat :

Actualizarea Programului de dezvolatre SCIM, elaborarea procedurilor operaționale ți încadrarea în precederile legale.

………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..

(1) La nivelul entităţii publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

 • implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;

 • parţial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% şi 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;

 • neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând.

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

la data de 31 decembrie 2020

Cap. I – Informaţii generale (1)

Nr.

crt.

Specificaţii ale sistemul de control intern managerial

Total

(număr)

din care, aferent:

Obs.

Aparatului propriu

Entităţilor publice subordonate / în coordonare / sub autoritate

0

1

2

3

4

5

1.

Entităţi publice subordonate / în coordonare / sub autoritate

1

1

X

2.

Entităţi publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.

1

1

3.

Entităţi publice în care s-a elaborat şi aprobat Programul de dezvoltare.

1

1

4.

Entităţi publice care şi-au stabilit obiectivele generale și specifice.

1

1

5.

Obiective generale stabilite de către entităţile publice de la pct.4.

25

25

6

Obiective specifice stabilite de către entităţile publice de la pct.4.

1

1

7.

Entităţi publice care şi-au inventariat activităţile procedurale.

1

1

8.

Activităţi procedurale inventariate de către entităţile publice de la pct.7.

540

540

9.

Entităţi publice care au elaborat proceduri documentate.

1

1

10.

Proceduri documentate elaborate de către entităţile publice de la pct.9.

214

214

11.

Entităţi publice care au elaborat indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor specifice.

1

1

12.

Indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor specifice, de către entităţile publice de la pct.11.

114

114

13.

Entităţi publice care au identificat, analizat şi gestionat riscuri.

1

1

14.

Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entităţile publice de la pct.13.

128

128

Cap. II – Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020… (2)

Denumirea standardului de control

Numărul de entităţi publice care raportează

din care:

Obs.

Aparat propriu

Entităţi publice subordonate /

în coordonare / sub autoritate

I

PI

NI

I

PI

NI

I

PI

NI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Mediul de control

Standardul 1 – Etica şi integritatea

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 3 – Competenţa, performanţa

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 4 – Structura organizatorică

1

0

0

1

0

0

0

0

0

II. Performanţe şi managementul riscului

Standardul 5 – Obiective

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 6 – Planificarea

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 8 – Managementul riscului

1

0

0

1

0

0

0

0

0

III. Activităţi de control

Standardul 9 – Proceduri

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 10 – Supravegherea

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 11 – Continuitatea activităţii

1

0

0

1

0

0

0

0

0

IV. Informarea şi comunicarea

Standardul 12 – Informarea şi comunicarea

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară

1

0

0

1

0

0

0

0

0

V. Evaluare şi audit

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Standardul 16 – Auditul intern

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:

 • 1 entităţi au sisteme conforme;

Nota

(1) La cap. I se fac următoarele precizări:

 • în coloana 2 se înscriu datele cumulative din coloanele 3 și 4, corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor specificaţi în coloana 1 rândurile 1-14 la data 31 decembrie a anului raportării;

 • numărul total de entităţi publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde:

 1. entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau după caz, terţiari de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

 2. entităţile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;

 3. entităţile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;

 • entităţile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 coloana 4, se referă la:

 1. entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

 2. entităţile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;

 3. entităţile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;

 • în coloana 5 se înscriu, dacă este cazul, precizări şi completări cu privire la specificaţiile corespunzătoare, excepții, cazuri speciale etc.

(2) La cap. II se fac următoarele precizări:

 • abrevierile “I”, “PI” şi “NI”, corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificaţii: “I” – implementat; “PI” – parţial implementat; “NI” – neimplementat;

 • prin ”Aparat propriu” aferent coloanelor 5-7 se înțelege entitatea publică care centralizează informațiile și nu un număr cumulat de compartimente din entitate.

 • coloanele 8-10 se completează de ordonatorul ierarhic superior de credite, prin cumularea informaţiilor conţinute în coloana 6 din Anexa nr. 4.2.

 1. Aceste informaţii sunt transmise de entităţile publice (indiferent de statutul lor de subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate) ordonatorului de credite ierarhic superior.

Raportul de activitate responsabilului cu protecția datelor (DPO) conform regulamentului privind protecția datelor (GDPR) – cj.Cojocariu Alina

Conform prevederilor Regulamentului European 679/2016 – GDPR, anual fiecare DPO responsabil trebuie să întocmească și să prezinte conducerii un Raport Anual DPO.
Acest raport nu vizeaza activitatea responsabilului, ci activitatea de procesare a datelor personale de către organizație precum și gradul de conformitate la prevederile cadrului legislativ ce vizează protecția datelor personale și GDPR.

O parte din acțiunile esențiale întreprinse în decursul anului sunt:

– activități de comunicare cu toate serviciile din cadrul primăriei întreprinse pentru comunicarea de spețe diverse apărute în practică pe domeniul GDPR;

– monitorizarea periodică a activității de prelucrare de date personale în cadrul compartimentelor din instituție;

– comunicarea schimbărilor legislative

– efectuarea de DPIA nu a fost necesară în operațiunile din acest an ( Potrivit art. 35 alin.(1) GDRP, “având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului (DPIA – Data Protection Impact Assessment) operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal”.Potrivit alin.(4) al aceluiași articol, Autoritatea națională de supraveghere “întocmește și publică o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor”.

