Planul de Ordine și Liniște Publică al Orașului Curtici, pentru anul 2019 -propunerea PLC” , în vederea consultării

ANUNȚ
publicăm conform procedurii transparenței Legea 52/2003, ”Planul de Ordine și Liniște Publică al Orașului Curtici, pentru anul 2019 -propunerea PLC” , în vederea consultării.
PERSOANELE INTERESATE POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU POT DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI CURTICI PROPUNERI, SUGESTII, OPINII CARE VOR AVEA VALOARE DE RECOMANDARE PENTRU CONSILIUL LOCAL CURTICI, PÂNĂ LA DATA DE 13.03.2019.PERSOANĂ RESPONSABILĂ PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ – D-NA PANTEA MARIANA. 

mai multPlanul de Ordine și Liniște Publică al Orașului Curtici, pentru anul 2019 -propunerea PLC” , în vederea consultării

Anunț referitor la performanța energetică a clădirilor

 

ANUNȚ

La data de 9 iulie 2018 a intrat în vigoare Directiva 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică („Directiva”). Scopul acestei Directive este de a crea un cadru mai clar și mai sigur spre atingerea obiectivelor Uniunii Europene de a avea până în anul 2050 un sistem energetic sustenabil, competitiv, sigur și decarbonizat, favorizând conversia către un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică.

mai multAnunț referitor la performanța energetică a clădirilor

Anunț – Cererea Unica de Plată pentru sectorul vegetal si zootehnic (APIA)

Nr. 5694 / 27.02.2019

ANUNȚ

Primaria Orașului Curtici vă informează că in perioada :

1 Martie – 15 Mai 2019,

Se poate depune la Agentia de Plati si Intervenție pentru Agricultură – APIA – Centrul Județean Arad , Cererea Unica de Plată pentru sectorul vegetal si zootehnic pentru ajutoarele naționale tranzitoriii și a plăților pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală.

mai multAnunț – Cererea Unica de Plată pentru sectorul vegetal si zootehnic (APIA)