În atenția, proprietarilor și a deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice și a cailor ferate, referitor la combaterea ambroziei

NR.15883/ 5.07.2018

În conformitate cu Legea nr.62/09.03.2018, privind combaterea buruienii Ambrozia ( Ambrosia Artemisiifolia), vă aducem la cunoștință că aveți obligația să executați lucrările de întreținere a terenurilor avute în proprietate sau în folosință, în scopul distrugerii buruienii Ambrozia și al prevenirii răspândiri acesteia, în perioada cuprinsă între răsărirea acesteia și apariția primelor inflorescențe.