– toți operatorii din sistemul public și privat au obligația cartografierii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate, raportat la prevederile art.30 din Regulamentul General privind Protectia Datelor în cazurile în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, în cazul în care prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date ori date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infractiuni. Pentru a evalua în mod eficient impactul RGPD asupra activității entității, este necesară identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate și păstrarea evidenței activităților de prelucrare, acțiune care nu s-a efectuat în anul încheiat, dar sper că se va rezolva în viitor;

– pe parcursul anului 2020, în instituție, nu am avut solicitări DSAR (se folosește acronimul DSAR și reprezinta o solicitare de acces la datele cu caracter personal; solutionarea cererilor de exercitare a drepturilor personalelor fizice-persoane vizate, indiferent de dreptul exercitat);

– din fericire nu am avut incidente de securitate în decursul anului 2020, nu au avut loc investigații interne și nici investigații pe domeniul GDPR din partea ANSPDCP asupra organizației.

Raportul de activitate al Poliției Locale Curtici

Șef Poliția Locală Curtici – Marius Neag

Orașul Curtici este o poartă de intrare și de ieșire în partea de vest a României, în imediata apropiere a frontierei de stat cu Ungaria, la o distanță rutieră de 20 de km nord de Arad. Ca nod feroviar important al României, Curticiul este un oraș de tranzit, străbătut de mulți cetățeni, cu un potențial delincvent destul de ridicat.

Potrivit dispozițiilor Legii Poliției Locale nr. 155/2010 și a Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, Consiliul Local al Orașului Curtici a adoptat Hotărârea nr. 219 din 17 noiembrie 2017 prin care a fost aprobată noua structură organizatorică, fiind înființat Serviciul Poliția Locală Curtici, ca structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, având drept scop exercitarea atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea și descoperirea contravențiilor în următoarele domenii principale de activitate:

 • Ordinea și liniștea publică;

 • Disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • Circulația pe drumurile publice;

 • Evidența populației;

 • Protecția mediului;

 • Activitate comercială.

Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării. De asemenea, Poliția locală își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale și în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.

Activitatea Poliției Locale alături de celelalte componente ale administrației publice locale vizează, în primul rând, aplicarea legii în mod corect și ferm și asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii publice de calitate, care sunt prestate în interesul cetățenilor.

Organigrama Serviciului Poliţiei Locale Curtici prevede nouă posturi, distribuite pe compartimente, fiecare aflându-se sub directa coordonare a primarului Orașului Curtici, a șefului de serviciu și a șefului de birou. Structura personalului presupune două funcții publice de conducere și șapte funcții publice de execuție. În anul 2020 am avut la dispoziție 7 polițiști locali, dintre care 5 cu funcție de execuție și 2 cu funcție de conducere, 2 polițiști cu funcție de execuție având contractul de muncă suspendat, fiind în perioadă de îngrijire copil.

Început în luna ianuarie a anului 2018 procesul de operaționalizare al serviciului este continuu, iar pentru eficientizarea procesului de management, creşterea gradului de siguranţă şi încredere al cetăţenilor orașului, compartimentele Serviciului Poliţiei Locale Curtici s-au concentrat pe menţinerea ordinii şi liniştii publice, asigurarea desfăşurării în siguranță a traficului rutier pe drumurile publice, protecția mediului în strânsă concordanţă cu prevederile legale, derularea vieţii cotidiene a cetăţenilor într-un mediu înconjurător curat şi sănătos, dominat de un climat de siguranță.

Principalele obiective ale Serviciului Poliţiei Locale Curtici în anul 2020 au fost acțiunile și activitățile specifice desfășurate zilnic, săptămânal sau lunar în zonele de competență și, cu precădere, în locurile centrale, rezolvarea problemelor urgente prin acțiuni de prevenție desfășurate pe raza unității administrativ-teritoriale, respectarea măsurilor sanitare și pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS CoV-2, prin corecta informare a populației privind obligațiile ce le revin și pentru buna orânduire a oraşului, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestuia, prin aducerea la cunoștință a legilor în vigoare și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Curtici nr. 72/2013 în ceea ce privește gospodărirea localității.

Obiectivul de bază pe linie de ordine și liniște publică îl reprezintă menţinerea ordinii și liniştii publice, aspect care s-a realizat în limitele competenței teritoriale, a competențelor legale și în strictă conformitate cu Planul de ordine și siguranță publică prin prezență activă și intervenție la sesizări. Alte obiective au fost și sunt prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale datorate riscurilor și posibilelor amenințări rezultate din degenerarea unor tensiuni social-economice, interconfesionale şi interetnice în acţiuni spontane de violenţă ori diverse conflicte.

În zilele de luni, joi și sâmbătă ale fiecărei săptămâni în care se desfășoară activități comerciale a fost asigurată ordinea și liniștea publică, prin patrulări în interiorul și exteriorul Pieței Agroalimentare, privind obligativitatea purtării măștii de protecție atât de către comercianți, cât și de către cumpărători și respectarea măsurilor de distanțare fizică, cu scopul de a preîntâmpina răspândirea virusului în rândul populației. Polițiștii locali au intervenit pentru aplanarea conflictelor iscate spontan între comercianți sau între comercianți și cumpărători.

În perioada de la înființare până la prezentul bilanț de activitate, Poliţia Locală Curtici s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite la nivelul conducerii şi au avut ca obiectiv fundamental creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea cerșetoriei, a vagabondajului, a faptelor antisociale şi a infracţionalităţii stradale în toate cele trei zone de siguranță, participând efectiv la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, a manifestărilor cultural-artistice, a activităților tradiționale și religioase de pe plan local.

În timpul activităților de patrulare efectuate cu autospeciala din dotare pe străzile orașului s-a transmis prin stație mesajul din partea autorităților publice de alertare a populației privind virusul SARS CoV-2, precum și obligațiile cetățenilor conform decretelor militare: să rămână în casă, să respecte limita de protecție prin distanțare fizică de minimum 2 metri, să nu formeze grupuri mai mari de trei persoane, să nu frecventeze locurile aglomerate, toate aceste măsuri fiind dispuse în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Ulterior, polițiștii locali au verificat respectarea de către toți cetățenii a prevederilor privind purtarea obligatorie a măștii de protecție, respectarea cerințelor minime privind distanțarea fizică și neaglomerarea diverselor spații interioare.

