ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Primăria Orașului Curtici aduce la cunoștința persoanelor interesate care doresc să depună solicitări pentru a beneficia de un lot de teren de 250 mp conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ca până pe data de 31.07.2023 să procedeze la depunerea documentelor necesare, întrucât începând cu data de 01.08.2023 se începe activitatea de analiză a acestora.

Dosarele se depun de luni până joi între orele 09.00-16.00, iar vineri între orele 08.30-13.30, la Registratura primăriei orașului Curtici, strada Primăriei nr.47, județul Arad, după ce, anterior, au fost verificate la Camera nr.2 — Secretarul General al orașului Curtici.

În condițiile Legii nr.15/2003 și a Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003 din 28.10.2019, sunt considerate eligibile solicitările persoanelor (necăsătorite sau căsătorite) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. solicitantul să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu soția/soțul.

  2. solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniți) si 35 de ani (neîmpliniți) la data depunerii cererii.

  3. solicitantul să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în orașul Curtici.

  4. solicitantul nu deține și nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe în orașul Curtici sau în alte localități.

  5. părinţii solicitantului, să nu deţină sau să nu fi deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţă mai mare de 500 mp în mediul urban şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

  6. solicitantul să nu fi beneficiat anterior de aplicarea prevederilor legii 15/2003 prin atribuirea în folosință gratuită a unui lot de teren de 250 mp .

  7. certificat de atestare fiscală din care să nu rezulte datorii (solicitant și soț/soție, dacă este cazul).

Pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor precizate mai sus, solicitanții vor depune următoarele documente:

1) cererea tip, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.206 din 28.10.2019.

2) copie xerox a certificatului de naștere al solicitantului, soțului/ soției, copiilor, după caz.

3) copie xerox după actele de identitate (buletine) ale titularului cererii și membrilor de familie(soț, soție, copii inclusiv, părinții soților dacă solicitantul locuiește cu aceștia) cu ultimul domiciliu înscris pe localitatea Curtici.

4) copie de pe livretul de familie din care să reiasă numărul minorilor aflați în întreținere, dacă este cazul.

5) copie xerox a certificatului de căsătorie/deces, sentință de divorț, după caz.

6) copia actelor de studii ale solicitantului și soțului/ soției, după caz.

7) documente din care să rezulte situația locativă (cu chirie, la părinți sau alte cazuri).

8) copie după sentința definitivă în baza căreia a avut loc adoptarea unui/unor copii din casele de ocrotire socială, dacă este cazul.

9) documente ale solicitantului sau membrilor de familie din care să rezulte un diagnostic de boală cronică și/ sau certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul.

10) adeverință de la locul de muncă cu venitul net pe ultimele 3 luni pentru toți membrii familiei, copie după contractul de muncă, precum și orice alt document care să ateste alte surse de venit. În situația celor cu contracte de muncă în străinătate este necesară și o traducere legalizată a documentelor menționate mai sus.

11) certificat de handicap grav cu asistent personal pentru copii aflați în întreținere (unde este cazul).

12) declarația pe proprie răspundere a solicitantului și a soțului/ soției, după caz, autentificată notarial , din care să reiasă că, nu deține și nu a deținut în proprietate o locuința ori un teren destinat construirii unei locuințe în orașul Curtici sau în alte localități.

13) declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimi 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 m în mediul urban și 5.000 m în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul, autentificată notarial.

14) numărul de telefon la care poate fi contactat solicitantul.

Mențiuni:

Cetățenii care au deținut în folosință un lot de teren de 250 mp și care nu au finalizat locuința în termenul legal iar dreptul de folosință a fost retras de către Consiliul local Curtici, nu pot depune o nouă cerere.

Cetățenii care au depus cereri în anii anteriori în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 și nu au primit nici un răspuns de soluționare, sunt rugați să nu mai depună o nouă cerere, ci doar să depună documentele solicitate mai sus.

Oraș Curtici,

Primar,

Ban Ioan Bogdan


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support