ANUNȚ publicăm conform procedurii transparenței Legea 52/2003, adresa ADISIGD Arad nr.641/26.02.2019+ Studiul de fundamentare Stația de Sortare Arad+draftul de Proiect de hotărâre, în vederea consultări

PERSOANELE INTERESATE POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU POT DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI CURTICI PR8PUNERI, SUGESTII, OPINII CARE VOR AVEA VALOARE DE RECOMANDARE PENTRU CONSILIUL LOCAL CURTICI, PÂNĂ LA DATA DE 27.03.2019.PERSOANĂ RESPONSABILĂ PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ – D-NA PANTEA MARIANA. 

Adresa nr. 641.26.02.2019.pdf

Proiect de hotarare -aprobare-studiu-fundamentare-Statie-Sortare-Arad.docx

 studiu de fundamentare Statia de Sortare Arad.pdf