În perioada lunilor martie-aprilie, s-au realizat zece acțiuni cu personalul din cadrul Primăriei Curtici și cu cel al Direcției de Asistență Socială pentru identificarea și ținerea unei evidențe a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani fără susținători sau fără altă formă de ajutor, care au fost informați cu privire la obligațiile impuse de ordonanțele militare privind expunerea în afara locuinței și intervalul orar în care este permisă deplasarea zilnică a acestei categorii de vârstă.

Acțiune comună cu pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Curtici pentru informarea și conștientizarea populației cu privire la riscurile la care se expun prin nerespectarea măsurilor impuse de organele publice și de ordonanțele militare.

Totodată, s-au întreprins acțiuni comune cu colegii din cadrul Poliției Oraș Curtici și cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică pentru controlul la domiciliu al persoanelor carantinate și confirmate pozitiv.

Începând cu data de 13.03.2020 polițiștii locali au realizat triajul epidemiologic și accesul controlat al cetățenilor în interiorul Primăriei, fiind înregistrate persoanele care au accesat birourile din cadrul acesteia, astfel încât să fie respectate prevederile ordonanțelor militare, precum și dispozițiile conducerii instituției și a hotărârilor C.N.S.U., C.J.S.U., C.L.S.U.

Subliniem și faptul că a fost asigurată respectarea prevederilor ordonanțelor militare referitoare la centrele de carantină instituționalizată prin paza persoanelor care s-au aflat în carantină în cele trei etape, fiecare având câte o perioadă de 14 zile, începând cu data de 05.04.2020 și până în data de 19.04.2020, din 26.04.2020 până în data de 10.05.2020 și din 20.06.2020 până în data de 04.07.2020. În perioadele enumerate mai sus au fost monitorizate aproximativ 150 de persoane. Nu au fost înregistrați fugari în perioada în care paza Centrului de Carantină a fost asigurată de Poliția Locală Curtici.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliției Locale Curtici au împărțit cetățenilor formulare ale declarației pe proprie răspundere, atât cea obligatorie în timpul stării de urgență necesare deplasării în localitate, cât și cea necesară pe durata stării de alertă și, ulterior, au verificat peste 1000 de persoane, controlând dacă dețineau asupra lor această declarație sau adeverința de la angajator, iar cei care nu au avut-o au fost sancționați contravențional.

Totodată, polițiștii locali au efectuat activitatea de controlare a persoanelor autoizolate (cele venite din afara țării), izolate sau carantinate la domiciliul acestora, fiind verificat un număr mare de persoane, reprezentând o medie zilnică cuprinsă între 20 și 120 de persoane. În timpul desfășurării acestor activități s-a descoperit absența de la domiciliu a două persoane în data de 07.06.2020, a unei alte persoane în data de 10.06.2020 și a altor două persoane în data de 19.06.2020. Toate aceste plecări de la domiciliu au fost raportate. În cazul a trei persoane care s-au întors ulterior la domiciliu, s-a acordat sprijin autospecialei de transport a IGSU SMURD, care i-a transportat la centrul de carantină.

Începând cu data de 24.07.2020 și până la data închiderii lui în 13.09.2020, polițiștii locali au desfășurat activități de patrulare în incinta Ștrandului termal, în vederea asigurării ordinii și a liniștii publice, precum și a respectării prevederilor ordonanțelor militare privind distanțarea fizică. Cu aceste ocazii au fost rugate să părăsească incinta acestuia și au fost însoțite până la ieșirea din ștrand mai multe persoane care nu aveau asupra lor biletul de intrare ori nu dețineau la ei un costum de baie corespunzător, încălcând astfel prevederile Regulamentului de acces și de conduită.

Obiectivele pe linie de circulație pe drumurile publice au fost de a preveni pericolele ce pot apărea în timpul conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor, a vehiculelor cu tracțiune animală, a celor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor la lăsarea serii sau chiar pe timp de noapte, de a preîntâmpina stânjenirea circulației vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic în zona centrală, în imediata apropiere a parcurilor, a locurilor de joacă și la Baza sportivă, de a fluidiza traficul rutier și pietonal la intersecțiile din proximitatea unităților de învățământ și la efectuarea unor lucrări edilitar-gospodărești, la producerea unor avarii, la efectuarea unor lucrări pe partea carosabilă ori la producerea unui blocaj, asigurându-se perimetrul de protecție până la remedierea situației pentru a nu pune în pericol viața cetățenilor și de a verifica documentele necesare pentru circulația liberă a persoanelor conform dispozițiilor ordonanțelor militare.

Iarna, pe întreaga durată a sezonului rece, când s-au înregistrat temperaturi scăzute, s-au efectuat patrule care au avut drept scop verificarea stării pe pasajul C.F.R. și pe principalele artere de circulație din localitate, unde, din cauza temperaturilor negative, exista riscul formării de polei.

Începând cu luna ianuarie a anului 2020 s-a realizat o campanie de verificare și de informare a conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală în vederea reducerii numărului de accidente rutiere în care aceștia sunt implicați. S-a continuat acțiunea de informare și verificare a respectării de către bicicliști a obligațiilor ce le revin.

Polițiștii locali au fluidizat traficul rutier din proximitatea unităților de învățământ, atât la intrarea, cât și la ieșirea elevilor de la cursuri; au verificat traficul greu și staționarea camioanelor cu cereale și au monitorizat locurile special marcate, semnalizate și destinate persoanelor cu dizabilități, parcările, spațiile și locurile verzi cu scopul de a preveni opririle și staționările voluntare neregulamentare. De asemenea, polițiștii locali au efectuat mai multe patrule în incinta și în afara Școlii Gimnaziale nr. 2 Curtici pentru prevenirea unor conflicte spontane apărute între elevi și care au avut ca fiinalitate descurajarea fenomenului fugii de la școală.

Au fost avertizați verbal în repetate rânduri copiii care foloseau partea carosabilă pentru promenadă și li s-a comunicat să se deplaseze pe trotuar, în scopul de a preîntâmpina astfel producerea unor evenimente rutiere nefericite.

De la apariție și până la evoluția cazurilor pe plan local datorată răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, polițiștii locali au urmărit respectarea prevederilor legale și a dispozițiilor interne privind deplasările persoanelor de la domiciliu pe întreaga durată a stării de urgență și de alertă, fiind supravegheat traficul rutier și pietonal, aspect care s-a realizat în colaborare cu agenții Postului de Poliție a Orașului Curtici.

S-au realizat zece acțiuni comune cu echipajele Poliției Orașului Curtici și ale Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad la două focare de pestă porcină africană.

A fost solicitat ajutorul sau prezența fizică a polițiștilor locali, în patru acțiuni s-a oferit suport echipajului operatorului economic al serviciului de ecarisaj desemnat a se ocupa cu strângerea câinilor vagabonzi sau abandonați pe domeniul public al orașului, pe străzile orașului, din parcurile sau zonele tranzitate de cetățeni. În cadrul acestor acțiuni s-au luat măsurile legale și au fost sancționați proprietarii câinilor lasați în libertate fără supraveghere.

Obiectivele legate de protecția mediului au fost prevenirea posibilelor amenințări prin producerea unor dezastre naturale, tehnologice, ecologice, precum și aspecte legate de vegetația abundentă, iarba netăiată (netunsă), aprinderea unor resturi vegetale din care a rezultat fum înecăcios, gradul de curățenie a orașului și toate activitățile întreprinse în scopul gospodăririi localității, respectiv curăţenia gospodăriilor și a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor, a trotuarelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor și locurilor de joacă, a parcurilor şi a spaţiilor verzi, salubrizarea străzilor, a căilor de acces, a rigolelor, iar, în perioada iernii, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces.

Polițiștii locali au efectuat patrulări și staționări repetate în zona fostei gropi de gunoi și a rampelor neautorizate de depozitare a deșeurilor în zonele: Artlemn, Turnul de apă, Planeta și în alte zone limitrofe lor pentru depistarea în flagrant a persoanelor care depozitează deșeuri. Au fost sancționate contravențional persoanele care au abandonat deșeuri pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale a Orașului Curtici sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții sau servicii publice de interes local și care au fost descoperite în flagrant sau cărora le-au fost găsite datele de identificare.

De asemenea, am informat administratorul domeniului public despre situația tomberoanelor stradale, a coșurilor de gunoi, a pubelelor stradale sau despre alte probleme ori nereguli sesizate în timpul activităților de patrulare sau care ne-au fost aduse la cunoștință de către cetățeni, fiind verificată activitatea operatorului economic care desfășoară activitatea autorizată de colectare și de salubrizare a orașului.

Desfășurată cel mai adesea în stradă, între și printre cetățeni, activitatea polițiștilor locali este permanent și intens monitorizată de către aceștia, în beneficiul cărora și acționează. Totodată, activitatea polițiștilor locali este îndrumată și controlată, pe scară ierarhică, ținându-se cont de faptul că activitatea și profesionalismul fiecărui polițist local influențează prestigiul general al instituției în ansamblul său. Pe această cale menționăm că nu au fost înregistrate fapte care să conducă la aplicarea de sancțiuni disciplinare în rândul personalului.

Activitatea întregului personal al Poliției Locale Curtici s-a desfășurat și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale, în vederea asigurării pentru comunitatea locală a condițiilor optime de securitate și siguranță civică, cu scopul garantării și apărării drepturilor și libertăților constituționale, a proprietății publice și private. Nu s-au înregistrat evenimente soldate cu tulburarea gravă a ordinii și liniștii publice.

Ca urmare a finalizării instalării sistemului de supraveghere video a orașului Curtici în luna aprilie a anului 2018, începând cu această dată se monitorizează orașul prin camerele montate și se intervine cu promptitudine în zonele problematice ori de câte ori situația o impune. Acest sistem cuprinde un număr de 52 de camere de supraveghere care înregistrează în mod continuu și care sunt amplasate în zonele publice de interes general și în principalele zone de risc. Amintim faptul că în anul 2020 numărul camerelor de supraveghere a fost suplimentat cu încă 10.

Polițiștii locali au executat în munca zilnică depusă pe teren activități de prevenție, iar de la începutul anului 2020 și până la data de 31 decembrie 2020 și au realizat următoarele: au îndeplinit procedura de înmânare sau de afișare a proceselor verbale sosite prin Poșta Română și care nu au fost primite de către contravenienți, la fel și a celor venite din alte unități administrativ-teritoriale pe numele contravenienților domiciliați în localitate; au dat avertismente verbale privind gospodărirea localității și în ceea ce privește problematica protecției mediului, cum ar fi iarba și vegetația abundentă crescută pe domeniul public, au dat un număr total de 147 somații scrise și au întocmit un număr de 234 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor cu privire la fapte de încălcare a unor norme de conviețuire socială, de gospodărire a localității, de încălcare a ordinii și liniștii publice, a protecției mediului și a normelor de circulație pe drumurile publice (cele care intră în atribuțiile Poliției Locale) și notificări și somații scrise privind iarba necosită, molozul și materialele de construcție, utilajele sau caroseriile depozitate pe domeniul public din fața imobilelor. De asemenea, s-au realizat 100 adrese către alte instituții. Din partea cetățenilor au fost primite 6 sesizări scrise și 117 sesizări telefonice, care au fost verificate, iar asupra lor s-au întreprins măsurile legale ce se impuneau. Totodată, au fost întocmite răspunsurile pentru cele scrise.

Sesizările primite se referă la: altercație sau conflict iscat spontan, bucăți de gheață aflate pe suprafața carosabilă, conflicte familiale, producerea de zgomote puternice, depășirea nivelului de zgomot ambiental și tulburarea liniștii publice, prezența câinilor fără stăpân și a celor periculoși ori agresivi nesupravegheați pe străzi sau pe domeniul public al orașului, precum și prezența unor animale nesupravegheate, lăsate libere pe domeniul public, prezența unei persoane căzute pe trotuar, situația containerelor dedicate colectării de resturi vegetale și a celor de hârtie și carton, sticlă și plastic, acte de violență și proferare de injurii, murdărirea cu pământ rezultat din muncile agricole a părții carosabile, autovehicule staționate neregulamentar, iluminatul public stradal, existența pe domeniul public al unor fire de curent electric rupte, prezența unor focuri ori arderea resturilor vegetale, rezultarea de fum înecăcios, leșuri de animale abandonate pe terenuri sau pe domeniul public, existența unor utilaje pe domeniul public, probleme legate de vecinătăți ori limite de proprietate, diverse deșeuri și resturi vegetale depozitate pe domeniul public, necosirea ierbii și a ambroziei și curățenia domeniului public, scurgeri de ape reziduale din gospodării individuale, informații privind deplasările de la domiciliu și declarațiile pe proprie răspundere.

Specificăm faptul că acele sesizări care nu au ținut de competența Serviciului Poliției Locale Curtici sau care au privit alte aspecte au fost redirecționate către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

Pe parcursul efectuării serviciului de patrulare în scopul menținerii ordinii și liniștii publice, precum și de respectare a prevederilor legale impuse de legi și decrete militare, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică și a Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice au solicitat declarația pe proprie răspundere sau adeverința de la angajator și au legitimat circa 1.100 de persoane.

Polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică au identificat proprietarii a 2 obiecte pierdute și au înapoiat bunurile acestora.

S-a adus la cunoștința a aproximativ 50 de cetățeni care au domiciliul sau dețin proprietăți pe străzile circulate ale orașului Curtici, cele din zona centrală sau din apropierea stațiilor de autobuz, obligațiile ce le revin în cazul în care trotuarele și căile de acces aferente proprietății lor sunt acoperite cu gheață.

Din pricina temperaturilor scăzute din timpul nopții în lunile ianuarie și februarie s-a verificat de mai multe ori starea suprafeței carosabile pentru a anunța apariția poleiului sau a gheții pe suprafața acesteia. În luna februarie, la solicitarea conducerii Primăriei Orașului Curtici, s-a efectuat fluidizarea traficului rutier pe întreaga durată a acțiunii comune cu S.C. REGIO INTEGRAL S.A. la tăierea și îndepărtarea unor copaci căzuți pe strada Grănicerilor, la Troiță și pe strada Bisericii pe întreaga durată a acțiunii de remediere a unei avarii privind alimentarea cu curent electric. În luna martie, în urma unor lucrări ce se efectuau la Căminul cultural al orașului, a fost avariată o țeavă de gaz, iar pe întreaga durată a avariei s-a asigurat perimetrul de protecție, până la remedierea situației, pentru a nu pune în pericol viața cetățenilor.

Pe parcursul anului 2020 polițiștii locali au acționat de 8 ori pentru a dirija traficul și pentru a delimita zona în care cabluri ale rețelei de distribuție a energiei electrice au fost căzute la sol în urma unor fenomene meteo sau ca urmare a unor sesizări venite din partea cetățenilor cu spirit civic.

Polițiștii locali au sesizat de 9 ori administratorul domeniului public cu privire la existența câinilor fără stăpân în diferite zone ale Orașului Curtici.

Polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică și a Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice au participat la acțiuni comune, având ca scop reducerea numărului de accidente rutiere, împreună cu agenți din cadrul Poliției Orașului Curtici.

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice au identificat 4 semne de circulație lipsă sau care au fost deteriorate, luându-se măsurile necesare prin informarea administratorului domeniului public, acestea fiind înlocuite în cel mai scurt timp.

Mai amintim și faptul că ori de câte ori s-au constatat probleme la iluminatul public stradal sau am fost sesizați referitor la acesta, a fost informat administratorul domeniului public pentru ca echipajele abilitate pentru remedierea situației să intervină cu celeritate. Totodată la solicitarea acestuia și a conducerii orașului, ne-am deplasat în teren în vederea verificării anumitor situații. A fost sesizat de 19 ori administratorul domeniului public și viceprimarul Orașului Curtici cu privire la defecțiuni ale sistemului de iluminat public în diferite zone ale Orașului Curtici.

Pe parcursul efectuării serviciului de patrulare în scopul menținerii ordinii și liniștii publice, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică și a Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice au deschis și închis porțile de acces în Baza sportivă sau au oprit instalația de nocturnă de pe aceasta de 68 de ori. În plus, s-au realizat mai multe patrule repetate la terenurile de sport, pentru a verifica starea echipamentelor și a stării de umplere a coșurilor de gunoi.

Pe parcursul anului școlar 2020-2021 polițiștii locali au efectuat un număr de 5 acțiuni de informare în unitățile de învățământ (școală primară, gimnaziu, liceu, Centrul de Zi). Cu prilejul acestui eveniment polițiştii locali au susținut şedinte educativ-informative în care au prezentat aspecte generale privind răspunderea contravențională a minorilor, comportamentul acestora în interiorul şi în afara şcolii, circulația pe drumurile publice și norme de conviețuire socială și au purtat discuții cu aceștia privind fuga de la ore și abandonul școlar.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliției Locale Curtici au fost solicitați de 12 ori pe parcursul anului 2020 pentru dirijarea și fluidizarea traficului ca urmare a lucrărilor făcute pe suprafața carosabilă a drumurilor publice, la blocarea pasajului C.F.R. ori la alte evenimente sau la acțiuni comune avute cu aparatul de specialitate al primarului.

Cu ocazia instalării noilor echipamente de joacă pentru copii în parcul nou amenajat situat pe strada Cloșca, în spatele Bisericii Catolice, polițiștii locali au patrulat parcul pentru a informa cetățenii și copiii cu privire la modul de utilizare a echipamentelor și a limitei de vârstă și de greutate. În plus, s-au relizat patrule în repetate rânduri pentru supravegherea desfășurării activităților într-un climat de ordine și s-a controlat starea echipamentelor și a instalațiilor de iluminat, prevenind posibilele acte de vandalism, păstrarea curățeniei, verificându-se și gradul de umplere a coșurilor montate. Când situația a impus-o, polițiștii locali au sancționat tinerii care tulburau liniștea publică, deranjându-i pe ceilalți copii.

Poliția Locală Curtici a asigurat ordinea și liniștea publică, precum și fluența circulației în zona unităților de învățământ și în imediata apropiere a acestora în fiecare zi de activitate didactică la intrarea copiilor la ore, precum și la ieșirea acestora de la orele de curs.

La solicitarea coordonatorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Curtici, pe parcursul anului 2020 a fost efectuate doua planuri de acțiune cu privire la înmânarea invitațiilor privitoare la punerea în legalitate a cetățenilor care dețin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat, precum și a celor care au împlinit vârsta de 14 ani.

Mai amintim și faptul că în zilele de duminică s-au efectuat patrule în zona lăcașurilor de cult situate pe străzile Horia, Revoluției și Grănicerilor pentru menținerea ordinii și a liniștii publice.

În intervalul cuprins între lunile iulie-septembrie polițiștii locali au fost prezenți în medie timp de aproximativ 3 ore zilnic în incinta Ștrandului termal pentru a asigura ordinea și liniștea publică în perimetrul acestuia, pentru respectarea regulamentului de acces în incinta ștrandului și în vederea respectării regulilor de acces în bazine.

Cu ocazia alegerilor locale din luna septembrie și a celor parlamentare din luna decembrie polițiștii locali împreună cu agenți ai Postului de Poliție a Orașului Curtici au asigurat paza buletinelor de vot aflate sub sigiliu, a perimetrului secțiilor de votare, au însoțit membrii secțiilor de votare care s-au deplasat cu urna mobilă la alegătorii din localitățile învecinate, urmărindu-se buna desfășurare a alegerilor și evitarea incidentelor electorale. De asemenea, au avut acțiuni comune și au intervenit la sesizările primite prin numărul unic de urgență 112.

În cele peste 20 de acțiuni comune întreprinse cu agenții Postului de Poliție a Orașului Curtici au avut ca obiective prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere, controlarea declarațiilor pe proprie răspundere ce le permiteau conducătorilor de vehicule și autovehicule să tranziteze orașul și verificarea transportatorilor de animale, care nu respectă restricțiile de circulație impuse de apariția în localitate a unor focare de pestă porcină, precum și asigurarea ordinii publice în oraș. Le mulțumim pentru strânsa colaborare.

Nu în ultimul rând subliniem și importanța colaborării și a planurilor de acțiune comună avute cu toate forțele de poliție și în special cu agenții din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Curtici pe linia prevenirii și combaterii cerșetoriei, a vagabondajului și a furturilor de componente din infrastructura feroviară, precum și a altor fapte care aduc atingere atât normelor de conviețuire socială, cât și ordinii și liniștii publice.

Mulțumim pe această cale tuturor persoanelor care ne solicită să intervenim, care apelează la ajutorul nostru și care ne sprijină zilnic în munca depusă.

Dincolo de cifre, date şi statistici activitatea Poliţiei Locale Curtici asigură tuturor cetățenilor un climat de liniște, încredere și securitate, de protecție a cetățenilor și a bunurilor, un mediu mai curat, cetățeni mai responsabili.

Raportul de activitate al Serviciului Casa de Cultură a Orașului Curtici –

Referent Daniel Covaci

Casa de Cultură a orașului Curtici este o instituție publică de cultură fără personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Primăriei Orașului Curtici și a Consiliului Local, fiind finanțată din venituri proprii şi din alocații de la bugetul local, capitolul Cultură.

Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare şi cu cele ale regulamentului de organizare şi funcționare, aprobat de Consiliul Local al Orașului Curtici și elaborat în temeiul regulamentului-cadru creat de OUG nr.118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 143/2007, a OUG 189/2008, privind managementul instituțiilor de cultură, este gazdă de spectacole și concerte, prezentând producții artistice – spectacole și concerte definite conform dispozițiilor O.G. nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte.

Casa de Cultură a orașului Curtici, este deservită de un număr de 1 (unu) angajat conform organigramei aprobate, având următoarea componență:

– Funcții de conducere : referent Casa de Cultură: Daniel Covaci

Casa de Cultură a orașului Curtici, înscriindu-se în politicile culturale ale Primăriei Orașului Curtici urmăreşte, în principal, oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, având printre atribuţii:

– organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice, târguri, spectacole, concerte și festivaluri,

– promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, a programelor de conservare şi transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale aparținând patrimoniului național și universal,

– organizarea și susținerea formațiilor artistice de amatori, organizarea de concursuri şi festivaluri folclorice, susținerea participării formațiilor proprii la manifestări culturale, la nivel local, zonal, național sau internațional,

– elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare cultural-turistică;

– colaborarea cu instituţii de specialitate, ONG-uri, persoane juridice de drept public privat, persoane fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup.

Casa de Cultură a orașului Curtici este locul unde artiștii amatori vin să se descopere și să găsească diverse forme de exprimare și afirmare artistică. Astfel, formaţii artistice, precum Ansamblul “Mugurașii Curtici” au dus și duc faima acestor meleaguri, câştigând un remarcabil prestigiu atât pentru activitatea lor, a instituției cât şi pentru oraşul Curtici. Formaţia de dans sportiv ”Curtici Dance Team” reprezintă multiplele forme de exprimare, pe care membrii ai acestor colective artistice le au la dispoziţie pentru afirmarea creaţiei lor în cadrul instituției noastre.

SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2020

Datorită restricțiilor impuse de pandemia COVID-19 întreaga activitate s-a mutat în mediul online, astfel în decursul anului 2020, Casa de Cultură a orașului Curtici a desfăşurat activităţi specifice în mediul online (youtube și facebook).

S-au derulat un număr de 10 de acţiuni culturale, la care Casa de Cultură a orașului Curtici a luat parte în diverse ipostaze, ca organizator sau colaborator.

Spectacol dansant 8 martie

Spectacol realizat în fiecare an pentru mămici și bunici împreună cu copiii de la dansuri sportive și dansuri populare.

Suport tehnic – slujba Sfintei Învieri online

Casa de Cultură a oferit suport tehnic pentru Biserica sfinții apostoli ”Petru și Pavel”. Transmisia a fost live pe facebook în perioada 17 – 19 aprilie

Video 1 iunie

Copiii de la dansurile populare au pregătit un material video cu ocazia zilei internaționale a copiilor.

Floare din câmpie online

Concursul oferă posibilitatea de a reliefa creativitatea şi imaginaţia elevilor, promovarea culturii şi tradiţiilor locale, dar şi a spiritului critic în corectarea diverselor defecte umane prin umor popular.

Au jurizat:

Alexandra Chira, Talida Demian, Alexandra Drăgan, Anca Manea, Roberta Selagea, Simona Stănilă

Anul acesta am avut 78 de participanți din: Vaslui, Sibiu, Bistrița-Năsăud, Brăila, București, Buzău, Olt, Prahova, Iași, Hunedoara, Botoșani, Maramureș, Timișoara, Arad, Caraș – Severin

La secțiunea Soliști vocali copii cu vârsta cuprinsă: 6 – 10 ani

Mențiuni:

Ungur Gabriela Daniela – Lăpuș, Maramureș, coordonatori: Adela Șanta, Ana Maria Gherghel și Marcel Both

Bianca Andreea Coifan – com. Rîșca jud. Suceava, profesor: Maria Tanasă

Moldovan Ana Maria – Timișoara

Matyas Jessica Maria – Mediaș, coordonatori: Claudiu Simon și Cosmin Verde

Vlădescu Casian Mihail – Caransebeș, profesor Ionela Bădălan

Locul III

Șonea Alexia Maria – Buzău, profesor Diana Ioniță

Locul II

Bunaciu Antonia Maria – Ocna Sibiului, jud. Sibiu, profesor: Rodica Popa Comaniciu

Locul I

Ema Popîrlan – Brăila, profesor Gigi Dogărescu

La secțiunea Soliști vocali copii cu vârsta cuprinsă: 11 – 14 ani

Mențiuni:

Zaharia Marina Karina Christine – Brăila,profesor: Gigi Dogărescu

Sara Maria Ardelean – Sânmihaiu Român, sat Utvin, județ Timiș, profesor: Desanca Lalici

Fudulu Andra Maria – Giroc, județul Timiș, profesor: Desanca Lalici

Ioana Filip – Probota, Suceava, profesor: Maria Tanasă

Andrica Andra Larisa – Arad, profesor: Rodica Ardelean Onița

Locul III

Aiacoboaie Sabrina Maria – Ibănești, Botoșani, profesor: Cornelia Ciobanu

Locul II

Bălan Miruna – com. Cornu, jud. Prahova, profesor: Botoacă Alina

Locul I

Alice Prundu – Piatra Neamț, profesor: Georgiana Șerban Axinte

La secțiunea Soliști vocali copii cu vârsta cuprinsă: 15 – 18 ani

Mențiuni:

Stanciu Cristina Ștefania – Pitești jud Argeș, profesor: Cristina Voicu

Dragomir Cristina – Brăila, profesor: Gigi Dogărescu

Locul III

Tofan Andreea Elena – Iași, se pregătește singură acasă

Locul II

Avatavului Rebeca Cristina – Hațeg, jud. Hunedoara, profesor Trif Vintan Adriana

Locul I

Sîrbu Teodora – Chișineu-Criș județul Arad, Profesor: Mărioara Miclea

La secțiunea Soliști instrumentiști copii cu vârsta cuprinsă: 6 – 10 ani

Locul I

Vlădescu Casian Mihai – Caransebeș, profesor: Ionel Oaie

La secțiunea Soliști instrumentiști copii cu vârsta cuprinsă: 11 – 14 ani

Locul II

Clonoschi Adelin Gheorghe – Dezna, Arad, profesor: Sandru Alexa

Locul I

Borbiro Rareș – Curtici, profesor: Dorin Gandi

La secțiunea Soliști instrumentiști copii cu vârsta cuprinsă: 15 – 18 ani

Locul II

Cuc Laurențiu – Șimand, Arad, profesor: Petrică Spinare

Locul I

Lazea Mihnea – Sântana, Arad, profesor: Petrică Spinare

La secțiunea Monolog Popular copii cu vârsta cuprinsă: 6-10 ani

Locul III

Ungur Gabriela Daniela – Lăpuș, Maramureș, coordonatori: Adela Șanta, Ana Maria Gherghel și Marcel Both

Locul II

Matyas Natalia Antonia și Matyas Jessica Maria – Mediaș, Claudiu Simon și Cosmin Verde

Locul I

Tudor Limbian – Vințu de jos, jud Alba, profesor: Corina Cotea

La secțiunea Monolog Popular copii cu vârsta cuprinsă: 11-14 ani

Locul II

Cicortaș Andrei și Vidican Vlad – Șofronea, Arad, Instructor: Adrian Teodor Boloș, coordonatori: Lucia și Mădălina Boicu

Locul I

Costea Ana și Costea Mihaela – Șiria, Arad, coordonatori: Popa Viorel și Trif Camelia

Teatru de păpuși – fata babei și fata moșului 6 august

Spectacolul a avut loc în incinta ștrandului termal și fost oferit de către CCJA

Promovare campanie “selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” 31 august

O parte din voluntarii Casei de Cultură a orașului Curtici s-au alăturat campaniei inițiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, campania are ca scop conştientizarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de necunoaşterea sau ignorarea pericolului reprezentat de intrarea în câmpul electric existent între acoperişul unui tren şi linia de înaltă tensiune.

Proiecția filmului ,,Călătoria fantastică a Maronei” 10 septembrie

Proiecția a avut loc în incinta ștrandului termal și a fost oferită de către CCJA

Realizare clip video pentru proiectul “împreună pentru crearea unui grup social activ” 6 noiembrie

A fost realizat un videoclip rezumat al activităților din cadrul proiectului ”împreună pentru crearea unui grup social activ” pentru concursul #ROHUcreativetogether la categoria #neighbourcohesion.

Videoclip 1 decembrie

A fost realizat un videoclip cu tema ”1 decembrie” împreună cu asociația ”Micii învățăcei”

Concurs online de desen și pictură ”Stăm acasă desenăm semne de circulație învățăm” 7 decembrie

Concursul a fost organizat împreună cu Poliția locală Curtici, tema concursului a fost “semnele de circulație”.

Mugurașii Curtici mesaj de Crăciun – video – 22 decembrie

Curtici în imagini – S-a continuat documentarea albumului Curtici în imagini de ieri de azi – 14 imagini noi

Articole publicate în mediul online – curticiblog.wordpress.com – 8 articole

Comunicate și informări în social media – facebook – 168 postări

Video upload youtube – 114 clipuri video

Ei bine, dragi curticeni, a fost un an cu totul special și asta am simțit fiecare dintre noi.

O spun asta cu sinceritate și regret pentru toți curticenii care au trecut în acest an peste momente deosebit de dificile. Știu oameni buni că nu a fost ușor și mai știu că de multe ori nu am putut să vă ajut, așa cum mi-ași fi dorit, datorită restricțiilor legale, dar aș vrea să știți că am încercat pentru fiecare să fac câte ceva, chiar dacă nu mi-a plăcut niciodată să ies public și să dau detalii. Îmi pasă de fiecare curticean, indiferent dacă m-a votat sau nu, pentru că fiecare este o bucățică din Curticiul nostru. Nu aș vrea să sune pompos, dar atunci când e vorba de momente mai dificile, orice ai spune, sună pompos. Am ținut să spun asta pentru că am vrut să știți că, dincolo de orice, Bogdan Ban va fi întotdeauna un curticean, ca fiecare dintre voi.

Revenind la munca de la primărie, așa cum se vede în raport, am avut destul de muncă și în acest an. Am demarat multe lucrări, am continuat altele și suntem în pregătire pentru altele. E important de menționat că cea mai mare parte din aceste lucrări s-au făcut din fonduri europene, din proiecte muncite de echipa de la primărie, la care s-au mai adăugat și fonduri de la guvern , județ și surse locale. Sincer vorbind, toate aceste lucruri și multe altele pe care nu le-am mai pomenit aici,  au fost posibile și pentru că am avut lângă mine o echipă de oameni buni, oameni adevărați de aici, din Curtici, care au pus ca prioritate dezvoltarea orășelului nostru și care au înțeles că împreună, aici, suntem ca o familie și trebuie să muncim împreună, pentru a ne construi o casă frumoasă.

Am știut să înțelegem greutățile semenilor noștrii și am fost alături de toți cei care au avut nevoie de un sprijin ( bolnavi, bătrâni, oameni în dificultate) și nu pentru a ne lăuda, ci pentru că suntem creștini și oameni, în primul rând.

Da, m-am implicat în tot ce înseamnă munca pentru comunitate, de când am intrat în administrație, întâi ca și consilier local, apoi ca viceprimar și ulterior prin votul vostru, în calitae de primar. Anul acesta am început un nou mandat și sunt în măsură să văd și să înțeleg mult mai bine, ce înseamnă munca în administrația publică, lupta cu hățișurile legii, dar cel mai mult, anul acesta, am înțeles și am simțit asprimea și greutatea responsabilității pe care o ai ca primar, prin implicarea în lupta împotriva acestei pandemii, care ne-a creat tuturor, atâtea și atâtea probleme.

  Vă mulţumesc pentru că vă simt aproape, în tot ce am făcut, fac şi voi face pentru oameni şi Curtici. Mă cunoaşteţi bine şi ştiţi că sunt unul dintre voi – oamenii simplii. Sunt de peste 5 ani primarul vostru şi vă mulţumesc pentru încredere. Îmi pare rău pentru toate suferințele și greutățile acestui an. Dar nu ne lăsăm, ridicăm capul și mergem mai departe. Mai avem de lucru și trebuie să continuăm cu aceeași ambiţie, putere şi voinţă, pentru a face un Curtici frumos, pe fiecare stradă, pentru fiecare curticean. Trebuie să avem încredere că ne vom relua, încet încet viața normală și vom putea să muncim împreună, să ne întîlnim, să ne bucurăm împreună. Trebuie să credem că puterea și încrederea e în fiecare din noi.

Așa să ne ajute, Dumnezeu!

    Cu respect,

Primar – Bogdan Ban

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support